Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2021 rok