CIEKLIN

Miejscowość Cieklin

 • Pierwszą miejscowością, którą mijamy, jadąc z Dębowca w stronę Gorlic, jest Cieklin. Na pierwszy rzut oka wieś jak każda inna. Jednak zjeżdżając na chwilę z drogi powiatowej, można poczuć prawdziwą historię tego miejsca.

 • Cieklin położony jest w dolinie potoku Bednarka. Od wschodu nad Cieklinem wznosi się Ostra Góra, natomiast od zachodu – Cieklinka. Szczyt Cieklinki może niezbyt wysoki, bo liczący 512,8 m n.p.m., ale nie z każdej strony jest tak łatwo dostępny, jakby się wydawało. Na szczycie, na betonowym postumencie, stoi krzyż mierzący ok. 8 m wysokości, postawiony ponownie w 2000 roku. Krzyż jest podświetlany, więc w nocy od strony wschodniej jest często widoczny.

 • Miejscowość pełna nie tylko zieleni i pięknej architektury, jak choćby kościół parafialny wybudowany w latach 1897 – 1903  z kamienia pochodzącego z góry Cieklinki. Cieklin to także ziemia bogata w sentymenty i tradycje. Ziemia, która rodziła bohaterów. To tutaj stoczyła się krwawa bitwa o Cieklin, w której zginęło wielu żołnierzy. Uwadze turystów, którzy zwiedzając Gminę Dębowiec i okolice Cieklina, chcą zapoznać się z jego historią, na pewno nie umknął fakt, że w Gminie Dębowiec znajduje się sześć cmentarzy z I wojny światowej, z czego trzy w Cieklinie.

 • Cmentarz nr 12 Cieklin – Józefów do 2002 r. znajdował się w stanie ruiny. Początkowo gruntownie wykarczowano go z zarośli, które bardzo utrudniały jego dokładne obejrzenie. Od 2008  prowadzono na nim roboty remontowo – odtworzeniowe, w wyniku których całkowicie odtworzono cmentarz. Obecnie obiekt zachowany jest w bardzo dobrym stanie.

  Cmentarz nr 13 w Cieklinie posiada bardzo ciekawą formę architektoniczną. Kurhan otoczony kamiennym murem, w którego części przedniej wkomponowany jest kamienny krzyż, a pod nim tablica (wykonana w 2009r.) z napisem: „Obca wam była ziemia, na której walczyliście, teraz jest wam drogą i obejmuje was jak matka”.

  Na uwagę zasługuje bez wątpienia cmentarz nr 14, który ciągnie się na dość długiej przestrzeni [6,2 km]. Dzięki staraniom Gminy odtworzono na nim już wszystkie mogiły, kwatery i groby masowe, wyremontowano kaplicę cmentarną, wykonano krzyże wraz z tablicami, odtworzono ogrodzenia kwater i grobów masowych wraz z kamiennymi słupami, wykonano kamienne tablice informacyjne.

 • Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, szkoła podstawowa, gimnazjum, gminne przedszkole, Wiejski Dom Kultury, biblioteka, ośrodek zdrowia, gabinet dentystyczny, plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko sportowe do piłki nożnej, ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, a nawet jedno z nielicznych w Polsce muzeum narciarstwa sprawiają, że Cieklin jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, a także coraz liczniej odwiedzających turystów.

 • Miejscowość posiada sieć wodociągową wraz z przyłączami. Wykonano dokumentację na budowę kanalizacji liniowej, a na terenie, gdzie nie możliwa jest budowa takiej kanalizacji, wykonano przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ostatnich latach w Cieklinie wykonano wiele ważnych inwestycji. Przebudowano pomieszczenia w Publicznym Gimnazjum w Cieklinie i przeznaczono na wykonywanie usług stomatologicznych. Prace obejmowały wykonanie izby dla stomatologa i pacjentów wraz z budową schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakup mebli. Wykonano parking obok kościoła i koło szkoły, wybudowano chodniki przy drodze powiatowej, nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych, plac zabaw i siłownię plenerową. Zrealizowano także inwestycję mającą na celu wytyczenie, oznakowanie i wyposażenie w instalacje treningowe trasy, przystosowanej do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień. Nowo powstałe obiekty służą promocji zdrowia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dębowiec oraz gości i turystów ją odwiedzających. Obok Wiejskiego Domu Kultury wykonano boisko oraz rozpoczęto budowę parku edukacyjno – rekreacyjnego. Obecnie w Cieklinie, jak i w innych miejscowościach gminy, realizowany jest kolejny projekt mający na celu montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej. Instalacje w Cieklinie założono na 76 domach prywatnych za łączną kwotę ponad 540 000,00 zł w tym 377 000,00 zł dofinansowania oraz na budynku szkoły i Wiejskim Domu Kultury za kwotę 224 932,00 zł w tym 161 429,00 zł dofinansowania.

  W miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin, Ochotnicza Straż Pożarna, Chór Męski. Organizacje te biorą czynny udział w życiu sołectwa i gminy, dając przykład młodzieży do działania na rzecz społeczności.

Historia kościoła w Cieklinie

Pierwszy ciekliński kościół wzniesiony został w roku 1485, a konsekrowany w roku 1542. Był to budynek drewniany. Kolejny kościół parafialny, został wzniesiony na miejscu poprzedniego w roku 1631, a poświęcony 3 września 1640 roku. Wybudowano go z drewna modrzewiowego.

Obecny kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła jest trzecią świątynią stojącą na tym miejscu, wybudowaną na chwałę Boga i duchowy pożytek wiernych według projektu architekta Jana Sasa Zubrzyckiego przy pomocy składek parafian i sióstr norbertanek ze Zwierzyńca w Krakowie oraz dzięki szczególnej opiece księdza Mikołaja Dzierżyńskiego.

Budowa trwała w latach 1897-1904. Poświęcił go 14 października 1904 roku błogosławiony biskup Józef Sebastian Pelczar. Jest to budowla murowana wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, z kamienia ciosowego pochodzącego z kamieniołomu z góry Cieklinki, mury od zewnątrz wykonane są z kamienia, a od wewnątrz z cegły. Fasadę ujmuje wieża, która wykonana jest z ciosów kamiennych, na jej szczycie umieszczono kulę o średnicy około sześćdziesięciu cm wykonaną z miedzianej blachy, zwieńczoną krzyżem. Kościół jest wysoki na około 48 metrów.

Kościół Parafialny w Cieklinie

Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

Izba muzealna narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie

10 kwietnia 2008 r. została otwarta Izba Muzealna Narciarstwa w Cieklinie im. Stanisława Barabasza. Dzięki wspólnym wysiłkom i staraniom samorządu gminy Dębowiec, kolekcjonerów i mieszkańców wsi Cieklin udało się zorganizować izbę muzealną poświęconą historii narciarstwa w nawiązaniu do wydarzenia sprzed 120 lat.

Historia początków narciarstwa i okoliczności wykonania pierwszych w Polsce nart przez stelmacha z cieklińskiego dworu zostały opisane w pamiętnikach Stanisława Barabasza – późniejszego prekursora narciarstwa na Podhalu. Muzeum mogło powstać dzięki pozyskaniu kolekcji eksponatów narciarskich od rodziny Kusibów.

W prezentowanych zbiorach zgromadzono narty i akcesoria narciarskie z przełomu XIX i XX w., a także modele współczesne oraz dokumenty związane z historią narciarstwa.

 

kolekcjanajstarszenarty
Zmień czcionkę
Kontrast