DĘBOWIEC

Dębowiec ma wiele zabytków świadczących o jego chlubnej przeszłości. Najważniejszym obiektem, który w Dębowcu trzeba koniecznie odwiedzić, jest kościół parafialny pw. św. Bartłomiej Apostoła. Zbudowany w 1848 roku, w stylu zbliżonym do baroku, w pięknym ołtarzu głównym posiada pochodzący z XVII w., namalowany na desce, wizerunek swojego patrona. Niedaleko kościoła zobaczymy mający ponad 200 lat dom z krzyżem na ścianie, który kiedyś był przytułkiem dla ubogich. Na dębowieckim cmentarzu znajduje się kościółek, który wybudowano w 1869 roku. W kościółku można obejrzeć krzyż uratowany z płonącego kościoła parafialnego.

Kiedyś Dębowiec słynął z pięknych wyrobów tkackich i doskonałej kiełbasy, którą wysyłano do Krakowa, Lwowa, a nawet za granicę.

Dziś Dębowiec słynie z Bazyliki Mniejszej Najświętszej Marii Panny, którą odwiedzają pielgrzymi z Polski i zagranicy. Bazylika zlokalizowana jest na terenie starego podworskiego parku, w którym króluje ponad 500 – letni dąb. Obok kościoła znajduje się Kalwaria zbudowana na wzór La Salette ze źródełkiem, którego woda jak wierzą ludzie, ma cudowną moc.

Pięknie usytuowane szlaki turystyczne, rzeka, lasy obfite w grzyby, stawy rybne z pstrągami oraz świeże powietrze przyciągają tu spragnionych obcowania z naturą turystów.

Malownicza miejscowość, gdzie tradycja z teraźniejszością budują przyszłość

 • Dębowiec to urocza miejscowość, jest tu niemal wszystko, co zbliża ją do warunków życia w mieście. Dębowiec to doskonałe miejsce sprzyjające zarówno aktywnemu odpoczynkowi, jak i inwestowaniu. Położony jest zaledwie 10 km od miasta Jasła. Przez miejscowość przebiega droga powiatowa z Jasła do Folusza. W ciągu kilku ostatnich lat liczba mieszkańców Dębowca gwałtownie wzrosła, co stawia go na pierwszym  miejscu w gminie Dębowiec pod względem liczby ludności.

  W centrum miejscowości przeważa stara zabudowa, która tworzy jej urokliwy charakter.

  Każdy, kto wybiera się na odpoczynek do Dębowca, powinien zaznać chwili ciszy, ukojenia i spokoju odwiedzając Bazylikę Mniejszą Najświętszej Marii Panny. To wyjątkowe miejsce, w którym wiara łączy się  ze wspaniałym dziełem rąk ludzkich.

 • Dębowiec przyciąga do siebie atrakcyjną lokalizacją, pięknymi terenami oraz bogatą ofertą usługową. Mieszkańcy mają wszystko pod ręką: urząd gminy, sklepy, apteki, dwa ośrodki zdrowia, szkołę, przedszkole, świetlicę, zabytkowy kościół parafialny oraz sanktuarium saletyńskie – Bazylikę Mniejszą NM Panny, zakłady fryzjerskie, plac zabaw, bibliotekę publiczną, bank, pocztę, piekarnię i wiele innych punktów handlowo-usługowych.

  Sala gimnastyczna, na co dzień tętni życiem. W Dębowcu nie brakuje uzdolnionej sportowo młodzieży, która z sukcesami uczestniczy w rozgrywkach sportowych nie tylko ma szczeblu gminnym i powiatowym, a także ogólnopolskim. W Dębowcu działają 3 kluby sportowe, z czego każdy dotowany jest przez Urząd Gminy w Dębowcu ( LKS “Dębowczanka”, UKS “Gimnazjum Dębowiec”, PKS “Bartek”). Mieszkańcy Dębowca są bardzo aktywni. Działają w wielu stowarzyszeniach, które  bez wątpienia przyczyniają się
  do wzbogacenia jego wartości historyczno-kulturowych. Działa tutaj Gwardia Dębowiecka, która w 1999 roku została reaktywowana przez ks. MS Zbigniewa Czuchrę – ówczesnego proboszcza Parafii.  Gwardia posiada swój sztandar. Pierwszy sztandar Gwardia otrzymała prawdopodobnie z dworu, który wyhaftowały panny dworskie. Z jednej strony znajdował się orzeł bez korony, haftowany srebrem, a na odwrocie był wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Część sztandaru znajduje się aktualnie w Izbie Pamięci Stowarzyszenia Miłośników Dębowca. Nowy sztandar, ufundowany przez Wójta Gminy Dębowiec,  powstał w 2009 roku.  Z jednej strony zdobi go orzeł, a na odwrocie – herb Dębowca.

  W Dębowcu działa również prężnie Koło Gospodyń Wiejskich, które organizuje wiele spotkań związanych z tradycją naszego regionu.

 • Pod względem inwestycyjnym Dębowiec kładzie duży nacisk na realizację projektów, przyczyniających się do wszechstronnego rozwoju miejscowości. Prawie wszystkie drogi gminne w Dębowcu posiadają nawierzchnie asfaltową. W szybkim tempie powstają także nowe osiedla mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi, kanalizacja, przyłącza wodociągowe, oświetlenie uliczne itp.).

  Miejscowość jest sukcesywnie kanalizowana i na dzień dzisiejszy ok. 90 % zabudowań posiada przyłącza kanalizacyjne. Dębowiec posiada wodociąg zasilany w ujęciu wód głębinowych. Została przeprowadzona gruntowna modernizacja tego ujęcia, przeprowadzono również modernizację stacji uzdatniania wody, co znacząco poprawiło jakość wody pitnej.

  Pod względem infrastruktury technicznej Dębowiec jest miejscem bardzo atrakcyjnym posiadającym dostęp do wszystkich mediów. Mieszkańcy mają dostęp do Internetu szerokopasmowego oraz do telewizji cyfrowej (gmina Dębowiec jako druga gmina w kraju mogła korzystać z najnowszej technologii przekazu).

  W Dębowcu działa Szkoła Podstawowa i Gminne Przedszkole wybudowane w 2017 r. Szkoła przeszła gruntowny remont w 2018 roku. Wykonano termomodernizację budynku, wymieniono centralne ogrzewanie, zakupiono nowe okna, drzwi, wykonano nową kotłownie. Sala sportowa została rozbudowana o widownie i zaplecze.
  Miejscowość posiada siłownię plenerową oraz plac zabaw, Bibliotekę Gminną, świetlicę młodzieżową.          

 • Obecnie w Dębowcu, tak jak i w innych miejscowościach Gminy Dębowiec realizowany jest projekt mający na celu montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Kwota instalacji na domach prywatnych mieszkańców Dębowca wyniosła prawie 1 mln zł, z czego ponad 600 tyś. stanowi dofinansowanie. Instalacje zamontowano także na budynku szkoły i urzędu gminy za łączną kwotę ok 189 tyś. w tym  ok. 136 tyś dofinansowania.

image001

Rynek w Dębowcu, inne inwestycje

Aby poprawić estetykę w centralnej części Dębowca władze Gminy Dębowiec zdecydowały się na przebudowę płyty Rynku. Zakupiono nową wiatę przystankową, a na chodnikach wokół Rynku stare płytki chodnikowe zostały zastąpione brukiem. Wyznaczono również miejsca parkingowe.
Dzięki modernizacji Rynek stał się miejscem atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym nie tylko przez Naszych mieszkańców ale również przez turystów. Dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych wyniosło ponad 328 000,00 zł. Sukcesywnie modernizuje się drogi gminne oraz powiatowe. Ważną inwestycją drogową była przebudowa drogi powiatowej Dębowiec – Folusz, (inwestycja była współfinansowana z budżetu Gminy Dębowiec)
W 2017 r. oddano do użytku nowe Przedszkole Gminne. Na wiosnę  częściowo zostało zagospodarowane obejście przedszkola (posadzono krzewy i kwiaty). Na placu powstała również “żywa altana” oraz niewielki ogródek, w którym przedszkolaki sadzą  i obserwują wzrost roślin.
W 2018r. wykonano termomodernizacje Szkoły Podstawowej w  Dębowcu  za  ok.    1 371 400,00 zł w tym dofinansowanie  ok.  1 140 000,00 zł. Na placu obok Biblioteki Gminnej powstała siłownia plenerowa. Planuje się wyposażyć plac w ławeczki i kosze na śmieci.
Dębowiec przedszkole
Zmień czcionkę
Kontrast