ŁAZY DĘBOWIECKIE

Cisza i spokój

  • Łazy Dębowieckie to cicha i spokojna wieś ukryta wśród pól, zieleni i łagodnych wzgórz. Oddalenie od większych ośrodków miejskich, ruchliwych dróg i brak dużych zakładów przemysłowych sprawia, że środowisko naturalne jest tu czyste oraz sprzyja rozwojowi turystyki pieszej, rowerowej a w szczególności konnej.

  • Gmina Dębowiec, wykorzystując środki unijne, krajowe oraz gminne zrealizowała w Łazach Dębowieckich wiele ważnych inwestycji.

    Niewątpliwie jedną z ważniejszych spraw dla mieszkańców była budowa nowej szkoły podstawowej. Łączny koszt całego zadania, czyli budowa obiektu wraz z wyposażeniem placówki, wyniósł ok. 2,5 mln zł, z czego ok. 450 tys. zł stanowiła dotacja. Budynek składa się z dwóch części: w jednej znajduje się dom ludowy, a w drugiej – szkoła z pomieszczeniami dydaktycznymi, jadalnia i kuchnia. Teren wokół budynku jest ładnie zagospodarowany i obejmuje: duży parking, boisko oraz plac zabaw, tworząc przyjazne warunki do nauki i zabawy. W 2018 roku wybudowana została siłownia plenerowa, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

    Co roku modernizowane są drogi gminne, uzupełniane oświetlenie uliczne. Wielu mieszkańców Łazów Dębowieckich skorzystało z projektu, którego  celem był  montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Instalacje zamontowano na 27 budynkach mieszkalnych za łączną kwotę 174 076,00 zł w tym 142 383,00 zł dofinansowania. Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne zainstalowano również na budynku szkoły za łączną kwotę ok. 54 000,00 zł

Zmień czcionkę
Kontrast