Wola Dębowiecka

Wola Dębowiecka to przykład wsi z pomysłem na siebie

 • Wola Dębowiecka położona jest na południe od siedziby Gminy – Dębowca, nad potokiem mającym swe źródło w pobliskim lesie. Nazwa wsi pochodzi od słowa „wolnizna”, oznaczające zwolnienie na jakiś czas osadników zakładających nową wieś od podatków na rzecz właściciela ziemi, zawiera także przymiotnikową nazwę utworzoną od sąsiadującego Dębowca. W dawnych wiekach była to posiadłość królewska,  pozostająca w dzierżawach u różnych rodów magnackich.

  Wola Dębowiecka to przykład wsi z pomysłem na siebie, ale przede wszystkim z niezwykłym potencjałem mieszkańców. Osobliwością wsi jest kilkanaście przydrożnych kapliczek i krzyży.

  Ta niewielka miejscowość licząca 680 mieszkańców budzi podziw niezwykłym entuzjazmem i zaangażowaniem mieszkańców. Organizacje wiejskie, doskonale współpracujące ze sobą, wykorzystują te walory do rozwoju swojej małej Ojczyzny.

 • Przez Wolę Dębowiecką biegnie jeden z najdłuższych konnych szlaków europejskich (ponad 800 km). Łączy 20 ośrodków i biegnie na odcinku od Tylicza po Ryglice przez Beskid Niski, Ziemię Jasielską i Pogórze Ciężkowickie. We wsi mieści się kościół pw. Trójcy Świętej z dużym parkingiem.

 • W 2009 r. Gmina Dębowiec przystąpiła do projektu „Karpackie Podkowy”, dzięki któremu wytyczono i oznakowano w min. w Woli Dębowieckiej nowe trasy konne. Bez wątpienia jest to szansa na pokazanie wielu ciekawych miejsc i na rozwój turystyki jeździeckiej. W miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna.

  Od wielu lat miejscowość znana jest z działalności pana Józefa Zdebika, który z wielkim zaangażowaniem prowadzi klub warcabowy Cobra, propagując grę w warcaby 100-polowe. Z jego inicjatywy organizowany jest, co roku jeden z największych turniejów warcabowych w Polsce o Puchar Wójta Gminy Dębowiec.

 • W budynku przedszkola został przeprowadzony generalny remont. Pomalowany został dach, ściany zewnętrzne oraz podmurówka. Ściana frontowa ozdobiona została rysunkami postaci bajkowych. Wyremontowane zostały kominy.

  Fakt ten tym bardziej cieszy, ponieważ remont został przeprowadzony dzięki silnemu zaangażowaniu społeczności lokalnej. To dzięki rodzicom dzieci, uczęszczających do przedszkola, mieszkańcom wsi Wola Dębowiecka, w ramach szeroko pojętej współpracy, udało się wykonać wszystkie prace. Budynek przedszkola odzyskał nowy blask, a wspólne dzieło wpłynęło na wzmocnienie wizerunku przedszkola w środowisku.

  W ostatnich latach w miejscowości przeprowadzono remont szkoły podstawowej: wykonano termomodernizację budynku, ogrodzenie, pracownie komputerowe, plac zabaw.
  Sukcesywnie dobudowywane jest oświetlenie uliczne, przeprowadzane są remonty dróg gminnych  z przebudową mostów.  Bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców Woli Dębowieckiej była budowa kanalizacji sanitarnej, która uporządkowała gospodarkę wodno-ściekową. W 2013r. został oddany do użytku Wiejski Dom Kultury, w którym odbywają się imprezy okolicznościowe. 

Zmień czcionkę
Kontrast