Zarzecze

Aktywność i rozwój

 • Zarzecze to miejscowość licząca 1124 mieszkańców. Położone jest na prawym brzegu Wisłoki i jego nazwa najprawdopodobniej pochodzi od położenia wsi „za rzeką”. Przez miejscowość  przebiega droga wojewódzka nr 992 łącząca Jasło z Duklą.

  Zarzecze leżało na  skrzyżowaniu ważnych dróg o znaczeniu handlowym i wojskowym. Jeden ze szlaków, przechodzący przez Zarzecze, wyznaczony przez Kazimierza Wielkiego dla kupców sandomierskich, wiódł doliną Wisłoki do Żmigrodu i dalej na Węgry. Druga droga prowadziła  z Biecza przez Dębowiec, Zarzecze i dalej przez Łajsce, Łubno do Krosna i Sanoka. Wieś należała do starostwa dębowieckiego.

   

 • W 1869 r. w Zarzeczu założono szkołę, która mieściła się w jednej dymnej izbie. Na początku XX w. wieś liczyła ok. prawie 800 mieszkańców. Dzieci uczęszczają do szkoły dwuklasowej, powstaje Kółko Rolnicze, które prowadzi czytelnię i wypożyczalnię książek dla rolników.

  Obecnie miejscowość  może pochwalić się nowoczesną,  wyremontowaną szkołą podstawową wraz z salą gimnastyczną. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach wykonano plac zabaw na placu szkolnym. Pozyskane dofinansowanie oraz środki budżetu gminy pozwoliły na wybudowanie nowoczesnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem, pomieszczeniem dla nauczyciela, szatniami, natryskami, salą do gimnastyki korekcyjnej oraz galerią przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowana została kotłownia i wybudowane nowe boisko zewnętrzne.

  Miejscowość przyciąga atrakcyjną lokalizacją i rozbudowaną infrastrukturą. W przeciągu ostatnich lat w Zarzeczu wykonano szereg inwestycji. Niewątpliwie kluczowym przedsięwzięciem była budowa kanalizacji sanitarnej. Do chwili obecnej ok. 90% gospodarstw posiada przyłącza kanalizacyjne. Pod względem inwestycyjnym duży nacisk został położony na modernizację dróg. W 2016r. Gmina Dębowiec udzieliła dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, w kwocie 158 335,00 zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo mieszkańców. W chwili obecnej trwają pracę nad budową parkingu przy szkole podstawowej. Zostanie położona także nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze koło szkoły oraz zostanie wykonany chodnik. W Zarzeczu jak i w innych miejscowościach realizowany jest projekt mający na celu montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.  Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne zostały zamontowane także na budynku szkoły.

 • W Zarzeczu prężnie działa najstarsze w gminie  Koło Gospodyń Wiejskich, które od 1925 r. kultywuje i pielęgnuje tradycje ludowe, obrzędy i zwyczaje związane z naszym regionem. Panie z Zarzecza chętnie biorą udział w uroczystościach gminnych i konkursach kulinarnych. Pierożki z kapustą w wykonaniu gospodyń  z KGW podbiły serca smakoszów, a tym samym zdobyły pierwsze miejsce w powiatowym konkursie kulinarnym.

  Sport jest w gminie nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. W Zarzeczu od wielu lat działa Ludowy Klub Sportowy „Huragan”, który promuje w społeczeństwie piłkę nożną. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia z judo prowadzone przez Klub Sportowy Akademia Judo. Mieszkańcy Zarzecza chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych oraz w imprezach sportowo – kulturalnych organizowanych przez samorząd, a także sami inicjują różnego rodzaju spotkania czy pikniki.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu została założona  w 1904 r. , a w 1947 r. wybudowano drewnianą remizę strażacką. Nowy obiekt oddano do użytku w 1996 r. Obecnie do OSP należą zarówno początkujący, jak również doświadczeni i zasłużeni druhowie-strażacy.

  Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy -angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne. W 2010 r. jednostkę OSP wyposażono w nowy samochód strażacki MAN.

 

Zmień czcionkę
Kontrast