KONTAKT

Urząd Gminy Dębowiec

38-220 Dębowiec 101,
woj. podkarpackie

Dane ogólne

email: gmina@debowiec.pl
strona: www.debowiec.pl
strona BIP: www.bip.debowiec.pl

Nr konta (opłaty skarbowe i inne wpłaty)
85 8627 1024 2004 6000 3014 0002

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:30-15:30
wtorek:             7:30-15:30
środa:                 7:30-17:00
czwartek:         7:30-15:30
piątek:               7:30-14:00

Numery telefonów Urzędu:

 +48 (013) 4413028
 +48 (013) 4413082
 +48 (013) 4413730
 fax 4413731

Wewnętrzne wybierane tonowo:

33 wójt 38 budownictwo
31 sekretarz 45 zasiłki rodzinne, fund.alimentacyjny, świadczenia wychowawcze
32 sekretariat wójta 35  śmieci
36 skarbnik gminy 37 Radca prawny, informatyk,
48 księgowość urzędu 42 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34 podatki i księgowość podatkowa 49 punkt informacyjny,
zarządzanie kryzysowe
40 ewidencja ludności, dowody osobiste, urząd stanu cywilnego 44 obsługa rady gminy
43 Ośrodek Doradztwa Rolniczego
30 fax
46 kasa 41 drogi, działalność gosp.
mienie komunalne
47 wnioski unijne, promocja 39 planowanie przestrzenne
Zmień czcionkę
Kontrast