powrotpowrót


sytuacja pogodowa


2015.03.25

informacja o pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych

więcej  >>>

2015.03.25

Informacja

w związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata na sołtysa wsi wyborów nie przeprowadza się w miejscowościach: Cieklin, Dobrynia, Dzielec, Folusz, Łazy Dębowieckie, Zarzecze

więcej  >>>

2015.03.23

Obwieszczenie zarejestrowanych kandydatach na sołtysów w wyborach zarządzonych
na dzień 12 kwietnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.03.19

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 19.03.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Dębowcu  został wywieszony wykaz lokali użytkowych, znajdujących się w Łazach Dębowieckich i  Majscowej przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargowym

więcej  >>>

2015.03.19

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 24 kwiecień 2015r. został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.

więcej  >>>

2015.03.12

,,Z historią po zdrowie” – Dzięki środkom finansowym z Fundacji PZU, w ramach konkursu dotacyjnego ,,Z PZU po lekcjach” edycja 2014, możliwe jest realizowanie projektu ,,Z historią po zdrowie”.

więcej  >>>

2015.03.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 11 marca 2015 r. godz 10:00

więcej  >>>

2015.03.04

LGD Nowa Galicja zaprasza do udziału w "Konkursie Wielkanocnym" na najładniejszy koszyk wielkanocny

więcej  >>>

2015.02.25

Płatności bezpośrednie w rolnictwie -szkolenie 05.03.2015 r.

więcej  >>>

2015.02.25

XV Turniej Warcab 100-polowych 08.02.2015 r. - fotorelacja

więcej  >>>

2015.02.15

XIII ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” Kategoria: gospodarstwa indywidualne

więcej  >>>              regulamin >>>

2015.02.24

Gmina Dębowiec jest beneficjentem projektu:
„ Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dębowiec” Numer identyfikacyjny: KSI: WND-POKL.09.01.01-18-003/14-00. Projekt ma na celu doposażenie 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych : Dębowcu, Dobryni, Duląbce, Łazach Dębowieckich i Zarzeczu.
więcej  >>>

2015.02.10

Wybory sołtysów wsi w Gminie Dębowiec w dniu 12 kwietnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.02.10

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

więcej  >>>

2015.02.03

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2015 roku

więcej  >>>

wniosek_akcyza >>>

2015.02.02

W dniu 04.02.2015 r. leśniczy nie będzie przyjmował interesantów
więcej  >>>

2015.02.02

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie zaprasza na spotkanie z podróżniczką Alicją Mojko
więcej  >>>

2015.01.29

Ostrzeżenie meteorologiczne:    silny wiatr na terenie województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2015.01.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 stycznia 2015 r. (piątek)  godz. 10:00

więcej  >>>

2015.01.16

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na XV Turniej Warcab 100-polowych 08.02.2015 r.

więcej  >>>

2015.01.16

Mobilny punkt informacyjny dotyczący pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich

więcej  >>>

2015.01.14

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 17 lutego 2015r. został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.

więcej  >>>

2015.01.09

Karta Dużej Rodziny - informacje

więcej  >>>   lub na stronie    www.rodzina.gov.pl

2015.01.08

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognoza silnego wiatru na terenie całego kraju

więcej  >>>

                                                                        rok 2015                                                              

2014.12.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 grudnia 2014 r. (wtorek)  godz. 10:00

więcej  >>>

2014.12.22

zaproszenie na konsultacje społeczne projekt" Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
więcej  >>>

2014.12.19

IX Gminny Turniej Czytelniczy- "Tajemnica czasu” - tak brzmiał tytuł tegorocznego konkursu
więcej  >>>

2014.12.19

Informacja
W dniu 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) Urząd Gminy Dębowiec będzie nieczynny,
zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec.

2014.12.17

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec  w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

więcej  >>>

2014.12.17

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowiec od 1 I  do VI 2015 r.

więcej  >>>

2014.12.12

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 85 - silny wiatr

więcej  >>>

2014.12.11

Konsultacje Społeczne Zintegrowanej Strategii  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej  >>>

2014.12.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 83 - opady marznące

więcej  >>>

2014.12.05

Obwieszczenie dotyczące utrzymania czystości z części nieruchomości służącej do użytku publicznego ( chodniki, usuwanie sopli lodowych z dachów budynków)

więcej  >>>

2014.12.05

Zaproszenie na II Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej Szkół Podstawowych Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.12.03

Sylwester w Domu Ludowym w Majscowej - zaproszenie

więcej  >>>

2014.12.03

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 5 grudnia 2014 r.(piątek)  godz. 11:30

więcej  >>>

2014.11.28

GOPS w Dębowcu ogłasza nabór ofert na stanowisko Asystent Rodziny

więcej  >>>

2014.11.26

Obwieszczenie o pierwszej sesji Rady Gminy Dębowiec - 1 grudnia 2014 r. godz 17:00

więcej  >>>

2014.11.26

Spotkanie autorskie z pisarką Joanną Olech

więcej  >>>

2014.11.26

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

więcej  >>>

2014.11.26

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - jesion, olsza, robinia akacja

więcej  >>>

2014.11.18

informacja o przetargu na nieruchomość zabudowaną młynem gospodarczym stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>

2014.11.18

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na wystawę malarstwa Pawła Jędryczki. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 21 listopada 2014 r. o godzinie 18:00.

więcej  >>>

2014.11.14

Wybory 2014

W niedzielę, 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. W tym dniu lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00

Podział Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

więcej  >>>

2014.11.14

KGW w Woli Dębowieckiej zaprasza na "Zabawę Andrzejkową"

więcej  >>>

2014.11.14

Informacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.11.12

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 12 grudnia 2014r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.

więcej  >>>

2014.11.12

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 13 listopada 2014 r. /czwartek/ o godz. 12:00 

więcej  >>>

2014.11.04

Zaproszenie na uroczystości 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości

więcej  >>>

2014.11.04

Spotkanie autorskie z Gają Kołodziej - fotorelacja

więcej  >>>

2014.11.03

Ostrzeżenie meteo nr 79 - silny wiatr

więcej  >>>

2014.11.03

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - ulotka informacyjna

więcej  >>>

2014.10.31

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Dębowiec, że został sporządzony spis wyborców
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

więcej  >>>

2014.10.31

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych

więcej  >>>

2014.10.28

Informacja - w dniu 10 listopada 2014 r.(poniedziałek) Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny

więcej  >>>

2014.10.27

Z historią po zdrowie !!!
Od września b.r. uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Dębowiec mogą aktywnie
i twórczo spędzać czas po lekcjach. Zajęcia odbywają się bezpłatnie, głównie dzięki dotacji
z Fundacji PZU. Pomysłodawcą i wykonawcą projektu jest Parafialny Klub Sportowy „Bartek”
a czołowym partnerem jest Urząd Gminy Dębowiec.
więcej  >>>

2014.10.24

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.10.24

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - zarejestrowani kandydaci na Wójta Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.10.24

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - składy obwodowych komisji wyborczych

więcej  >>>

2014.10.23

 I Rajd Nordic Walking w Cieklinie - fotorelacja

więcej  >>>

2014.10.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 października 2014 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2014.10.21

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - losowanie nr list

więcej  >>>

2014.10.17

ARiMR Biuro Powiatowe w Jaśle zaprasza na szkolenie

więcej  >>>

2014.10.17

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu

więcej  >>>

2014.10.14

Oferta realizacji zadania publicznego - rozgrywki piłki siatkowej

więcej  >>>

2014.10.10

Zapraszamy na Rajd Nordic Walking 19 października w Cieklinie

więcej  >>>

2014.10.07

Zapraszamy do zwiedzania Mobilnego Muzeum Jana Pawła II - w Dębowcu 13 października
2014 r. - w godz. od 9:00 -13:00 i od 14:00-18:00

więcej  >>>

2014.10.07

Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Językowe w Majscowej zaprasza

więcej  >>>

2014.10.02

informacja w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej młynem gospodarczym stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowej

więcej  >>>

2014.09.26

Zaproszenie na Międzywojewódzki Turniej Siatkowy Dziewcząt -27-28 września 2014 r.
więcej  >>>

2014.09.26

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - dyżury
więcej  >>>

2014.09.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 24 września 2014 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2014.09.15

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego apeluje do pieszych o używanie elementów odblaskowych

więcej  >>>

2014.09.15

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej z La Salette w Dębowcu  18-21 września 2014 r.

więcej  >>>

2014.09.10

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 10 października 2014r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.,

więcej  >>>

2014.09.09

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 70 - burze z gradem,

więcej  >>>

2014.09.05

 "Dni Dębowca" - 31.08.2014 r. - stadion sportowy Dębowiec - fotorelacja

więcej  >>>

2014.08.28

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 3 września 2014 r. /środa/ o godz. 10:00 
więcej  >>>

2014.08.25

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na "Dni Dębowca" - 31.08.2014 r. - stadion sportowy Dębowiec

więcej  >>>

2014.08.25

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza weterynarii w Jaśle dot. wścieklizny na terenie powiatu jasielskiego

więcej  >>>

2014.08.22

Dożynki Gminne - Dzielec 2014 - fotorelacja

więcej  >>>

2014.08.18

Wyprawka szkolna - termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

więcej  >>>

2014.08.12

Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski zaprasza na "Dożynki Gminne" - 17.08.2014 r.

więcej  >>>

2014.08.11

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 60 i 62 - silne burze z gradem, upał

więcej  >>>

2014.08.08

Karpacka Troja zaprasza na Karpacki Festiwal Archeologiczny - 16 do 17 sierpnia 2014 r.

więcej  >>>

2014.08.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 -  burze

więcej  >>>

2014.08.07

Harmonogram dyżurów pracowników prowadzących nadzór nad lasami

więcej  >>>

2014.08.07

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57 - silne burze z gradem

więcej  >>>

2014.08.06

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od 2014-08-06 12:00:00 do 2014-08-07 06:00:00 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

2014.08.05

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54- silne burze z gradem

więcej  >>>

2014.08.01

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53- silne burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.31

Dla przypomnienia oraz oddania hołdu i uczczenia pamięci uczestników i cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia na terenie gminy o godz. 17:00 na jedną minutę zostaną włączone syreny alarmowe.

2014.07.31

Uchwała w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

więcej  >>>

2014.07.28

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47 i 51- burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.28

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48- burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.25

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44- burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.24

Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>

2014.07.23

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42- intensywne opady deszczu

więcej  >>>

2014.07.22

Zawiadomienie - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w ramach limitu zwrotu na 2014 rok

więcej  >>>

2014.07.22

Zaproszenie na Rajd Konny - Wola Dębowiecka - 27 lipiec 2014 - "Wykroty"

więcej  >>>

2014.07.21

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 23 lipca 2014 r. /środa/ o godz. 15:30 
więcej  >>>

2014.07.18

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40- burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.17

III Przegląd Młodych Talentów - zgłoszenia do udziału

więcej  >>>   karta zgłoszenia >>>  regulamin >>>

2014.07.17

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39- burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.11

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36 - intensywne opady deszczu,

więcej  >>>

2014.07.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 - silne burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.08

Zaproszenie na wakacyjny kurs tańca towarzyskiego w Dębowcu

więcej  >>>

2014.07.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 - burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.05

XXVII Międzynarodowe Saletyńskie Spotkania Młodych w dniach od 7 do 12 lipca 2014 roku
w Dębowcu
więcej  >>>

2014.07.03

Relacja z XI Spartakiady Sołectw - 29 czerwca 2014 r. -Wola Cieklińska - foto
więcej  >>>

2014.06.30

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 - silne burze z gradem,

więcej  >>>

2014.06.27

Sukcesy siatkarek z Dębowca - III miejsce w XV Międzynarodowym Festiwalu Piłki Siatkowej
w Jaśle
więcej  >>>

2014.06.26

Konkurs fotograficzny " Od kropli wody do głębi oceanu" - wyniki
więcej  >>>

2014.06.26

VIII Piknik Rodzinny w Dębowcu - fotorelacja
więcej  >>>

2014.06.26

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - Lotny finisz -Dębowiec
4 lipca 2014r.  godz 16:34
więcej  >>>

2014.06.24

Zaproszenie na XI Spartakiadę Sołectw - 29 czerwca 2014 r. -Wola Cieklińska
więcej  >>>

2014.06.23

Karta Dużej Rodziny - dzięki niej rodziny trzy plus mogą liczyć na zniżki przy zakupie biletów
na pociągi, do obiektów sportowych i kulturalnych na terenie całego kraju
więcej  >>>

2014.06.18

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - opałowe
więcej  >>>

2014.06.18

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na okres  od lipca do grudnia 2014 r.
więcej  >>>

2014.06.13

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - świerk opałowy
więcej  >>>

2014.06.10

Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Cieklinie zaprasza na III ogólnopolską dyskusję literacką
więcej  >>>

2014.06.05

Sukcesy siatkarek z Dębowca - zespół zajął III miejsce w województwie podkarpackim
więcej  >>>

2014.06.05

Pomoc dla Oliwii - relacja z koncertu chóru szkolnego Publicznego Gimnazjum w Dębowcu
więcej  >>>

2014.06.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 11 czerwca 2014 r. /środa/ o godz. 9:00 
więcej  >>>

2014.06.04

Publiczne Gimnazjum w Dębowcu zaprasza na Piknik Rodzinny w - 8 czerwca 2014 r. /niedziela/
o godz. 15:30 
więcej  >>>

2014.06.02

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, że w dniach od 03.12.2013 r. do 05.06.2014 r. realizowany był projekt: Wydanie publikacji pt. "Smaki Nowej Galicji" promującej przepisy kulinarne na potrawy tradycyjne oraz produkty lokalne z terenu gmin należących do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
więcej  >>>          publikacja dostępna tutaj >>>

2014.06.02

Zaproszenie na wystawę -„Jan Paweł II - pielgrzymowaliśmy z Nim” w piątek 6 czerwca
2014 roku o godzinie 20:00 w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
więcej  >>>

2014.06.02

Gminne Przedszkole w Cieklinie zaprasza na Piknik Rodzinny - 8 czerwca 2014 r.

więcej  >>>

2014.05.28

Rajd rowerów górskich o puchar Wójta Gminy Dębowiec- fotorelacja

więcej  >>>

2014.05.27

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze, silny wiatr

więcej  >>>

2014.05.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 26 maja 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 16:00 
więcej  >>>

2014.05.23

W niedzielę 25 maja  2014 r - wybory do Parlamentu Europejskiego - lokale wyborcze czynne
w godzinach od 7:00 do 21:00

więcej  >>>

2014.05.23

kwesta na rzecz Oliwki- 25 maja 2014 r.
więcej  >>>

2014.05.21

Najmłodsze siatkarki z Dębowca w finale wojewódzkim KINDER+SPORT
więcej  >>>

2014.05.20

Ogłoszenie o konkursie - "Upiększajmy nasze obejścia" - zgłoszenia do 31 maja 2014 r.

więcej  >>>

2014.05.20

Zapraszamy na X Rajd rowerów górskich o puchar Wójta Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.05.15

informacja w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.05.13

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu, silny wiatr

więcej  >>>

2014.05.08

ogłoszenie o sprzedaży drewna - otwarcie ofert 16 maja 2014 r.

więcej  >>>

2014.05.07

uroczystość - 223 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja- fotogaleria
więcej  >>>

2014.05.06

zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

więcej  >>>

2014.05.05

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że Wykonawca robót budowlanych związanych
z rozbudową drogi powiatowej Ne 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz od dnia 7 maja br., tj. środa. rozpocznie układanie ostatniej warstwy masy bitumicznej na przedmiotowej drodze. Wiązało się to będzie z zamknięciem ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania na Załęże przy cmentarzu
w Dębowcu do skrzyżowania w Cieklinie. Przewidywany termin zakończenia prac to piątek,
23 maja br. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin zakończenia może ulec zmianie.

2014.05.05

III przetarg  ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Majscowej

więcej  >>>

2014.04.30

Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

więcej  >>>

2014.04.30

1 maja we wszystkich polskich regionach odbędą się pikniki z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

więcej  >>>

2014.04.28

informuje się mieszkańców, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

więcej  >>>

2014.04.28

Zaproszenie na XII Pielgrzymkę Strażaków i ich rodzin - 11 maja 2014

więcej  >>>

2014.04.28

informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
więcej  >>>

2014.04.28

Informujemy, że w dniu 2 maja (tj. piątek) 2014 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny
 

2014.04.28

zaproszenie na uroczystość - 223 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
więcej  >>>

2014.04.22

              Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II                 
więcej  >>>

2014.04.22

Ogłoszenie o sprzedaży drewna
więcej  >>>

2014.04.14

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny.
więcej  >>>

2014.04.11

Czwarta edycja Przeglądu Piosenki Przedszkolnej
więcej  >>>

2014.04.08

Informacja dot. odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych
więcej  >>>

2014.04.06

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 7 kwietnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 16:00 
więcej  >>>

2014.04.02

ogłoszenie - sprzedaż drewna

więcej  >>>

2014.03.26

Pamiętajmy, zmiana z czasu zimowego (astronomicznego) na letni nastąpi w nocy z soboty
(29 marca) na niedzielę (30 marca) 2014 r. 30 marca nad ranem przesuwamy wskazówki zegarów z godz. 2.00 na godz. 3.00, co sprawi że będziemy spali o godzinę krócej. Czas zimowy zacznie znów obowiązywać 26 października 2014 r

2014.03.26

Tegoroczna Godzina dla Ziemi WWF wybije w sobotę, 29 marca 2014 roku o godz. 20:30.
więcej  >>>

2014.03.25

Zaproszenie do wzięcia udziału w  VI międzygminnym Konkursie Fotograficznym 
pt. : „ Od kropli wody do głębi oceanu”
więcej  >>>         regulamin >>>

2014.03.24

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 - intensywne opady deszczu od 24.03.2014 do 25.03.2014 r
więcej  >>>

2014.03.20

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie Wielkanocnym na najładniejszą ozdobę wielkanocną
więcej  >>>

2014.03.18

Zaproszenie na wystawę - " Przyroda Magurskiego parku Narodowego"
więcej  >>>

2014.03.14

Zaproszenie na uroczystości - 220 Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej - 23 marca 2014r Jasielski Rynek
więcej  >>>

2014.03.12

Wystawa upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych - relacja z otwarcia
więcej  >>>

2014.03.06

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 12 marca 2014 r. /środa/ o godz. 15:00 
więcej  >>>

2014.03.06

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cieklinie ogłasza nabór do przedszkola na rok 2014/2015
więcej  >>>    wniosek  >>>     deklaracja >>>

2014.03.03

Zapraszamy na wystawę "Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r."  otwarcie 9 marca 2014 r. sala widowiskowa Urzędu Gminy w Dębowcu

więcej  >>>

2014.02.21

Państwowy Powiatowy Inspektorat w Jaśle prowadzi akcję informacyjną pod hasłem "Zaszczep
w sobie chęć szczepienia!"

więcej  >>>

2014.02.21

„Inwestycja w wiedzę i aktywność dzieci” - od stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej
w Dębowcu realizowany jest projekt „Inwestycja w wiedzę i aktywność dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 

więcej  >>>

2014.02.12

Zapraszamy na spotkanie z podróżniczką Barbarą Zasowską, które odbędzie się w piątek
14 lutego 2014 r. godz. 18:00 w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie.

więcej  >>>

2014.02.07

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle

więcej  >>>

2014.01.31

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu na 2014 rok.

więcej  >>>

2014.01.30

Ostrzeżenie meteorologiczne - zawieje i zamiecie śnieżne

więcej  >>>

2014.01.29

Zawiadomienie - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w ramach limitu zwrotu na 2014 rok

więcej  >>>

2014.01.23

Turniej Warcab 100 – polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec- relacja

więcej  >>>

2014.01.23

Awans młodziczek z UKS Gimnazjum Dębowiec do najlepszej ósemki w województwie

więcej  >>>

2014.01.21

Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Woli Dębowieckiej.

więcej  >>>

2014.01.20

informacja Agencji Rynku Rolnego dotyczącą „Dopłat do materiału siewnego”.

więcej  >>>

2014.01.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 stycznia 2014 r. /środa/ o godz. 15:00 

więcej  >>>

2014.01.20

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6- opady marznące

więcej  >>>

2014.01.09

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2- silny wiatr

więcej  >>>

2014.01.07

Zaproszenie na XIV Turniej Warcab 100 polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec
więcej  >>>            regulamin turnieju  >>>

2014.01.07

Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Dębowiec
więcej  >>>

                                                                        rok 2014                                                              

2013.12.31

Dobra gra  siatkarek z Dębowca na  turniejach w Łańcucie i Gorlicach
więcej  >>>

2013.12.27

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego 

więcej  >>>

2013.12.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.12.16

12 grudnia 2013 zakończył się projekt „English Niania” w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu.

więcej  >>>

2013.12.16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Dębowiec, pozostałego po likwidowanym SP ZOZ w Dębowcu

więcej  >>>

2013.12.10

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 77- opady marznące

więcej  >>>

2013.12.10

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 24 grudnia 2013 r. Urząd Gminy będzie nieczynny

więcej  >>>

2013.12.09

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 76- oblodzenie

więcej  >>>

2013.12.05

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 74- silny wiatr

więcej  >>>

2013.11.25

Zaproszenie na pierwszy "Mikołajowy Turniej Halowej Piłki Nożnej" szkół podstawowych Gminy Dębowiec  o puchar Wójta - 05.12.2013 r.

więcej  >>>

2013.12.03

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Dębowiec, pozostałego po likwidowanym SP ZOZ w Dębowcu

więcej  >>>

2013.12.03

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, że w dniach od 03.12.2013 r. do 05.06.2014 r. realizuje projekt pt. „Wydanie publikacji pt. "Smaki Nowej Galicji" promującej przepisy kulinarne na potrawy tradycyjne oraz produkty lokalne z terenu gmin należących
do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja”.

więcej  >>>

2013.11.28

Ostrzeżenie meteorologiczne- opady marznące

więcej  >>>

2013.11.27

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 listopada 2013 r. /piątek/ o godz. 16:00 

więcej  >>>

2013.11.25

Informacje z sesji Rady Gminy Dębowiec 22 listopada 2013 r 

więcej  >>>

2013.11.25

Zaproszenie na pierwszy Turniej Gminy Dębowiec w Judo o puchar Wójta - 30.11.2013 r.

więcej  >>>

2013.11.22

Informacja ARiMR dot. systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt

więcej  >>>

2013.11.22

Gminny Turniej Czytelniczy w Dębowcu - VIII edycja

więcej  >>>

2013.11.15

Informacja o przeprowadzeniu wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 22 listopada 2013 r.
więcej  >>>

2013.11.15

Drugie zwycięstwo siatkarek z Dębowca w III Lidze Kobiet
więcej  >>>

2013.11.15

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 22 listopada 2013 r. /piątek/ o godz. 15:00 

więcej  >>>

2013.11.15

Obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada w Dębowcu - foto

więcej  >>>

2013.11.14

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec (działka w Łazach Dębowieckich ) przeznaczonej do oddania w najem

więcej  >>>

2013.11.14

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec. (działka w Foluszu )

więcej  >>>

2013.11.07

Zaproszenie na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada

więcej  >>>

2013.11.04

Informacja o zbliżającym się terminie płatności za odpady komunalne

więcej  >>>

2013.10.24

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Dębowiec, pozostałego po likwidowanym SP ZOZ w Dębowcu

więcej  >>>

2013.10.24

Informuje się mieszkańców posesji położonych wzdłuż drogi powiatowej Dębowiec-Folusz,
że w dniu 04 listopada 2013 r. będzie przeprowadzona wizja lokalna inwestycji przez Inwestora
oraz przedstawicieli Wykonawcy. Osoby, które zgłaszają uwagi lub zastrzeżenia powinny być obecne przy własnej posesji celem uzgodnienia. Komisja zacznie obchód od skrzyżowania koło cmentarza w Dębowcu od godz. 8:30.

2013.10.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 października 2013 r. /środa/ o godz. 15:30 

więcej  >>>

2013.10.24

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych znajdujących się
w budynku byłej szkoły w Majscowej.

więcej  >>>

2013.10.23

Informacja o przeprowadzeniu głośnej próbie syren alarmowych w dniu 23.10.2013 r.

więcej  >>>

2013.10.21

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych : Duląbka, Pagórek, Radość, Dzielec.

więcej  >>>

2013.10.21

Multimedialna prezentacja Województwa Podkarpackiego

więcej  >>>

2013.10.14

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna opałowego stanowiącego własność Gminy Dębowiec.

więcej  >>>

2013.10.14

Zaproszenie na wystawę "Kwiaty w malarstwie Marii Majki Zuzańskiej"- 18.10.2013 r.

więcej  >>>

2013.10.10

Firma Skanska S.A. informuje że w dniach 10.10.2013 i 11.10.2013 będzie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1854 od mostu m. Bajdy do Rafinerii Jasło w związku z układaniem masy asfaltowej

2013.10.01

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o szczepieniu lisów 11-20 października 2013 r.

więcej  >>>

2013.09.30

Podsumowanie siatkarskich zmagań w Dębowcu

więcej  >>>

2013.09.26

Firma Skanska informuje, że 27.09.2013 r. zostanie zamknięty odcinek drogi Bajdy-Dębowiec
na długości 300 m. do godz 11:00

2013.09.25

Firma Skanska informuje, że 26.09.2013 r. zostanie zamknięty odcinek drogi Bajdy-Dębowiec
na długości 300 m.

więcej  >>>     plan objazdów >>>

2013.09.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 września 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.09.23

Wernisaż wystawy prac Jagody Kozon w Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza
w Cieklinie

więcej  >>>

2013.09.19

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej Jasło - Folusz

więcej  >>>

2013.09.19

Firma Skanska informuje, że od 23.09.2013 r. nastąpi zmiana w organizacji ruchu na drogach powiatowych.

więcej  >>>

2013.09.19

W najbliższy weekend 21-22 września Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec zorganizuje Międzywojewódzki Festiwal Piłki Siatkowej pod Patronatem Wójta Gminy Dębowiec przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

więcej  >>>

2013.09.09

Akademia Judo Dębowiec ogłasza nabór do klubu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

więcej  >>>

2013.09.09

Odpust w Bazylice NMP z La Salette - Dębowiec 12-15 września 2013 r. 

więcej  >>>

2013.09.04

zaproszenie na otwarcie wystawy Jagody Kozon „Rysunek Malarstwo”  piątek 6 września 2013 r.
o godzinie 19:00 - Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
więcej  >>>

2013.09.03

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 5 września 2013 r. /czwartek/ o godz. 8:00 

więcej  >>>

2013.09.03
Rozstrzygnięcie konkursu "Upiększajmy nasze obejścia "

więcej  >>>

2013.09.03
Przygotowania siatkarek z Dębowca w Łebie do sezonu ligowego

więcej  >>>

2013.08.28
VIII Międzynarodowe Dni Wina - Jasło ( od 31sierpnia - 1 września 2013 r. ) - Rynek

więcej  >>>

2013.08.23
Dożynki Gminne - Łazy Dębowieckie 2013 - fotorelacja.

więcej  >>>

2013.08.22

Zaproszenie na VII Piknik Rodzinny  do Dębowca (niedziela 1 września, godz 15:30 )

więcej  >>>

2013.08.22

Informuje się mieszkańców Gminy Dębowiec o odbiorze odpadów wielkogabarytowych
i niebezpiecznych - harmonogram odbioru 

więcej  >>>

2013.08.22

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w czerwcu ubiegłego roku, uruchomił dla wszystkich klientów Zakładu zestaw nowoczesnych usług - Platformę Usług Elektronicznych
Osoby zarejestrowane na portalu pue.zus.pl uzyskają dostęp do danych zapisanych na ich indywidualnych kontach w ZUS oraz będą mogły m.in. składać wnioski i dokumenty.

więcej  >>>

2013.08.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 sierpnia 2013 r. /czwartek/ o godz. 15:00 

więcej  >>>

2013.08.20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 67 - przewiduje się wystąpienie burz

więcej  >>>

2013.08.20
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe, które odbędą się 25 sierpnia br. (niedziela) w Skołyszynie.

więcej  >>>

2013.08.19
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych

więcej  >>>

2013.08.08
Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 18.08.2013 r. godz 14:00 - Łazy Dębowieckie

więcej  >>>

2013.08.07
Zarządzenie Nr 44 / 2013 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

więcej  >>>

2013.08.07

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Dębowiec (stypendium szkolne, zasiłek szkolny )

więcej  >>>

2013.08.01

Apel Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczący wsparcia rolników poszkodowanych
w wyniku gradobicia i nawalnego deszczu

więcej  >>>

2013.08.01

Informacja

w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - produkcja rolnicza
więcej  >>>   deklaracja >>>

2013.07.30

zaproszenie na VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dębowiec- 04 sierpnia 2013 r.
więcej  >>>

2013.07.30

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem,
więcej  >>>

2013.07.22

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do wynajmu

więcej  >>>

2013.07.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 25 lipca 2013 r. /czwartek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.07.18

wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Duląbce
więcej  >>>

2013.07.16

X Spartakiada Sołectw Gminy Dębowiec - fotorelacja
więcej  >>>

2013.07.15

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłki rodzinne  i specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres zasiłkowy 2013/2014
więcej  >>>

2013.07.08

"Segregacja nie jest trudna " - poradnik segregacji odpadów
więcej  >>>

2013.07.05

Zaproszenie na VII Turniej Piłki Nożnej 13 lipca 2013r. oraz na X Spartakiadę Sołectw

14 lipca 2013 r.
więcej  >>>

2013.07.01

Zaproszenie na XXVI Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych
więcej  >>>

2013.07.01

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013/2014
więcej  >>>

2013.06.25

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem,
więcej  >>>

2013.06.24

V Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.:  "Historia i piękno w kamieniu zamknięte" rozstrzygnięcie
więcej  >>>

2013.06.24

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem,
więcej  >>>

2013.06.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem, upał
więcej  >>>

2013.05.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 28 czerwca 2013 r. /piątek/ o godz. 13:00 

więcej  >>>

2013.06.19

Fotorelacja z V Pikniku Rodzinnego w Cieklinie - 9 czerwca 2013 r.
więcej  >>>

2013.06.18

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51,50 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem, upał
więcej  >>>

2013.06.18

zaproszenie na Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  26 czerwca 2013 r.
więcej  >>>

2013.06.10

W dniu 17 czerwca br., w ramach kontynuacji procesu cyfryzacji sygnału telewizji naziemnej, dokonane zostaną kolejne przełączenia urządzeń emisyjnych na obszarze województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2013.06.07

XI edycja Turnieju Siatkarskiego o Puchar Wójta Gminy Dębowiec
więcej  >>>

2013.06.07

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44,62 - przewiduje się wystąpienie burz, możliwy jest wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych
więcej  >>>

2013.06.06

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Duląbce prowadzonej przez Gminę Dębowiec
więcej  >>>

2013.06.05

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42,59 - przewiduje się wystąpienie burz, spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych
więcej  >>>

2013.06.04

zaproszenie na " Rajd rowerów górskich " -  9 czerwca 2013 r. Folusz,  start godz. 12:00
więcej  >>>

2013.06.04

zaproszenie na "Piknik rodzinny" -  9 czerwca 2013 r. plac szkolny w Cieklinie
więcej  >>>

2013.06.03

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40,41,54 - przewiduje się intensywne opady deszczu, wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu
więcej  >>>

2013.05.29

Zaproszenie na towarzyski mecz młodzieżówki Huragan Zarzecze z reprezentantem Rumunii drużyną LPS Satu Mare- piątek 31.05.2013r. o godzinie 16 na stadion w Dębowcu.
więcej  >>>

2013.05.27

Fundacja Hipoterapii i Jeździectwa realizując projekt "Organizacja warsztatów nauki jazdy konnej oraz rajdu konnego po terenach LGD Nowa Galicja" zaprasza na  "Aktywny wypoczynek w siodle"
więcej  >>>

2013.05.21

Ogłoszenie o konkursie gminnym " Upiększajmy nasze obejścia" zgłoszenia do 15.06.2013 r.
więcej  >>>

2013.05.20

Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk pisarką, tłumaczką i dziennikarka radiową
więcej  >>>

2013.05.16

Noc Bibliotek oraz Noc Muzeum w Cieklinie - piątek 17 maja 2013 roku o godzinie 19:00
więcej  >>>

2013.05.15

Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek -fotorelacja

więcej  >>>

2013.05.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 20 maja 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 

więcej  >>>

2013.05.13

ZGK w Dębowcu informuje mieszkańców o odbiorze odpadów wielkogabarytowych w dniach
od 20 do 22 maja 2013 r.
więcej  >>>

2013.05.10

11 maja - Dniem bez śmiecenia, akcja promująca ideę dbałości o środowisko naturalne
więcej  >>>

2013.05.09

Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek. W piątek, 10 maja, Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
"po godzinach"
więcej  >>>

2013.05.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 - przewiduje się gwałtowne wzrosty stanów wód
więcej  >>>

2013.05.08

Rehabilitacja lecznicza dla rolników i ich dzieci realizowana przez KRUS
więcej  >>>

2013.05.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 - przewiduje się wystąpienie burz oraz porywisty wiatr
więcej  >>>

2013.04.30

Zaproszenie - XI Pielgrzymka strażaków do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z La Salette, obchody Dnia Strażaka 12 maja 2013 r.
więcej  >>>

2013.04.29

Zaproszenie na obchody 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 - Maja
więcej  >>>

2013.04.24

III Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej - 18 kwietnia 2013 roku Wiejski Dom Kultury
w Cieklinie
więcej  >>>

2013.04.24

Inauguracja sezonu motocyklowego 28 kwietnia 2013 r. - godz 11:00 - Bazylika Najświętszej Maryi Panny z La Salette
więcej  >>>

2013.04.24

Harmonogram dyżurów pracowników prowadzących nadzór nad lasami w gminach
więcej  >>>

2013.04.22

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Dębowiec
więcej  >>>

2013.04.15

Sukcesy siatkarek z Dębowca. KINDER+SPORT - dwójki, trójki i czwórki z Dębowca
w FINALE WOJEWÓDZKIM

więcej  >>>

2013.04.15

Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Dębowiec w dniu 21 kwietnia 2013 r.

więcej  >>>

2013.04.10

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 16 kwietnia 2013 r. /wtorek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.04.09

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców województwa podkarpackiego o planowanej w dniach 14 - 23 kwietnia 2013 r. akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
więcej  >>>

2013.04.09

Ogłoszenie

V Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.:  "Historia i piękno w kamieniu zamknięte"
więcej  >>>

2013.04.09

informacja dot. zasad przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich UE

więcej  >>>

2013.04.08

Mieszkańcy powiatu jasielskiego, którzy ukończyli 40 lat, będą mieli okazję za darmo przebadać się pod kątem chorób nerek. 14 kwietnia (niedziela) 2013 roku, w ramach ogólnopolskiej kampanii NEFROTEST

więcej  >>>

2013.04.03

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na wystawę prac Joanny Dyląg

więcej  >>>

2013.04.03

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 113  - wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

więcej  >>>

2013.03.29

Uwaga - zmiana czasu, z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty 30 marca na niedzielę
31 marca 2013 r. Zegarek przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy.

2013.03.28

W dniu 29 marca 2013 r. Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godz. 12:00


2013.03.26

Spotkanie w ramach międzynarodowej kampanii Tydzień z Internetem „Usiądź na moim miejscu”

więcej  >>>

2013.03.26

Pracowity weekend siatkarek z Dębowca. W ostatni weekend 23-24 marca siatkarki z Dębowca rozegrały trzy turnieje siatkarskie

więcej  >>>

2013.03.26

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31  - opady śniegu

więcej  >>>

2013.03.25

LGD informuje, że od 3 kwietnia 2013 r. rozpocznie się nabór wniosków na działania „Małe Projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” 

więcej  >>>

2013.03.22

Zaproszenie na wystawę "Malarstwo i rysunek" do Muzeum Narciarstwa

więcej  >>>

2013.03.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 30  - opady śniegu

więcej  >>>

2013.03.21

Ogłoszenie

Można jeszcze zgłaszać się do projektu "Montaż kolektorów słonecznych" z 75% dofinansowaniem

więcej  >>>

2013.03.21

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW
i rolnośrodowiskowych
więcej  >>>

2013.03.18

W najbliższą sobotę 23 marca 2013 r wszystkich sympatyków młodzieżowej piłki nożnej zapraszamy do hali sportowej przy I Gimnazjum w Jaśle, gdzie od godziny 9 odbywać się będzie turniej o "Puchar Starosty Jasielskiego i Wójta Gminy Dębowiec"

więcej  >>>

2013.03.15

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków „Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013” zaplanowanego w dniu 15 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Dębowiec zostają odwołane.
Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w dniu 18.03.2013 r. w Kołaczycach w sali bankietowej GOK w godzinach od 1300 do 1700.
Za utrudnienia przepraszamy.

2013.03.14

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27  -zawieje i zamiecie śnieżne

więcej  >>>

2013.03.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 20 marca 2013 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.03.14

Od 28 stycznia br. w Polsce obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Rolnicy mogą badać zakupiony materiał za darmo w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

więcej  >>>

2013.03.13

Już 19 marca 2013 r. w naszym rejonie zostanie wyłączony sygnał naziemnej telewizji analogowej.

więcej  >>>

2013.03.12

Ogłoszenie

Można jeszcze zgłaszać się do projektu "Montaż kolektorów słonecznych" z 75% dofinansowaniem

więcej  >>>

2013.03.12

Zawiadomienie dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną na terenie powiatu jasielskiego

więcej  >>>

2013.03.11

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 25 -oblodzenie

więcej  >>>

2013.03.11

Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cieklinie ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/14. Zapisy odbywać się będą w dniach 04.03-30.03.2013 r. w kancelarii przedszkola
 

2013.03.08

XIII Turniej Warcab 100-polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec - fotorelacja

więcej  >>>

2013.03.07

Zaproszenie na spotkanie "Jasielska Strefa Usług Publicznych"-12.03.2013 r. godz 15:00

więcej  >>>

2013.03.06

zaproszenie na targi od 8 do 10 marca "Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
w Kielcach"

więcej  >>>

2013.03.05

Promesa dla Gminy Dębowiec na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi

więcej  >>>

2013.03.05

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia „Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 – zasady
i przygotowanie wniosków”

więcej  >>>

2013.02.28

Zaproszenie na spotkanie dotyczące realizacji projektu "Jasielska Strefa Usług Publicznych"

więcej  >>>

2013.02.27

Informacja o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza

więcej  >>>

2013.02.22

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 - intensywne opady śniegu

więcej  >>>

2013.02.20

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne w technologii cyfrowej - 13 marca 2013 r.

więcej  >>>

2013.02.15

Relacja ze spotkania z Magdalena Ząbczyk młoda podróżniczka - "Opowieści z Tajwanu"

więcej  >>>

2013.02.11

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 13 lutego 2013 r. /środa/ o godz. 16:00 

więcej  >>>

2013.02.07

Ostrzeżenie meteo nr 17 - intensywne opady śniegu ważne od 06-02-2013 do 07.02.2013

więcej  >>>

2013.02.01

6 lutego 2013 roku w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie „SPOTKANIE POD ZŁAMANYMI NARTAMI” - Magdalena Ząbczyk młoda podróżniczka przybliży nam kraj zwany "sercem Azji".
więcej  >>>

2013.01.28

Już 19 marca 2013 r. w naszym rejonie zostanie wyłączony sygnał naziemnej telewizji analogowej.

Przygotujmy się wcześniej do odbioru cyfrowego sygnału , szczegóły w linku poniżej

więcej  >>>

2013.01.28

Ogłoszono wyniki przetargu na modernizację odcinka drogi Dębowiec - Cieklin. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na początek kwietnia 2013 r.

więcej  >>>

2013.01.25

Zaproszenie na XIII Turniej Warcab 100-polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego - 10.02.2013 r. godz. 13:00

więcej  >>>

2013.01.25

Informacja dla rolników dotycząca dopłat do materiału siewnego w 2013 r.

więcej  >>>

2013.01.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 31 stycznia 2013 r. /czwartek/ o godz. 12:00 

więcej  >>>

2013.01.17

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2013 roku

więcej  >>>

wniosek_akcyza >>>

2013.01.09

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec

więcej  >>>

wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest >>>

2013.01.04

Wójt Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Dębowiec, którzy posiadają jakąkolwiek dokumentacje, bądź wiedzę na temat mogił żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej, pochowanych między innymi na tzw. cmentarzu bohaterów „Heldenfriedohof”'
na obrzeżu miejscowości Łazy Dębowieckie o zgłoszenie się do UG Dębowiec pok.11,12.
więcej  >>>

2013.01.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 9 stycznia 2013 r. /środa/ o godz. 16:00 

więcej  >>>
 

Rok 2013

2012.12.28

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu o nowych stawkach za wodę i ścieki 

więcej  >>>

2012.12.27

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 28 grudnia 2012 r. /piątek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2012.12.24

Ostrzeżenie meteorologiczne. Zjawisko: Opady marznące. Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków, Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od 2012-12-24 15:00:00 do 2012-12-25 00:00:00
Przebieg: Przewiduje się dalsze występowanie marznących opadów deszczu i mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie na wschód. Prawdopodobieństwo: 90%  Uwagi: Przedłużenie ostrzeżenia wydanego dnia 23.12.2012 o godz. 13:20 oraz podniesienie stopnia zagrożenia.

2012.12.21

Zakończenie realizacji projektów edukacyjno - profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum
w Dębowcu

więcej  >>>

2012.12.21

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013

więcej  >>>

2012.12.17

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2012 r. Urząd Gminy Dębowiec będzie nieczynny
( Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Dębowiec)

2012.12.11

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Dębowiec zapraszają
na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. W ramach akcji „Mobilny Punkt Informacyjny”
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST)
na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.
Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 20 grudnia br. w godzinach od 9:00 do 11:00
w Urzędzie Gminy Dębowiec.
więcej  >>>

2012.12.11

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na "SPOTKANIE POD ZŁAMANYMI NARTAMI". Gościem sobotniego (15-12-2010 r. godz. 18:00) spotkania będzie Tadeusz Wójcik

więcej  >>>

2012.12.03

Gmina Dębowiec realizuje zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne -usuwanie wyrobów zawierających azbest "
Realizowany przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

więcej  >>>

2012.11.27

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do zbycia w formie przetargowej

więcej  >>>

2012.11.23

Gmina Dębowiec realizuje projekt pn. „ Czas na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

więcej  >>>

2012.11.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 30 listopada 2012 r. /piątek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2012.11.16

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 107 / silna mgła /

więcej  >>>

2012.11.15

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Publicznego Gimnajzum w Dębowcu  pozyskało dla szkoły kolejne dwie dotacje. Projekty realizowane są w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

więcej  >>>

2012.11.15

Święto Niepodległości w Gminie Dębowiec - fotorelacja

więcej  >>>

2012.11.15

6 listopada 2012r. w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie im. Stanisława Barabasza odbył się wernisaż wystawy „Ze Lwowa do Chamonix”

więcej  >>>

2012.11.08

Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Niepodległości - 11 listopada

więcej  >>>

2012.10.30

Informacja

informujemy, że w dniu 31.10.2012 r. (środa) Urząd Gminy w Dębowcu czynny do godz. 15:00 

2012.10.29

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 31 października 2012 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2012.10.29

Program English Teaching już po raz trzeci w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu.

więcej  >>>

2012.10.26

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej dla mieszkańców Dębowca o racjonalne
i oszczędne dysponowanie wodą z wodociągu gminnego

więcej  >>>

2012.10.24

W najbliższy weekend  zmiana czasu - z letniego na zimowy

Zmiana z czasu letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty (27 października) na niedzielę
(28 października) 2012 r. Zegarek przestawiamy z godz. 3:00 na 2:00 w nocy. Dzięki temu zyskujemy jedną dodatkową godzinę

2012.10.24

Informacja
Informuje się że w dniu 26 października 2012 r. w godzinach od 17:00 do 17:30 zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania.

więcej  >>>

2012.10.22

Zgłoś brak telefonu lub Internetu. Ankieta UKE dot. pozyskania informacji na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego oraz hotspotów.

więcej  >>>

2012.10.19

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do oddania w najem

więcej  >>>

2012.10.11

50 lecie pożycia par małżeńskich

W dniu 6 października 2012r.. w Urzędzie Gminy Dębowiec odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Dębowiec.

więcej  >>>

2012.10.10

LGD Nowa Galicja zaprasza na bezpłatne szkolenie warsztatowe z rozliczania projektów w ramach działań osi 4 Leader dla swoich beneficjentów- przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych, Parafii, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz rolników,  którzy za pośrednictwem LGD Nowa Galicja złożyli wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz z "Małych Projektów"

więcej  >>>

2012.10.09

informacja

o uruchomieniu przez Prezesa ARiMR naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje realizowane w województwie podkarpackim. Nabór wniosków odbędzie się w okresie: od dnia 2 października 2012r. do dnia 29 października 2012 r.
więcej  >>>

2012.10.08

Gmina Dębowiec ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego
p.n. "Przebudowa Rynku w Dębowcu".
Propozycje projektowe można składać do 31 października 2012 r. w Urzędzie Gminy – sekretariat lub przesłać na adres Urząd Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101
Kontakt w sprawie konkursu – tel./fax (+48 13) 4413028 w 38

2012.09.30

zaproszenie na wystawę "Wieńce dożynkowe- piękna tradycja polskiej wsi" - Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

więcej  >>>

2012.09.25

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 27 września 2012 r. /czwartek/ o godz. 15:30 

więcej  >>>

2012.09.20

Przypomnienie o III racie opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
więcej  >>

2012.09.17

Zawiadomienie o szczepieniach ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
więcej  >>

2012.09.17

Stowarzyszenie Gimnazjum Dębowiec serdecznie zaprasza na zajęcia z aerobiku połączone
z projektem "English Niania"
więcej  >>

2012.09.12

ogłoszenie

Wójt Gminy Dębowiec zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji zagospodarowania budynku
po byłej Szkole Podstawowej w Majscowej.

więcej  >>

2012.09.10

Zaproszenie do Dębowca na uroczystości odpustowe w dniach 13-16 września 2012 roku.

Bazylika Matki Boskiej Saletyńskiej

więcej  >>

2012.09.06

 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Termin składania wniosków: od 17 września 2012 r. do 2 października 2012 r.
więcej  >>

2012.08.30

Dożynki Powiatowe oraz Dni Dębowca - 25-26 sierpnia 2012 r. - fotorelacja
więcej  >>>

2012.08.28

Komunikat Ministra Gospodarki w sprawie wpisów do CEiDG

więcej  >>>

2012.08.21

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 28 sierpnia 2012 r. /wtorek/ o godz. 10 tej 

więcej  >>>

2012.08.20

Zaproszenie  na bezpłatne spotkania informacyjne, prowadzone przez eksperta "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
więcej  >>

2012.08.20

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe oraz Dni Dębowca - 25-26 sierpnia 2012 r.
więcej  >>>

2012.08.16

Zaproszenie na otwarcie wystawy " Ceramika, rzeźba , malarstwo, emalia"
więcej  >>>

2012.08.14

Rozstrzygnięcie konkursu gminnego "Upiększajmy nasze obejścia" edycja 2012
więcej  >>>

2012.08.14

Zaproszenie na II Przegląd Młodych Talentów który odbędzie się podczas imprezy plenerowej
w dniu 25 sierpnia 2012 r. pn. „Dni Dębowca”

więcej  >>>

2012.08.06

Ostrzeżenie meteorologiczne. /Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h/
więcej  >>>

2012.08.03

ZGK w Dębowcu informuje odbiorców wody z miejscowości Dębowiec, że w związku z awarią
na wodociągu woda będzie zamykana w godzinach od 22:00 do 5:00
więcej  >>>

2012.08.03

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku.
więcej  >>>

2012.08.01

Ostrzeżenie meteorologiczne. /upał / Przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C

więcej  >>>

2012.08.01

68 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na terenie powiatu jasielskiego w dniu 01.08.2012 r. o godz. 17:00 zostaną włączone syreny na czas 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

2012.08.01

Ogłoszenie. Poszukuje się właściciela psa lub osoby, która zaopiekowałaby się bezdomnym psem

więcej  >>>

2012.07.27

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu

więcej  >>>

2012.07.20

Zapraszamy na konkurs fotograficzny „Nowa Galicja w obiektywie” organizowany przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

więcej  >>>

2012.07.20

Zaproszenie -  XI Krempniańska Parada Historyczna niedziela 22 lipca 2012 r.

więcej  >>>

2012.07.19

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z opadami gradu

więcej  >>>

Gimnazjum nr 2 w Jaśle i MKS MOSiR Jasło ogłasza:
W poniedziałek 23.07.2012r. o godzinie 16:30 w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Jaśle przy ulicy Szkolnej (naprzeciwko Zespołu Szkół Budowlanych) odbędzie się nabór chłopców z roczników 1999, 1998, 1997 do klas siatkarskich I, II i III gimnazjum!
więcej  >>>

Informacja dotycząca planowanego naboru na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
więcej  >>>

2012.07.11

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu, burze

więcej  >>>

2012.07.11

informacja  dot. składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

więcej  >>>

2012.07.10

Lato z Radiem w Jaśle - niedziela 15 lipca 2012 r.

więcej  >>>

2012.07.10

XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych

więcej  >>>

2012.07.02

VI Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta -niedziela 8 lipca 2012 r.

więcej  >>>

2012.07.02

23 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności i Olimpijczyków" 4-8 lipca 2012

więcej  >>>

2012.06.29

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63

więcej  >>>

2012.06.28

Fotorelacja ze Spartakiady Sołectw - 24.06.2012 r. boisko sportowe przy SP w Cieklinie

więcej  >>>

2012.06.26

Od 26 czerwca 2012 r. dzieci muszą posiadać własny paszport -informacja z MSW
więcej  >>>

2012.06.25

Finał IV Międzygminnego Konkursu Fotograficznego zatytułowanego Kapliczki i krzyże w majowej scenerii
więcej  >>>

2012.06.22

Ostrzeżenie hydrologiczne 

więcej  >>>

2012.06.22

Zaproszenie na Dni Jasła 22 - 24 czerwca 2012 r. oraz Dni Kultury Romskiej

więcej  >>>

2012.06.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 27 czerwca 2012 r. / środa/ o godz. 10 tej 

więcej  >>>

2012.06.20

Zaproszenie na szkolenie z rejestracji produktów lokalnych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

więcej  >>>

2012.06.20

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu informuję, że uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w IV Międzygminnym Konkursie Fotograficznym " Kapliczki i krzyże w majowej scenerii"

odbędzie się w dniu 21.06.2012 r. w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie o godz 10:00

2012.06.18

Dyrektor GBP w Dębowcu otrzymała Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

więcej  >>>

2012.06.18

Ostrzeżenie meteorologiczne - upały w dniach od 17 do 21.06.2012 r.

więcej  >>>

2012.06.18

zaproszenie na Spartakiadę Sołectw - 24.06.2012 r. boisko sportowe przy SP w Cieklinie

więcej  >>>

2012.06.12

zaproszenie na "Piknik Rodzinny" w Dębowcu ( przy budynku Gimnazjum)

więcej  >>>

2012.06.12

I Europejskie Targi Produktów Lokalnych w Le Puy en Velay

więcej  >>>

2012.06.12

IV Piknik Rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka - Cieklin

więcej  >>>

2012.06.11

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Cieklinie imienia Tadeusza Kościuszki

więcej  >>>

2012.06.11

Informacja o przyznaniu dofinansowania projektu pn "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"

więcej  >>>

2012.06.11

GRAND PRIX w Rowerach Górskich o Puchar Wójta Gminy Dębowiec w dniu 3 czerwca 2012 r w Foluszu - fotorelacja, wyniki

więcej  >>>

2012.06.08

Rozstrzygnięcie konkursu „Moja Europa, czyli co wiem o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego”

więcej  >>>

2012.06.08

2012.06.05

GUS informuje, że na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone "Reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych"

więcej  >>>

2012.06.01

Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem w Cieklinie

więcej  >>>

2012.06.01

Spotkanie z okazji Dnia Matki w Urzędzie Gminy Dębowiec 26 maja 2012 r.

więcej  >>>

2012.06.01

Fotorelacja z wycieczki Publicznego Gimnazjum w Dębowcu do Włoch

więcej  >>>

2012.06.01

LGD Nowa Galicja w konkursie na "Najlepszą prezentację produktów lokalnych (rękodzieło, rzemiosło) z terenu objętego funkcjonowaniem LGD" przeprowadzonego podczas "Zielonego pikniku z LGD", który odbył się 27 maja 2012r. na Rynku w Rzeszowie.
więcej  >>>

2012.06.01

Zapraszamy do udziału w konkursie gminnym "Upiększajmy nasze obejścia" zgłoszenia do 15 czerwca 2012 r.
więcej  >>>

2012.05.24

Rajd Rowerów Górskich  o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego
Folusz - niedziela 3 czerwca 2012 r. start godz. 12:00

więcej  >>>

2012.05.24

II Przegląd Młodych Talentów, zapraszamy młodzież do udziału w konkursie, termin zgłoszeń do 10 sierpnia.2012 r.
więcej  >>>            karta zgłoszenia

2012.05.22

LGD Nowa Galicja zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej
więcej  >>>

2012.05.21

informacja dla osób które zakwalifikowały się do turnieju warcab 100-polowych w MDK w Jaśle
więcej  >>>

2012.05.21

Lista dyżurów pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce sprawujących nadzór nad lasami
nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
więcej  >>>

2012.05.21

Gminne Przedszkole w Cieklinie zaprasza na piknik rodzinny 3 czerwca 2012 godz 14:00.
więcej  >>>

2012.05.17

Powiatowe obchody Dnia Strażaka - Dębowiec 13 maja 2012 r.
więcej  >>>

2012.05.16

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu decyzją Stolicy Apostolskiej otrzyma tytuł Bazyliki Mniejszej. Uroczystości odbędą się w niedzielę, dnia 20 maja 2012 roku.

więcej  >>>

2012.05.16

 Noc Bibliotek w Cieklinie i Dębowcu relacje ze spotkań

Cieklin   więcej  >>>        Dębowiec   więcej  >>>  

2012.05.16

Noc muzeów - zaproszenie do Muzeum Narciarstwa

więcej  >>>

Wystawa w 155. rocznicę urodzin Stanisława Barabasza  pt. „Bawiła mnie nowość...  Stanisław Barabasz - człowiek licznych pasji”.
więcej  >>>

2012.05.09

Uroczystość rocznicowa związaną z 221. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - foto
więcej  >>>

2012.05.08

Zaproszenie na Noc Bibliotek - spotkanie z Adrianem Mole 11 maja 2012 r.

więcej  >>>

2012.05.07

Ostrzeżenie meteorologiczne

Stopień zagrożenia: 2  Zagrożenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
od godz. 15:00 dnia 07.05.2012 do godz. 10:00 dnia 08.05.2012  Ważność: od dnia: 2012-05-07 godz. 15:00 do dnia: 2012-05-08 godz. 10:00
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie
więcej  >>>

2012.05.07

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi o nieodkładanie „na ostatnią chwilę" składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Przypomina też, że kto nie zdąży dostarczyć ich Agencji do 15 maja będzie miał niestety pomniejszone płatności. Wnioski można złożyć przez Internet, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w biurach powiatowych ARiMR.

2012.05.07

Powiatowe obchody Dnia Strażaka - 13 maja 2012 r. - Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
więcej  >>>

Wystawa w 155. rocznicę urodzin Stanisława Barabasza  pt. „Bawiła mnie nowość...  Stanisław Barabasz - człowiek licznych pasji”. Poniedziałek, 7 maja o godzinie 19:00.- Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
więcej  >>>

2012.04.30

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 46, upał

Przewiduje się temperaturę maksymalną 28°C do 31°C. Temperatura minimalna około 12 °C.
Obejmuje: Podkarpackie Ważne do: 02.05.2012 18:00
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie

2012.04.30

Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce
więcej  >>>

2012.04.27

Zapraszamy na uroczystość rocznicową związaną z 221. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

program uroczystości:

godz.  9:00 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Dębowcu, Przemarsz delegacji pod pomnik Adama Mickiewicza w Rynku, złożenie wiązanek kwiatów , Impresja słowno-muzyczna w wykonaniu młodzieży w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy

2012.04.27

II Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Cieklinie
więcej  >>>

2012.04.26

Zbliża się koniec terminu składania zeznań podatkowych PIT za rok 2011 -  programy pomocne
do
wypełniania zeznań PIT

więcej  >>>

ZGK w Dębowcu informuje o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych (baterie, akumulatory, opony)
14.05.2012 r. - Majscowa, Zarzecze, Wola Dębowiecka.
15.05.2012 r. - Dębowiec, Łazy Dębowieckie, Duląbka.
16.05.2012 r. - Dobrynia, Folusz, Cieklin, Wola Cieklińska, Radość, Dzielec, Pagórek.

2012.04.26

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu decyzją Stolicy Apostolskiej otrzyma tytuł Bazyliki Mniejszej. Uroczystości odbędą się w niedzielę, dnia 20 maja 2012 roku.

więcej  >>>

2012.04.20

Spotkanie autorskie z Katarzyna Piekarską w ramach Międzynarodowego Dnia Książki

więcej  >>>

2012.04.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 27 kwietnia 2012 r. / piątek/ o godz. 10 tej 

więcej  >>>

2012.04.19

Oddaj głos na Karpacką Troję w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Polska Pięknieje  7 Cudów Funduszy Europejskich" do głównej nagrody w kategorii Obiekt turystyczny.
http://www.polskapieknieje.gov.pl/projekt/trzcinica_kt

więcej  >>>

2012.04.19

Zaproszenie na IV Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.: Kapliczki i krzyże w majowej scenerii

więcej  >>>

2012.04.17

Wirtualne spotkanie z Gają Kołodziej w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Dębowcu

więcej  >>>

2012.04.16

W dniach 21-28 kwietnia 2012 r. planowana jest wiosenna akcja szczepienia lisów wolnożyjących.
Uodparnianie lisów przebiegać będzie jak w latach poprzednich, poprzez szczepionkę doustną zrzucaną z samolotu.

więcej  >>>

2012.04.12

Inauguracja sezonu motocyklowego Dębowiec - 22 kwietnia 2012 r.

więcej  >>>

2012.04.12

Kolektory słoneczne – dobra inwestycja. Czym są kolektory słoneczne, jakie mają zastosowanie.

Rozmowa z dr inż. Ireneuszem Czajką, który jest pracownikiem Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

więcej  >>>

2012.04.05

Informacja GOPS w Dębowcu.
 Od 1 stycznia 2012r. już po raz piąty realizujemy projekt ” Czas na aktywność w gminie Dębowiec” Głównym celem projektu jest :Wzrost aktywności w poszukiwaniu pracy poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych i społecznych 12 kobiet korzystających pomocy społecznej w gminie Dębowiec do 31.12.2012r.
Więcej na stronie internetowej www.gops.debowiec.pl

więcej  >>>

2012.04.04

Informacja

W dniu 6 kwietnia 2012 r. /piątek/ Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godz 13:00

2012.04.03

Szkoła Podstawowa w Dębowcu uczciła pamięć swego Patrona - prof. Stanisława Pawłowskiego
z okazji 130. rocznicy jego urodzin.

więcej  >>>

2012.03.28

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu decyzją Stolicy Apostolskiej otrzyma tytuł Bazyliki Mniejszej. Uroczystości odbędą się w niedzielę, dnia 20 maja 2012 roku.

więcej  >>>

2012.03.21

Zapowiedź wystawy poświęconej Stanisławowi Barabaszowi, powstającej w 155. rocznicę urodzin

więcej  >>>

2012.03.21

Zaproszenie na wernisaż wystawy fotograficznej "Dzika Przyroda Puszczy Augustowskiej",
który odbędzie się 3 kwietnia o godz. 12.00 w Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum MPN
w Krempnej

więcej  >>>

2012.03.20

We wtorek, 20 marca, rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Ta najpiękniejsza pora roku zawitała dokładnie o godz. 6.14. Od najbliższego weekendu krócej pośpimy: w nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki z godziny drugiej na trzecią.


Więcej
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/pierwszy-dzien-wiosny-2012-astronomiczna-wiosna-rozpoczela-sie-20-marca-o-godz-614_246026.html

2012.03.14

Informacja o wypełnianiu wniosków obszarowych 15 marca do 15 maja 2012 r. 
więcej  >>>

2012.03.13

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle zaprasza na szkolenie w zakresie przekazywania zeznań PIT za 2011 r. drogą elektroniczną. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 marca 2012 r. (piątek)
o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Jaśle przy ul. Staszica 3, (sala obsługi – na parterze budynku). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu i skorzystania z tej formy złożenia zeznania za 2011 rok.

2012.03.09

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 14 marca 2012 r./środa/ o godz. 10 tej 
więcej  >>>

2012.03.07

Informujemy, że w dniu 8 marca 2012 r.Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godz. 15:00 r.

2012.03.05

O północy rozpoczęła się dwudniowa żałoba narodowa, ogłoszona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego po katastrofie kolejowej, do której doszło w sobotę
3 marca 2012 r. w okolicach Szczekocin

2012.03.05

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne w Dębowcu 27 marca 2012 r.

więcej  >>>

2012.03.02

Jubileusz 10-lecia kampanii " Cała Polska Czyta Dzieciom "
więcej  >>>

2012.02.29

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 37
 Zjawisko: ROZTOPY Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 04:00 dnia 2012-02-29 do godz. 15:00 dnia 2012-03-02  Obszar: Beskid Niski i Bieszczady Przebieg: Przewiduje się stopniowy
wzrost temperatury powietrza do około 5°C powodujący topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Prognozowana średnia prędkość wiatru około 25 km/h z północnego zachodu.       Równocześnie w ciągu najbliższej doby występ. będą opady deszczu do 10 mm, w kolejnych dniach do 5 mm.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

2012.02.21

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 23 lutego 2012 r./czwartek/ o godz. 10 tej 
więcej  >>>


2012.02.20

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 31
Zjawisko:  Intensywne opady śniegu,  Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 16:30
dnia 2012-02-20 do godz. 10:00 dnia 2012-02-21 Obszar: Województwo podkarpackie    Przebieg: Nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie
od -9 do -6°C.  Spowoduje to zamarzanie roztopionej w ciągu dnia pokrywy śnieżnej i powstanie oblodzenia na drogach i chodnikach.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie


2012.02.17

Zbliża się czas corocznego składania zeznań podatkowych PIT za rok 2011 -  programy pomocne
do
wypełniania zeznań PIT

więcej  >>>


2012.02.17

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 27 
Zjawisko:  Intensywne opady śniegu,  Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia
2012-02-17 do godz. 13:00 dnia 2012-02-18
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 crn do 20 cm.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

2012.02.10

Decyzja (pozytywna) o przydatności wody do spożycia - wodociąg Dębowiec
więcej  >>>


2012.02.09

"Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy"  harmonogram szkoleń
(5-6 marca 2012 r.)

więcej  >>>

2012.02.09

Muzeum Narciarstwa im Stanisława Barabasza w Cieklinie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy Anny Papiernik i Ewy Niestorowicz „Dwa Światy - Papiernik i Niestorowicz”
piątek 10 lutego 2012 r. o godzinie 17:00

2012.02.06

7 lutego ponad 70 państw z pięciu kontynentów obchodzić będzie Dzień Bezpiecznego Internetu
http://dbi.saferinternet.pl/dbi_wiadomosci

2012.02.05

XII Turniej Warcab 100-Polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego Cieklin 05-02-2012 r. ( niedziela godz. 13 ºº ) - fotorelacja

więcej  >>>

2012.02.01

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny mróz
Zjawisko: Silny mróz Stopień zagrożenia; 3              Ważność: do godz. 10:00 dnia 04.02.2012
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Przebieg: Przewiduje się temperaturę minimalną od -31°C do -28°C.
Temperatura maksymalna w dzień od -17°C do -14°C.
Prognozowana średnia prędkość wiatru 10 do 20 km/h
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 

2012.02.02

V Gminna Biesiada Artystyczna zorganizowana przez Wójta Gminy Dębowiec i Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne „Wrzos" odbyła się 4 lutego 2011 roku, w Wiejskim Domu Ludowym w Cieklinie. Podczas imprezy został rozstrzygnięty konkurs kulinarny " Regionalne Potrawy Wigilijne".

2012.01.29

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na „SPOTKANIE POD ZŁAMANYMI NARTAMI” Gościem poniedziałkowego spotkania będzie Alicja Majko - podróżniczka po przestrzeniach teatralnych, geograficznych, poetyckich a przede wszystkim- duchowych. 30 stycznia 2012r. o godz 17.00 Alicja opowie o podróży niekoniecznie turystycznymi szlakami ale za to z możliwością doświadczenia życia codziennego w hinduistycznych i tybetańskich Indiach. Serdecznie zapraszamy.

2012.01.27

PODR w Boguchwale,  Gminny Punkt Doradztwa w Dębowcu  zaprasza na kurs "Stosowanie środków ochrony roślin"
więcej  >>>

2012.01.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 31 stycznia 2012 r./wtorek/ o godz. 10 tej 
więcej  >>>

2012.01.23

Informacja dotycząca dopłat do materiału siewnego w latach 2011- 2012
więcej  >>>

2012.01.19

Informacja o wykazie nieruchomości nr 326/2 położonej w Foluszu przeznaczonej do sprzedaży
w formie przetargowej
więcej  >>>

2012.01.16

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku
więcej  >>>

2012.01.12

Bezpłatne szkolenia z zakresu "Małe projekty w ramach Osi Leader 4 PROW 2007-2013 zasady
i przygotowanie wniosków"
więcej  >>>

2012.01.12

Akcja Noworoczny Dar w Jaśle, której celem jest wsparcie zakupu sprzętu medycznego dla jasielskiego szpitala. Koncert zespołu Fioretti.

więcej  >>>

2012.01.09

XII Turniej Warcab 100-Polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego Cieklin 05-02-2012 r. ( niedziela godz. 13 ºº )
więcej  >>>

2012.01.03

Koncert charytatywny na rzecz Oliwki Skiby z Folusz  MDK w Jaśle
więcej  >>>

2012.01.03

Wigilia dla osób starszych i samotnych w Urzędzie Gminy
więcej  >>>

2011.12.29

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
więcej  >>>

2011.12.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 29 grudnia 2011 r. / czwartek/ o godz. 15 tej
więcej  >>>

2011.12.22

Nagroda dla Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu wraz z Filią w Cieklinie
więcej  >>>

2011.12.22

Spotkanie jasełkowo-wigilijne w Szkole Podstawowej w Dębowcu
więcej  >>>

2011.12.19

Zagrożenie dla zdrowia, jakie niesie za sobą spalanie odpadów w piecach i kotłach domowych.
Film edukacyjny pod tytułem "Trucizny z domowego komina" mający na celu uświadomienie mieszkańcom województwa podkarpackiego, że spalanie odpadów w piecach oraz kotłach domowych jest źródłem emisji substancji toksycznych do powietrza, które mają wpływ na nasze zdrowie. Film został sfinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.

więcej  >>> 

2011.12.19

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

więcej  >>> 

2011.12.16

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych na 2012 rok

więcej  >>>       harmonogram_jpg

2011.12.16

Wyniki badań mammograficznych przeprowadzonych w dniach 25 i 29 listopada w Dębowcu dostępne są w Urzędzie Gminy Dębowiec /sekretariat/ w godzinach pracy urzędu

2011.12.14

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 r. Urząd Gminy czynny będzie
do godziny 14:00
 

2011.12.14

Od 9 grudnia br. do 10 stycznia 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem wojewody podkarpackiego, będzie obowiązywał zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych. Zakaz nie obowiązuje w Sylwestra - 31 grudnia 2011 r. i 1 stycznia 2012 r. Z zakazu wyłączone są firmy profesjonalnie zajmujące się pokazami, posiadające odpowiednie zezwolenia.  Za złamanie zakazu grozi kara grzywny.

więcej  >>>

2011.12.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 15 grudnia 2011 r. / czwartek/ o godz. 15 tej
więcej  >>>

2011.12.09

W dniu 3 grudnia 2011r. setne urodziny obchodziła Pani Franciszka Czechowicz zamieszkała
w Foluszu

więcej  >>>

2011.12.07

Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim - relacja
więcej  >>>

2011.12.07

Konkurs recytatorski " Polska poezja patriotyczna". Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Polscy poeci dzieciom”.
więcej  >>>

2011.12.01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej  poniżej 14000 Euro
na "Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Dębowiec"
więcej  >>>

2011.11.25

SP ZOZ w Dębowcu ogłasza przetarg na sprzedaż aktywów trwałych i wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowcu w Likwidacji
więcej  >>>

Sprostowanie do ogłoszenia  z dnia  2011.12.01

więcej  >>>

wyniki przetargu   2011-12-07

więcej  >>>

2011.11.25

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim powieściopisarzem, satyrykiem, dziennikarzem.
więcej  >>>

2011.11.25

Święto Niepodległości - 11 listopada 2011 -fotorelacja
więcej  >>>

2011.11.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 30 listopada 2011 r. / środa/ o godz. 10 tej
więcej  >>>

2011.11.24

Lekkoatletyczny finał w Rzeszowie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cieklinie
więcej  >>>

2011.11.23

Gminny Turniej Czytelniczy – V edycja.  Tematem było życie i twórczość Julisza Verne’a

więcej  >>>

2011.11.21

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu FS Lublin Żuk A07D
więcej  >>>

2011.11.16

Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji "SOS ŻYCIE" z Mielca zaprasza
na bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w dniach 25 i 28 listopada 2011 w Dębowcu
więcej  >>>

2011.11.14

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Ginący obraz wsi polskiej"
więcej  >>>

2011.11.09

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości w Dębowcu
więcej  >>>

2011.11.07

Rada Gminy Dębowiec na XII Sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2011 r. wybrała ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Jaśle i Sądu Rejonowego w Krośnie- Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Do Sądu Rejonowego w Jaśle wybrano dwóch ławników: Adama Kmiecika i Teresę Wróżek. Z kolei do Sądu Rejonowego w Krośnie wybrano : Bernadettę Jurusik

2011.10.25

W nocy z soboty 29 października 2011 r. na niedzielę 30 października 2011 r. zmiana czasu
z letniego na zimowy
. Przestawiamy zegarek o godzinę do tyłu z godziny 03:00 na 02:00.
Śpimy o godzinę dłużej!

2011.10.25

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka. MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183,
poz. 1234).

2011.10.22

Akcja „Wspieram Mazury Cud Natury”. Mazury są polskim kandydatem w konkursie szwajcarskiej fundacji New7Wonders na 7 Nowych Cudów Natury. Spośród ponad 440 zgłoszonych propozycji, do finału konkursu, oprócz Mazur, weszło 27 innych miejsc na świecie, m.in. Wezuwiusz, Amazonka, Kilimandżaro, Morze Martwe, Anielski Wodospad w Wenezueli czy Wielki Kanion Kolorado. Finalistów wybrało grono ekspertów pod przewodnictwem
prof. dr. Federico Mayor, byłego dyrektora generalnego UNESCO.
- Głosujmy na
Wielkie Jeziora Mazurskie!

link do strony z głosowaniem :

2011.10.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 26 października 2011 r. / środa/ o godz. 10 tej
więcej  >>>

2011.10.22

Spotkanie autorskie z Barbarą Ciwoniuk -17 października 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowcu
więcej  >>>


2011.10.17

Informuje się społeczeństwo Gminy Dębowiec, że w dniu 21 października 2011 roku w godzinach 17:00-17:40 na terenie powiatu jasielskiego zostanie przeprowadzona w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania głośna próba syren alarmowych.
więcej  >>>

Kolektory słoneczne dla mieszkańców Gminy Dębowiec i gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
więcej  >>>

wniosek o uczestnictwo w projekcie do pobrania 
więcej  >>>


2011.10.12

Uzdrowisko Rymanów Zdrój - sanatorium „Zimowit” zaprasza na turnusy lecznicze dzieci i młodzież od 5 – 18 roku życia. Pobyt dziecka na leczeniu uzdrowiskowym refundowany jest ze środków narodowego funduszu zdrowia.
więcej  >>>


2011.10.09

Wybory parlamentarne 2011 - wyniki głosowania, statystyki, frekwencja

więcej  >>>


2011.10.07

Wybory parlamentarne 2011

Aby wziąć udział w niedzielnym głosowaniu, musimy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, ale nie stary dowód osobisty, bo ten według Państwowej Komisji Wyborczej, jest nieważny. W lokalu wyborczym dostaniemy białą kartę w formie książeczki z nazwiskami kandydatów do Sejmu i żółtą kartę formatu A4 z nazwiskami kandydatów do Senatu. Biała książeczka będzie miała tyle stron, ile jest list wyborczych.
Głos do Sejmu będzie ważny, jeżeli postawisz znak „X” w kratce przy nazwisku jednego
z kandydatów tylko z jednej listy. Jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku
w obrębie tej samej listy, głos również będzie ważny, ale otrzyma go ten kandydat, który znajduje się najwyżej na liście.
Głos do Sejmu będzie nieważny, jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku
z różnych list lub nie postawisz żadnego znaku „X”.
Głos do Senatu będzie ważny, gdy postawisz znak „X” przy nazwisku jednego wybranego kandydata.
Głos do Senatu będzie nieważny, jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku lub nie postawisz żadnego znaku „X”.
Głosowanie trwa w godz. 7.00–21.00


2011.10.05

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje,
iż w dniu 27 września 2011r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o ustanowieniu rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W związku z powyższą uchwałą zostanie przyznane dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł w miesiącu listopadzie oraz grudniu 2011 r. Osoba uprawniona do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, aby otrzymać powyższą pomoc, będzie musiała złożyć wniosek do 31 października 2011 r., a w przypadku, gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, termin na złożenie wniosku zostanie przedłużony o 7 dni, licząc od dnia przyznania w/w świadczenia.


2011.10.03

Jubileusz  50 – lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Dębowiec

więcej  >>>

2011.09.27

Kolektory słoneczne dla mieszkańców Gminy Dębowiec i gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
więcej  >>>

wniosek o uczestnictwo w projekcie do pobrania 
więcej  >>>


2011.09.27

Informacja

w dniu 28 września 2011 r. Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godz 14:30

2011.09.26

Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

kandydaci na posłów  więcej  >>>

kandydaci na senatora więcej  >>>

2011.09.23

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cieklinie na zawodach w Trzcinicy
więcej  >>>

2011.09.21

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego
się w budynku Starej Szkoły w Łazach Dębowieckich.
więcej  >>>

2011.09.16

Informacja o publicznym losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
więcej  >>>

2011.09.12

Organizacja pożytku publicznego - Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej
z La Salette

więcej  >>>

2011.09.12

Zawiadamia się rolników, że w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. można składać wnioski w Urzędzie Gminy w Dębowcu o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r do 31 sierpnia 2011r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.

2011.09.09

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 14 września 2011 r. / środa/ o godz. 10 tej
więcej  >>>

2011.09.09

Zaproszenie na odpust wrześniowy - Klasztor Matki Boskiej Saletyńskiej

więcej  >>>

2011.09.07

W dniach 12 i 13 wrzesień 2011 r. sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych nie będą możliwe
do załatwienia z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy.

2011.08.30

Dni Dębowca i Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dębowiec- fotorelacja

więcej  >>>

2011.08.26

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 2 września 2011 r.

więcej  >>>

2011.08.26

W dniu 25 sierpnia 2011r. setne urodziny obchodziła mieszkanka Woli Dębowieckiej Pani Józefa Buczyńska urodzona 25 sierpnia 1911 r.

więcej  >>>

2011.08.23

Dyrektor GZOS w Dębowcu, informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok 2011/2012 należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Dębowcu w terminie do 15 września 2011 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Druki wniosków dostępne na miejscu.

2011.08.23

Dożynki Gminne - 21 sierpnia 2011 r. - Łazy Dębowieckie - fotorelacja
więcej  >>>


2011.08.23

Zaproszenie na Turniej Piłki Nożnej i Dni Dębowca   27-28 sierpnia 2011 r. - Dębowiec stadion
więcej  >>>


2011.08.17

Zaproszenie na Dożynki Gminne - 21 sierpnia 2011 r. - Łazy Dębowieckie
więcej  >>>


2011.08.02

Dopłaty do materiału siewnego – już można nabywać materiał siewny objęty dopłatą w 2012 r.
więcej  >>>


2011.08.01

Gmina Dębowiec - członek Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
więcej  >>>


2011.07.28

W dniu 1 sierpnia br. mija 67 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ważnego wydarzenia w dziejach narodu. Wzorem ubiegłych lat, dla jego przypomnienia oraz oddania hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, na terenie powiatu jasielskiego w wymienionym na wstępie dniu o godz. 17:00 zostaną włączone syreny na 3 minuty
i będą emitować dźwięk ciągły.

2011.07.28

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka
więcej  >>>

2011.07.25

Ostrzeżenie  hydrologiczne

więcej  >>>

2011.07.25

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 27 lipca 2011 r.

więcej  >>>

2011.07.25

Zaproszenie na IX Spartakiadę Sołectw Gminy Dębowiec 31 lipca -Cieklin
więcej  >>>

2011.07.22

Promesy dla podkarpackich samorządów
więcej  >>>


2011.07.20

Ostrzeżenie  hydrologiczne

więcej  >>>


2011.07.14

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu "Upiększajmy nasze obejścia" - edycja 2011
więcej  >>>


2011.07.06

XXIV Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych 4–9 lipca 2011 - fotorelacja

więcej  >>>


2011.07.01

Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju zaprasza do konkursu malarskiego" Podkarpacie
dla Europy, który będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego od 1 lipca do 30
października 2011 roku. Konkurs malarski Podkarpacie dla Europy skierowany jest do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz uczelni wyższych z województwa podkarpackiego
więcej  >>>


2011.07.01

Polska przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
więcej  >>>


2011.06.30

Agencja Rynku Rolnego do dnia 11 lipca 2011 r. przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia
w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC

więcej  >>>


2011.06.30

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

więcej  >>>

2011.06.28

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych w formie dofinansowania zakupu dla uczniów uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych i gimnazjów – do dnia 31 sierpnia 2011 r.

więcej  >>>


2011.06.27

Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków 29 czerwca 2011 r. godz 14:30
więcej  >>>       Foto z przejazdu przez Dębowiec  więcej  >>>

2011.06.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2011 r.

więcej  >>>


2011.06.20

Zaproszenie do Tarnowca na imprezę plenerową "Liderzy są wśród nas"

więcej  >>>


2011.06.20

Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną „Dębowiec- moja mała ojczyzna " który odbył się Szkole Podstawowej w Majscowej
więcej  >>>


2011.06.20
"Wózek dla Oliwki "- prośba o wsparcie finansowe

więcej  >>>


1 lipca 2011 roku Polska obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
 
2011.06.16

12 czerwca 2011r. w Foluszu odbył się Rajd Rowerów Górskich o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego

więcej  >>>


2011.06.15

"Lato z Radiem" w Jaśle już 2 lipca 2011 r. Trasa koncertowa z udziałem gwiazd, emisja specjalnej kolekcji płyt i inne niespodzianki - to plany na czterdziestą edycję "Lata z Radiem"
więcej  >>>

2011.06.13

SAMOSPIS INTERNETOWY najdogodniejsza forma udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 ( możliwość samospisu tylko do 16 czerwca )
więcej  >>>


2011.06.13

XXIV MIĘDZYNARODOWE SALETYŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH 4–9 lipca 2011
więcej  >>> 


2011.06.09
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu wraz z filią w Cieklinie zapraszają na konkurs fotograficzny " Ginący obraz wsi polskiej"
więcej  >>> 

2011.06.09

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zaprasza na VI Święto Zamku Kazimierzowskiego
więcej  >>> 


2011.06.09

Zaproszenie na Dni Otwartych Drzwi w PODR Boguchwała - regionalna wystawa zwierząt hodowlanych
więcej  >>> 


2011.06.09

III Przegląd Piosenki Turystycznej - Folusz 10 czerwca 2011 r - Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu
więcej  >>> 

     
2011.06.08

Rusza nabór wniosków w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych” oraz „Zalesianie gruntów innych niż rolne”
więcej  >>> 

     
2011.06.08
Grand Prix w rowerach górskich Folusz 12 czerwca 2011 r.
więcej  >>> 

    2011.06.07

III Piknik Rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka w Cieklinie
więcej  >>> 

      2011.06.06

Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015
więcej  >>> 
karta zgloszenia kandydata-
link

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 186,30 m2, znajdującego się w budynku Starej Szkoły w Łazach Dębowieckich

więcej  >>> 


2011.05.30

Zapraszamy na Piknik Rodzinny do Dębowca - 05.06.2011r.  godz. 15:00- Publiczne Gimnazjum
więcej  >>>


2011.05.25

26 Maja -Dzień Matki najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Mam - foto

więcej  >>> 


2011.05.25
Młodzież oraz chór Publicznego Gimnazjum w Dębowcu serdecznie zaprasza na montaż słowno- muzyczny poświęcony Błogosławionemu Janowi Pawłowi II.
więcej  >>>


2011.05.25

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 FSC Starachowice

więcej  >>>

2011.05.25
Muzeum Narciarstwa w Cieklinie im. Stanisława Barabasza zaprasza na Noc Muzeów w piątek
27 maja 2011 r. od godz. 18:30 do 24:00
więcej  >>>

2011.05.24

SAMOSPIS INTERNETOWY najdogodniejsza forma udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
więcej  >>>

2011.05.24

Gminne Przedszkole w Cieklinie zaprasza na piknik rodzinny w dniu 1 czerwca - godz. 15:00

więcej  >>>


2011.05.20

zaproszenie do złożenia oferty na "Obsługę bankową budżetu gminy i jednostek podległych Gminy Dębowiec w okresie do 01.06.2014 r."

więcej  >>> 
   
dokumenty dla oferentów:Rb-27s.pdf , Rb-28s.pdf , Rb_N.pdf , Rb_Z.pdf , Rb_NDS.pdf

2011.05.18

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 25 maja 2011 r.

więcej  >>>

Konkurs gminny "Upiększajmy nasze obejścia" - edycja 2011

więcej  >>> 

Gminny konkurs plastyczny „Różne Oblicza Ojca Świętego” - SP w Dobryni -12 maja 2011 r.
więcej  >>> 

I Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej pod hasłem „Przyszła wiosna roześmiana”
więcej  >>>
 

Tydzień bibliotek

Spotkanie  w ramach projektu Instytutu Książki „Tu czytamy” Dyskusyjne Kluby Książki,

więcej  >>> 
Spotkanie w ramach programu: Promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książki „Tu czytamy”

więcej  >>> 

Zaproszenie na piknik rodzinny do Cieklina w dniu 15 maja 2011 r. godz 14:00
więcej  >>>
 

     

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 11.05.2011r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokalu użytkowego o pow. 186,30 m2, znajdującego się w budynku Starej Szkoły w Łazach Dębowieckich przeznaczony do najmu w formie przetargowej

więcej  >>> 

ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ - dzień 9 maja stał się europejskim symbolem (Dniem Europy), który wraz z flagą, hymnem, mottem i wspólną walutą (euro) stanowi o politycznej tożsamości Unii Europejskiej.
1 lipca 2011 roku Polska obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Księża Misjonarze Saletyni z Dębowca zapraszają na odpust majowy
więcej  >>> 


Powiatowe Obchody Dnia Strażaka - 8 maja br. Klasztor MB Saletyńskiej w Dębowcu - foto
więcej  >>> 

Obchody  220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Dębowiec - foto
więcej  >>> 

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje że w dniach od 18 do 20 maja 2011 r. będą odbierane
odpady wielkogabarytowe wg harmonogramu:
więcej  >>> 

ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie ostrzega
o możliwości wystąpienia przymrozków
więcej  >>> 

4 maja - Dzień Strażaka
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, bezpiecznych powrotów z akcji, radości
z wykonywanej pracy oraz spełnienia marzeń w życiu prywatnym i zawodowym.

3 maja 2011 r - obchody 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miasto Gorlice zaprasza na obchody  DNI GORLIC  2 - 3 maja 2011 r.

więcej  >>> 

1 maja 2011 r - Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
więcej  >>>
 

Biuro Powiatowe ARiMR w Jaśle informuję, że 16 maja br. mija termin składania wniosków
o przyznanie płatności do gruntów rolnych na 2011 rok. W związku z tym pracownicy Biura Powiatowego w Jaśle będą przyjmować wnioski w podanych w komunikacie dniach i godzinach:

więcej  >>> 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazach Dębowieckich
prowadzonej przez Gminę Dębowiec

więcej  >>> 

W dniu 2 maja 2011 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny. W sprawach wypisu aktu zgonu telefonować pod nr telefonu 1344 13047.

Od 5 do 15 maja Wojewódzki Inspektorat Weterynarii na terenie województwa podkarpackiego prowadzić będzie ochronne szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów dziko żyjących.
Akcja prowadzona będzie przy użyciu samolotów. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie,
w postaci plastra koloru brązowo-szarego o charakterystycznym zapachu, który jest wyczuwalny przez lisy. Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii apeluje do mieszkańców o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy czując zapach człowieka nie zjedzą już takiego blistra.
W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez dwa tygodnie po jej zakończeniu zaleca się, by nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych
za 2011 r.
Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br.
W 2011 roku rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet. Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. W tym celu trzeba złożyć do biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszania lub siedzibę rolnika, wypełniony formularz o nadanie loginu i kodu dostępu, który będzie udostępniony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje, że w celu ułatwienia Podatnikom złożenia zeznania PIT za 2010 r.:
-wyznaczono dodatkowo pracującą sobotę dnia 30 kwietnia 2011r. w godzinach 9:00- 13:00
-wydłużony zostanie czas pracy Urzędu do godz. 18.00 w dniach 28 i 29 kwietnia
  oraz 2 maja 2011r.
-w tym czasie zapewniona jest obsługa kasowa

Informacja
W dniu 22 kwietnia 2011 (piątek) Urząd Gminy w Dębowcu będzie czynny do godz. 12:00.
W sprawach wypisu aktu zgonu telefonować pod nr telefonu 1344 13047.

Życzenia świąteczne Starosty Jasielskiego
więcej  >>> 

Informacja Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie o naborze wniosków
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

więcej  >>> 

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza Państwa na imprezę plenerową promującą Fundusze Europejskie Piknik rodzinny pn. Unia I klasa

więcej  >>> 

Dobra gra siatkarek z Dębowca w 1/8 Finale Mistrzostw Polski Młodziczek 16-17 kwietnia
w Białymstoku

więcej  >>> 

Wystawa Wielkanocna "Tradycja Świąteczna - Święconka"
więcej  >>>


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów pożarniczych Star200 oraz Kamaz GBA

więcej  >>> 

Zapraszamy na wystawę pt. "Tradycja Świąteczna - Święconka"
więcej  >>> 

Młodziczki z UKS Gimnazjum Dębowiec w 1/8 Finału Mistrzostw Polski
więcej  >>> 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do konkursu fotograficznego „Moja wieś”

więcej  >>> 

Nabór wniosków na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”

więcej  >>> 

Wyniki wyborów sołtysów z terenu gminy Dębowiec.
więcej  >>> 

Wyniki wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

więcej  >>> 

konkursu plastycznego pt.: „Dwa spojrzenia na baśnie Grimmów”
więcej  >>> 

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w dniach od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
1.04 – 16.06.2011 r. samospis internetowy
8.04 – 30.06.2011 r. wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów i wywiady telefoniczne.  Szczegóły na stronie www.stat.gov.pl

Informacja - wybory do izb rolniczych

Informacja o zarejestrowanych kandydatach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

więcej  >>> 

Informacja - wybory sołtysów

Informacja o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa w miejscowościach Gminy Dębowiec.

więcej  >>> 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja z/s w Kołaczycach serdecznie zaprasza  na organizowane  spotkanie z Panią Kornelią Golombek -przedstawicielem Bildungsagentur
z Düsseldorfu (organizacji, która pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych między firmami polskimi, niemieckimi i holenderskimi

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 marca 2011 r.

więcej  >>>

informacja o wyborach sołtysów - miejscowości w których nie przeprowadza się wyborów

więcej  >>>

Siatkarki z Dębowca w finale na IV Międzynarodowym Memoriale im. Stanisława Elmera
w Gorlicach

więcej  >>> 

Szkoła Podstawowa z Cieklina najlepsza w powiecie w mini piłce siatkowej chłopców
więcej  >>>

IV Gminna Biesiada Artystyczna -„Tradycja w Żywieniu i Kulturze Mieszkańców Ziemi Dębowieckiej” - Cieklin 26 luty 2011 r. foto i opis imprezy
więcej  >>>

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2011, rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oraz
za pośrednictwem poczty, w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja 2011 r.
Pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych świadczy pracownik ODR w Dębowcu.
więcej  >>>

W związku z planowanym od 14 kwietnia do 9 maja 2011 r. naborem na działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Dębowiec zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na w/w działania
na bezpłatne szkolenia, które odbędą się : 6 kwietnia 2011r. -godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Dębowcu . Dodatkowe informacje nr tel. 510 180 236 i 515 205 894.


Tydzień z Internetem 2011. Pomyszkuj w bibliotece -spotkanie dla seniorów
więcej  >>>


Wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej odbędą się w dniu 3 kwietnia
 /niedziela / 2011 roku w sali widowiskowej Urzędu Gminy Dębowiec w godzinach od 8:00
 do 18:00  ( w naszej gminie wybieranych będzie 2 delegatów )
więcej  >>>


Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011

Od 1 do 17 marca trwać będzie obchód przedspisowy, w trakcie którego zadaniem rachmistrzów będzie zaznajomienie się z całym przydzielonym obwodem oraz weryfikacja wykazu adresów.
W trakcie obchodu sprawdzona zostanie aktualność mapy obwodu, który został przydzielony rachmistrzowi – brakujące budynki zostaną naniesione na mapę, a nieistniejące adresy podlegać będą usunięciu. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00
więcej na temat spisu  >>>

Urząd Skarbowy w Jaśle zaprasza na "Dzień Otwarty" w dniu 5 marca 2011 r. /sobota/
w godzinach od 9:00 do 13:00. Będzie można poznać specyfikę pracy urzędu jak również złożyć
deklarację za 2010 rok.

Zawiadamia się rolników, że w terminie od l marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. można składać wnioski w Urzędzie Gminy w Dębowcu o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od l września 2010 r do 28 lutego 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.

Zapraszamy na wystawę prac Małgorzaty Samborskiej, Jana Kukułki i Bogdana Samborskiego
do Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 lutego 2011 r.

więcej  >>>

Informacja - wybory sołtysów

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 3 kwietnia 2011 r. / niedziela / w godzinach od 8:00
do 18:00 we wszystkich miejscowościach gminy Dębowiec zostaną przeprowadzone wybory sołtysów.

więcej  >>>                    wymagane dokumenty                         kalendarz wyborczy sołtysi

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – Zespół Doradców w Jaśle
zaprasza na szkolenie „Technologia uprawy roślin sadowniczych"

więcej  >>>

Zaroszenie na spotkanie autorskie - GOK Dębowiec 26 luty 2011 r.

więcej  >>>

IV Gminna Biesiada Artystyczna -„Tradycja w Żywieniu i Kulturze Mieszkańców Ziemi Dębowieckiej” - Cieklin 26 luty 2011 r.
więcej  >>>

Sukcesy siatkarek z Dębowca - ostatni mecz grupy eliminacyjnej

więcej  >>>

XI Truniej Warcab 100-polowych o puchar Wójta Gminy Dębowiec- 30 stycznia 2011 r.

więcej  >>>

Warcabowe ferie w Gminnej Bibliotece w ramach programu "Orange dla bibliotek"

więcej  >>>

Komunikat meteorologiczny o marznących opadach powodujących gołoledź

więcej  >>>

Nowe samochody dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w Cieklinie, Dębowcu i Zarzeczu

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 19 stycznia 2011 r.

więcej  >>>

Zaproszenie na zabawę walentynkową do Wiejskiego Domu Kultury w Cieklinie

więcej  >>>

Zespół Folklorystyczny "Kaśka" w Dębowcu zaprasza do współpracy skrzypka lub skrzypaczkę

więcej  >>>

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o zmianie stawek za wywóz odpadów komunalnych.

więcej  >>>

Rok 2011

Informacja

W dniu 31 grudnia 2010 r.  Urząd Gminy w Dębowcu będzie czynny do godz 12:00

Ostrzeżenie hydrologiczne

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 grudnia 2010 r.

więcej  >>>

Informacja

W dniu 24 grudnia 2010 r. ( Wigilia ) Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny
 

Zakończenie projektu Family English II - Angielski dla każdego

więcej  >>>

Wykaz radnych oraz stałych komisji Rady Gminy Dębowiec - kadencja 2010-2014

więcej  >>>

IV Gminny Konkurs Recytatorski

więcej  >>>

Konkurs plastyczny w Cieklinie
więcej  >>>

Ostrzeżenie hydrologiczne

więcej  >>>

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego Nr 12/10 z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie ograniczenia stosowania wyrobów pirotechnicznych na terenie woj. podkarpackiego
więcej  >>>

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych na rok 2011 w Gminie Dębowiec

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 6 grudnia 2010 r.

więcej  >>>

Komunikat meteorologiczny o intensywnych opadach śniegu

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 1 grudnia 2010 r.

więcej  >>>

Podziękowanie za udział w wyborach

więcej  >>>

Obwieszczenie o obowiązku oczyszczania ze śniegu i lodu chodników
więcej  >>>

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Dębowiec

więcej  >>>

Wizualizacja wyborów samorządowych - wyniki, frekwencja

więcej  >>>

Informator dla Wyborców - wybory samorządowe

więcej  >>>

Nowe przepisy dotyczące palaczy

więcej  >>>

Sukcesy siatkarek z Gminy Dębowiec na międzynarodowym turnieju ,,Jasło 2010”
więcej  >>>

Poświęcenie pomnika św. Floriana w Duląbce - 13 listopada 2010 r.
więcej  >>>

Ogłoszenie

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Rzeszów REJON DYSTRYBUCJI ENERGII JASŁO
REJONOWA DYSPOZYCJA MOCY B

Zawiadamia, że w dniach: 22, 23 listopada 2010 r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach: od  8:00 do godz. 15:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców Dębowca stacja Wodociągi 1
więcej  >>>

Wystawa fotografii "Stanisław Barabasz nie tylko narciarz" -Muzeum Narciarstwa w Cieklinie. Wystawa czynna w godzinach (środa 9:00-14:00, sobota 9:00-11:00) od 7 listopada do 4 grudnia 2010 r.
Złote gody w Gminie Dębowiec - foto

więcej  >>>

Uroczystości 11 Listopada -Dębowiec - foto

więcej  >>>

Kalendarium 2003-2010 r.

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 10 listopada 2010 r.

więcej  >>>

Ostrzeżenie meteorologiczne

więcej  >>>

Ostrzeżenie Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie

więcej  >>>


Jubileusz 85- lecia KGW w Zarzeczu
więcej  >>>

Konkurs - „Tradycja w Żywieniu i Kulturze Mieszkańców Ziemi Jasielskiej”

więcej  >>>

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

więcej  >>>

Uwaga

Zmiana czasu na zimowy: w niedzielę 31 października 2010 r. przestawiamy zegarki z godziny 3:00 na 2:00. Śpimy o godzinę dłużej!

Wybory samorządowe 2010

Publiczne losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy odbędzie się w dniu 3 listopada 2010 roku o godz. 12 – tej w budynku Urzędu Gminy w Dębowcu sala widowiskowa.
Publiczne losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się
w dniu 3 listopada 2010 roku o godz. 13 – tej w budynku Urzędu Gminy w Dębowcu sala widowiskowa Nr 1.
 

więcej  >>>


Wybory samorządowe 2010
 

lista kandydatów w Gminie Dębowiec  <---- link
kalendarz wyborczy                               <---- link

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 27 października 2010 r.

więcej  >>>


Uroczyste otwarcie nowej Szkoły Podstawowej w Łazach Dębowieckich.
więcej  >>>

Jasielski Dom Kultury zaprasza na II Jesienne Spotkania z Teatrem w Jaśle
więcej  >>>


Gminna Komisja Wyborcza w Dębowcu informuje, że pełni dyżury w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta gminy.
Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych odbywać się będzie w dniach:

od 18 do 21 października 2010 r. w godzinach od 15:00 do 19:00
w dniu 22 października 2010 r. w godzinach od 15:00 do 24:00

przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta gminy odbywać się będzie w dniach:

od 25 do 26 października 2010 r. w godzinach od 15:00 do 19:00
w dniu 27 października 2010 r. w godzinach od 15:00 do 24:00

uwaga: przy zgłaszaniu list kandydatów na radnych można zgłaszać kandydatów na wójta gminy.
dyżury pełnione będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu, w budynku urzędu gminy, pokój nr 18 tel. 013 4413028 w 48.

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży - miejscowość Cieklin

więcej  >>>

Obchody Jubileuszu 100 - lecia Szkoły Podstawowej w Duląbce

więcej  >>>

Urząd Gminy w Dębowcu, informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Dębowczanka” w Dębowcu. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek piłki nożnej"

więcej  >>>

Podsumowanie konkursu: „Tradycja w Żywieniu i Kulturze”

Wójt Gminy Dębowiec i Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne WRZOS w Dębowcu zaprasza na podsumowanie konkursu: „Tradycja w Żywieniu i Kulturze”, które odbędzie się w dniu 9 października 2010 w Woli Cieklińskiej – Gmina Dębowiec. Finał konkursu poprzedziły eliminacje w dziewięciu gminach powiatu jasielskiego. Reprezentację Gminy stanowi jedna lub dwie grupy np.; grupa kulinarna i grupa artystyczna, bądź tylko jedna grupa prezentująca potrawę i program artystyczny. Konkurs kulinarny od godz. 12:00, konkurs artystyczny od godz.15:00

Serdecznie zapraszamy

Oferty na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym na realizację zadania publicznego
"Organizacja imprez kulturalnych służących aktywizacji życia społecznego środowiska Gminy Dębowiec"

więcej  >>>


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 22 września 2010 r.

więcej  >>>


Konferencja "I Ty masz wpływ na klimat"  - Folusz 24 września 2010 r. godz 10:00 
więcej  >>>Zaproszenie na szkolenie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej - 20 września 2010 r. (poniedziałek) godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Dębowcu
więcej  >>>

II Przegląd Piosenki Turystycznej i Poetyckiej   - Folusz 18 września 2010
więcej  >>>

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zaprasza - odpust 16-19 września 2010 r.
więcej  >>>


Dożynki Gminne i Dni Dębowca 29 sierpnia 2010 r - foto

więcej  >>>

Informacja dotycząca otwarcia w Michniowie Mauzoleum Wsi Polskiej

więcej  >>>

Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 02 września 2010 r. o przekroczeniu stanów alarmowych

więcej  >>>

Zakończenie I Rajdu Karpackich Podków i I Zawody Konne w Woli Dębowieckiej 05.09.2010 r.
więcej  >>>

Zawiadamia się rolników, że w terminie od l września 2010 r. do 30 września 2010 r. można składać wnioski w Urzędzie Gminy w Dębowcu o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2010 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od l marca 2010 r do 31 sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2010 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 30 sierpnia 2010 r. o intensywnych deszczach.

więcej  >>>

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży miejscowość Cieklin

więcej  >>>


Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dębowcu zawiadamia, że wnioski na stypendia szkolne należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Dębowcu w terminie do 15 września 2010 r. Odbiór druków wniosków w GZOS w Dębowcu w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zapraszamy na Dożynki Gminne i Dni Dębowca 29 sierpnia 2010 r. - stadion w Dębowcu

więcej  >>>

Powszechny spis rolny 2010 - informacje ogólne ( spis od 1 IX-31X 2010 r.)

więcej  >>>

Zaproszenie na IX Zlot Samochodów Terenowych 4x4,  14-15 sierpnia 2010 - Wola Dębowiecka

więcej  >>>

Oferty na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym - realizacja zadania publicznego

więcej  >>>

VIII Turniej Sołectw Gminy Dębowiec - 25 lipca 2010 r. - stadion w Dębowcu - foto

więcej  >>>

IV Gminny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Dębowiec - Zbigniewa Staniszewskiego
1 sierpnia 2010 r. - stadion sportowy w Dębowcu.- foto

więcej  >>>


Konkursy gminne, spotkania autorskie -relacje.
więcej  >>>


Rozstrzygnięcie gminnego konkursu "Upiększajmy nasze obejścia"

więcej  >>>

W dniu 1 sierpnia br. mija 66 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ważnego wydarzenia w dziejach narodu. Dla jego przypomnienia oraz oddania hołdu żołnierzom Polskiego Państwa podziemnego i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2010 r. o godz. 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe – dźwięk ciągły 3 minuty.

Zaproszenie na IV Gminny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Dębowiec - Zbigniewa Staniszewskiego który odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2010 r. - stadion sportowy w Dębowcu.

więcej  >>>

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Gmina Dębowiec w zimowej szacie.- foto

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 27 lipca 2010 r.

więcej  >>>

Zaproszenie na VIII Turniej Sołectw Gminy Dębowiec - 25 lipca 2010 r. - stadion w Dębowcu

więcej  >>>

Informacja
składanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na okres zasiłkowy od 1 listopada 2010 do 30 października 2011 r.
więcej  >>>

Wyniki wyborów ogólne - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - II tura
więcej  >>>

Wyniki wyborów w Gminie Dębowiec

więcej  >>>

Wizyta zawodników „Dębowczanki” w „Wiśle” Kraków
więcej  >>>

XXIII Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w dniach od 5 do 10 lipca 2010 r.

więcej  >>>

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2010 r.
więcej  >>>

IV piknik rodzinny przy Gimnazjum w Dębowcu - foto
więcej  >>>

II etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” - SP w Cieklinie
więcej  >>>

Rajd rowerów górskich o "Puchar Wójta Gminy Dębowiec" - Folusz 13 czerwca 2010r.

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 czerwca 2010 r.

więcej  >>>

Wyniki wyborów - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
więcej  >>>

Obwieszczenie PKW z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
więcej  >>>

 INFORMACJE DLA WYBORCÓW

Jak oddać głos?
Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej między godziną 6.00 a 20.00
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu.
Wyborca osobiście oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x".

Bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych on-line. Ministerstwo Sprawiedliwości otworzyło 16 czerwca 2010r. bezpłatny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych on-line.W celu sprawdzenia działki czy nie jest obciążona hipoteką wystarczy wejść na utworzoną stronę internetową link poniżej i wpisać nr księgi.
więcej  >>>

IV piknik rodzinny przy Gimnazjum w Dębowcu
więcej  >>>

Powódź w Gminie Dębowiec w maju i czerwcu 2010 r.
więcej  >>>

Komunikat dla beneficjentów pomocy wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poszkodowanych przez powódź
więcej  >>>

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców powiatu jasielskiego

więcej  >>>

wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy miejscowość Duląbka

więcej  >>>


Grand Prix w rowerach górskich 13 czerwca 2010 r. godz. 12:00
więcej  >>>

Informacja

W dniu 4 czerwca  2010 r. (piątek) Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny. W sprawach nagłych związanych z USC prosimy dzwonić pod nr. tel. 13 4413252

Wójt  Gminy  Dębowiec
Zbigniew Staniszewski

Gminne eliminacje do powiatowego konkursu kulinarnego i artystycznego ”Tradycja w żywieniu
i kulturze.”
więcej  >>>

Dzień Matki- spotkanie w Urzędzie Gminy

więcej  >>>


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazach Dębowieckich
więcej  >>>

Pomoc dla 12-letniego Piotrusia Tybika z Zarzecza
Kwesta na rzecz zbiórki pieniędzy na leczenie odbędzie się po mszy świętej  23 maja 2010 r.
( niedziela godz. 9.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja w Dębowcu ) Młodzież z Gimnazjum w Dębowcu
przedstawi inscenizację słowno-muzyczną poświęconą
Słudze Bożemu-Janowi Pawłowi II

więcej  >>>

II Piknik rodzinny  -  30 maja ( niedziela) 2010 r. - płyta Rynku w Jaśle

więcej  >>>

Informacja

Uruchomiono punkt zbiórki darów dla osób poszkodowanych na skutek ulewnych deszczy

więcej  >>>

INFORMACJA

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

20.05.2010 R. – MAJSCOWA, ZARZECZE, WOLA DĘBOWIECKA.
21.05.2010 R. – DĘBOWIEC, ŁAZY DĘBOWIECKIE, DULĄBKA.
22.05.2010 R. – DOBRYNIA, FOLUSZ, CIEKLIN, WOLA CIEKLIŃSKA,
                           RADOŚĆ, DZIELEC, PAGÓREK.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu - odpust 15-16 maja 2010 r. - program
więcej  >>>

ZOSP RP Zarząd Odziału Powiatowego w Jaśle i Wójt Gminy Dębowiec zapraszają na uroczystość obchodów "DNIA STRAŻAKA" która odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu 9 maja 2010 r - uroczysta msza święta godz 15:00

Konkurs "UPIĘKSZAJMY NASZE OBEJŚCIA" - edycja 2010 - zapraszamy do udziału

więcej  >>>

11 Górskie Zawody Balonowe i imprezy towarzyszące, odbędą się w dniach 30 kwietnia
do 2 maja 2010 (piątek-niedziela) w Krośnie. Wszystkie imprezy odbywają się na lotnisku.
Wstęp wolny.

Informacja

W dniach od 6 do 16 maja 2010 na terenie naszego województwa przeprowadzona będzie coroczna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach ubiegłych przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

Program uroczystości obchodów 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja - Gmina Dębowiec

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2010 r.

więcej  >>>

Zbliża się czas corocznego składania zeznań podatkowych PIT za rok 2009 . Ostateczny termin składania deklaracji mija 30 kwietnia 2010 r.
więcej  >>>

Pogrzeb Senatora Stanisława Zająca odbędzie się  w niedzielę 25 kwietnia 2010 r.
w Kościele Wniebowzięcia NMP - Farnym w Jaśle o godzinie 14:00

Sobota
Od 7:00 – 22:00 – czuwanie w kaplicy na starym cmentarzu  
                 18:00 – msza św. w kaplicy na cmentarzu
Niedziela
13:30 – wyjście z kaplicy do kościoła
14:00 – msza św. w kościele farnym (w kościele miejsce dla rodziny i zaproszonych gości)

Poczty sztandarowe ustawiają się wzdłuż ulicy od Starostwa do kościoła. Po mszy św. przejazd na nowy cmentarz w Jaśle.
                                                                        
Informacje na stronie Starostwa Powiatowego.

Msza Święta Żałobna w 70 rocznicę zbrodni Katyńskiej i  ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego - 16 kwietnia 2010 r. Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej -foto
więcej  >>>

17 kwietnia 2010 r. Pogrzeb Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa
18 kwietnia 2010 r. msza święta żałobna i przeniesienie trumien do sarkofagu w Katerdrze
                                na Wawelu w Krakowie.

Przedłużono żałobę narodową
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zdecydował o przedłużeniu żałoby narodowej po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem do niedzieli do północy - poinformował rzecznik marszałka Jerzy Smoliński.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku (piątek) o godzinie 20-tej w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej odprawiona zostanie  MSZA ŚW. ŻAŁOBNA w 70 rocznicę zbrodni Katyńskiej
i  ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego. Po mszy Świętej odbędzie się procesja na plac sanktuaryjny zakończona apelem.

                                                                                       Zgromadzenie Księży Saletynów
                                                                              oraz Władze Samorządowe Gminy Dębowiec

Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców, poczty sztandarowe: Straży Pożarnej, Szkół oraz Gwardii Dębowieckiej


Od dnia 10 kwietnia 2010 r. od godz. 18.00 do piątku 16 kwietnia obowiązuje w Polsce żałoba narodowa po katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

Tragiczny wypadek lotniczy - Para Prezydencka nie żyje.

10 kwietnia około godz. 9:00 rozbił się samolot Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego , lecący do Smoleńska na uroczystości 70 rocznicy zbrodni Katyńskiej. Na pokładzie samolotu był Prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz najważniejsze osoby w państwie w tym nasz Senator Stanisław Zając.

Łącząc się w bólu z wszystkimi rodakami dotkniętymi jedną z największych tragedii w historii Polski rodzinie Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rodzinie Pana Senatora Stanisława Zająca oraz wszystkim rodzinom osób towarzyszących Prezydentowi w tej ostatniej drodze składamy głębokie wyrazy współczucia
 

Przewodniczący Rady Gminy                                                                     Wójt Gminy Dębowiec

Janusz Budziak                                                                                  Zbigniew Staniszewski
 

Informujemy, że zgłoszenia do udziału w konkursie „Tradycja w żywieniu i kulturze” przyjmowane będą do dn. 23 kwietnia br. w sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowcu lub pod nr tel. 13 44 137 30. Osobami do kontaktu są Sabina Gugulska i Mirosława Ślusarczyk.

W Szkole Podstawowej w Cieklinie rozpoczęła  się realizacja  kolejnych zadań związanych
z wdrażaniem  II etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia  drogą do wiedzy”.

więcej  >>>

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza do udziału w konkursie „Tradycja w żywieniu i kulturze”. Konkurs zostanie przeprowadzony dn. 23 maja 2010r. w Domu Ludowym w Zarzeczu.
więcej  >>>

Uwaga zmiana czasu na letni

Czas letni to czas lokalny, który dany kraj przyjmuje dla danego okresu roku, zazwyczaj różniący się o godzinę od standardowego czasu geograficznego
W 2010 roku zegary przestawiamy w dniu 28 marca, z godziny 2:00 na 3:00  w nocy.

Zmiana czasu na czas letni jest podyktowana oszczędnością wnikającą z efektywniejszego wykorzystywania światła słonecznego.

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 31 marca 2010 r.

więcej  >>>

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Publicznego Gimnazjum w Dębowcu reaktywuje projekt FAMILY ENGLISH 2

więcej  >>>


Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cieklinie ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok 2010/11.

Zapisy w dniach od 22 marca do 10 kwietnia 2010 r. w kancelari przedszkola w godz od 8:00
do 13:00 tel. kontakt. 13 4791900

Koncert Wielkanocny w Dębowcu.

W niedzielę 28 marca 2010 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Dębowcu, po mszy o godz.10.30 odbędzie się koncert pieśni wielkanocnych. Koncert wykona chór Publicznego Gimnazjum w Dębowcu.
więcej  >>>

Zbliża się czas corocznego składania zeznań podatkowych PIT za rok 2009 . Ostateczny termin składania deklaracji mija 30 kwietnia 2010 r.
więcej  >>>

Godzina dla Ziemi to największa na świecie akcja na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Miliony ludzi na całym globie na jedną godzinę zgaszą światło. W tym roku gasimy światła w sobotę,
27 marca o 20.30
więcej  >>>

Informacja

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym odbywa się na podstawie faktur VAT. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie
od 1 do 31.03.2010 r. (I termin) - do wniosku należy dołączyć faktury wystawione w okresie
od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. Do każdorazowo składanego wniosku rolnik obowiązany jest wypełnić formularz wniosku oraz dołączyć kopie umów dzierżawy - jeżeli takie posiada. 

Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Tatra rok prod.1971

więcej  >>>

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Gmina Dębowiec w zimowej szacie"

więcej  >>>

Wizyta przedstawicieli Gminy Dębowiec w Pałacu Prezydenckim

więcej  >>>

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec (położ. w  Dobryni)

więcej  >>>

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż ciągników Schonebeck ZT 300,
oraz Schonebeck ZT 303

więcej  >>>

Turniej strażacki - Młodzież zapobiega pożarom - eliminacje gminne

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 9 marca 2010 r.

więcej  >>>

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego pod inwestycję drogową pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz"

więcej  >>>

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Dębowiec, że w związku z dużą ilością zalegającego śniegu
i przewidywanym nagłym ociepleniem, mogą wystąpić zagrożenia powodziowe.
Dlatego proszę o udrożnienie przepustów i oczyszczenie rowów z zalegającego śniegu, każdy pod swoją posesją.

Zbigniew Staniszewski
Wójt Gminy Dębowiec

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż ciągników Schonebeck ZT 300

więcej  >>>


Turniej warcabowy w Publicznym Gimnazjum w Cieklinie 14.02.2010 r. -wyniki

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 27 stycznia 2010 r.

więcej  >>>


Wystawa prac malarskich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu
więcej  >>>


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność gminy
działka w miejscowości Dobrynia.

więcej  >>>

Rodzinne kolędowanie w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu
więcej  >>>


Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Publicznego Gimnazjum w Dębowcu zaprasza na zajęcia
aerobiku przy muzyce

więcej >>>

Pierwsi mieszkańcy powiatu jasielskiego i Gminy Dębowiec w 2010 r.

więcej >>>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy miejscowość Wola Dębowiecka

więcej >>>


Spotkanie z ekspertem dotyczące zasad i instrukcji wypełniania wniosków z zakresu Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi” i „Małych projektów”.

W dniu 14 stycznia 2010 roku w Biurze Stowarzyszenia  pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja (Kołaczyce, ul. Szkolna 7) w godzinach od 13.00-15.30 odbędzie się spotkanie z ekspertem dotyczące wypełniania wniosków z działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „ Małe projekty”. Chętni proszeni są
o zapisy pod numerem telefonu 515 205 894 lub w siedzibie Biura Stowarzyszenia w godzinach
7.30-15.30 do dnia 13 stycznia. Termin kolejnego spotkania będzie zależał od zainteresowania beneficjentów

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych na rok 2010

więcej  >>>

Rok 2010

Informacja
Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 31 grudnia 2009 roku (czwartek) Urząd Gminy
w Dębowcu czynny będzie do godz. 13:00.

Informacja

Urząd Gminy w Dębowcu, informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 09.01.2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz. U. Nr 39 póz.306 z dnia 13.03.2009 roku / od dnia 01.01.2010 roku nie pobiera się opłaty za wyrobienie dowodu osobistego.


Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie małych projektów.

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 grudnia 2009 r.

więcej  >>>

Spotkanie wigilijne w Gminnym Przedszkolu w Cieklinie

więcej  >>>

Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych w Dębowcu

więcej  >>>

Informacja
Wójt Gminy Dębowiec informuje, iż dzień 24 grudnia 2009 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dębowcu w zamian za dzień 26 grudnia 2009 r. święto przypadające w dzień wolny od pracy tj. sobotę.
 

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.

Imprezy Sylwestrowe 2009-2010 r. 

więcej  >>>  

Gminny Konkurs Recytatorski Polska Poezja Patriotyczna pod hasłem„Wierszem sławimy przyrodę ojczystą” - 03.12.2009 r

więcej  >>>

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych mieszkańców gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski, Tarnowiec
na bezpłatne szkolenia z zakresu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
pn. LGD Nowa Galicja w ramach działania Osi 4 Leader –„Małe projekty”.

więcej  >>>

Zakończenie I etapu projektu pt. "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" realizowanego w Szkole Podstawowej w Cieklinie

więcej  >>>

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych "Wesołe chwilki z bohaterami książek Wandy Chotomskiej" oraz "Jesień wierszem malowana"

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 16 grudnia 2009 r.

więcej  >>>

Wieczór Andrzejkowy ze Stowarzyszeniem Miłośników Dębowca i Okolicy. 

więcej  >>>  

Fundacja "SOS ŻYCIE" z Mielca zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne
w dniach 03 i 04 grudnia 2009 r. 
więcej  >>>  

Ulotka informacyjna dotycząca grypy A/H1N1
więcej  >>>  


Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego - 26 par z Gminy Dębowiec
więcej  >>>  

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 26 listopada 2009 r.

więcej  >>>


Zapraszamy
na premierę filmu zrealizowanego przez DPS w Foluszu „Nikifor - moje drugie imię". Projekcja filmu odbędzie się w niedzielę 22.11.2009 r. o godz. 13:15 w Sali Urzędu Gminy w Dębowcu.
W rolę tytułowego Nikifora wcielił się Czesław Pojnar mieszkaniec DPS Folusz.

Narodowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2009 r.
więcej  >>>  

6 listopada w Gimnazjum w Dębowcu odbyła się uroczystość upamiętniająca wyzwolenie   od komunistycznego systemu totalitarnego
więcej  >>>  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - szansą na własny biznes

więcej  >>>             strona ARIMR

Informacja

Urząd Gminy w Dębowcu informuje, że osoby, które w miesiącu wrześniu 2009 roku złożyły wnioski o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na okres 2009/2010 mogą zgłaszać się w tut. Urzędzie pokój Nr 2 w celu odebrania decyzji.
W miesiącu listopadzie wypłata zasiłków rodzinnych będzie od dnia 27.11.2009 r.

Bitwa o Cieklin 4 maja 1915 rok - rys historyczny, zdjęcia cmentarzy z I wojny światowej
więcej  >>>

Msze święte na cmentarzach 1 listopada 2009 r. (Święto Zmarłych) w Gminie Dębowiec:

cmentarz w Cieklinie - godz 13:30,

cmentarz w Dębowcu - godz 14:00


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 października 2009 r.

więcej  >>>

Święto Pasterskie w Majscowej  -przypomnienie dawnych zwyczajów i obrzędów związanych
z pasterstwem 24.10.2009

więcej  >>>


Zmiana czasu z letniego na zimowy

W nocy z 24 na 25 października 2009 (niedziela) nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy, co oznacza że cofamy zegarki o godzinę z 3:00 na 2:00

więcej  >>>

zaproszenie
Jesienne Spotkania z Teatrem - gwiazdy scen polskich w Jasielskim Domu Kultury

więcej  >>>


Jubileusz setnych urodzin mieszkanki Zarzecza -18 październik 2009 r.

więcej  >>>


informacja

Zapraszamy na dwu dniowy kurs z zakresu ochrony roślin dla osób wykonujących zabiegi opryskiwania
więcej  >>>


Szkolenie na temat "Minimalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotyczące wzajemnej zgodności"
więcej  >>>


informacja DPS w Foluszu

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu realizuje Projekt "WSPIERAM", który jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety . Jej wypełnienie będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia Naszego Projektu. Projekt jest działaniem z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Badanie opinii środowiska na temat postrzegania osób chorych psychicznie - ankieta

Zwrot zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 r. złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2009 r.
do 31 sierpnia 2009 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2009 r. Limit zwrotu podatku w 2009 r. wynosi : 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 września 2009 r.

więcej  >>>


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność gminy
działka w miejscowości Wola Dębowiecka.

więcej  >>>

Żałoba narodowa

W poniedziałek 21.09.2009 r. o godz. 6 rano w całym kraju rozpoczęła się dwudniowa żałoba narodowa,  w związku z piątkową katastrofą w kopalni "Wujek-Śląsk" w której zginęło 13 górników. W trakcie żałoby flagi państwowe opuszczane są do połowy masztów, szczególnie na budynkach należących do władz państwowych i lokalnych.


Wystawa w 8 rocznicę ataku terrorystycznego na World Trade Center - foto
więcej  >>>


Dożynki Powiatowe - Szebnie niedziela 13 września 2009 r. - foto

więcej  >>>


W dniach 17-20 września 2009 r. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbędą się uroczystości odpustowe. ( 100 lecie przybycia Saletynów do Dębowca )

więcej  >>>

8 rocznica ataku terrorystycznego na World Trade Center. Zapraszamy na wystawę w dniach
od 11-14 września 2009 r. w Gimnazjum Kazimierza Pułaskiego w Dębowcu, od 16 do 23 września w Urzędzie Gminy w Dębowcu a od 25 września do 11 października w Sanktuarium M.B. Saletyńskiej w Dębowcu
więcej  >>>

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w terminie 14-23 września 2009 r. akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

Dożynki Powiatowe - Szebnie niedziela 13 września 2009 r. - początek godz. 11:00

więcej  >>>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu informuje, że w roku bieżącym nadal będzie realizował pilotażowy program „ Uczeń na wsi " pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie.

więcej  >>>

Wystawa "Malarstwo Bolesława Deisenberga"

więcej  >>>

Turniej Sołectw - Folusz 6 września 2009 r.   -foto

więcej  >>>


Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy 2 Kompani "Dębowiec" Batalionu Obrony Narodowej Jasło w Dębowcu - 30 sierpnia 2009 r. -foto

więcej  >>>


Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dębowcu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane do 15 września 2009 r. (wtorek) w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Dębowcu (II piętro).  Druk wniosku do odebrania w GZOS.


Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zaprasza na I Przegląd Piosenki Turystycznej i Poetyckiej FOLUSZ 2009 Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu 19.09.2009 r.

więcej  >>>

Rys historyczny 2 Kompania "Dębowiec" batalionu Obrony Narodowej "Jasło"

więcej  >>>


Zapraszamy na obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy 2 Kompani "Dębowiec" Batalionu Obrony Narodowej Jasło w Dębowcu - 30 sierpnia 2009 r.

więcej  >>>


VIII Zlot Samochodów Terenowych Wola Dębowiecka 22-23 sierpnia 2009 r.-foto

więcej  >>>

Uroczystość 660 - lecia nadania Dębowcowi Praw Miejskich Magdeburskich przez Króla Kazimierza Wielkiego oraz  Dni Dębowca  15 i 16 sierpnia 2009 r. -fotogaleria

więcej  >>>


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 15 sierpnia 2009 r.

więcej  >>>

Zapraszamy na uroczystość 660 - lecia nadania Dębowcowi Praw Miejskich Magdeburskich przez Króla Kazimierza Wielkiego.  Dni Dębowca  15 i 16 sierpnia 2009 r.

więcej  >>>


Rozstrzygnięcie konkursu "Upiększajmy nasze obejścia"

więcej  >>>


Zaproszenie do Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu

więcej  >>>


Zapraszamy koncert muzyki organowej i kameralnej 
15  sierpnia 2009 r. godz. 19:00

więcej  >>>


Informacja z działalności Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy .

więcej  >>>


Prezentacja CMENTARZE z lat Wielkiej Wojny na terenie gminy Dębowiec - Historia i dzień dzisiejszy .

więcej  >>>

Informacja

Od 1 września 2009 r. będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2009/2010.


Zapraszamy na uroczystość 660 - lecia nadania Dębowcowi Praw Miejskich Magdeburskich przez Króla Kazimierza Wielkiego.  Dni Dębowca  15 i 16 sierpnia 2009 r.

więcej  >>>


Trening uruchomienia i pracy systemów alarmowych

W dniu l sierpnia 2009 r. Zarządzeniem nr 207/09 Wojewody Podkarpackiego zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening uruchomienia i pracy systemów alarmowych zwany dalej „treningiem".
Celem treningu jest sprawdzenie systemów alarmowych i jednocześnie oddanie hołdu uczestnikom
i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego w 65 rocznice jego wybuchu.
W trakcie treningu zostanie ogłoszony o godz. 17:,00 za pomocą systemów alarmowych sygnał odwołania alarmów, powietrznego i o skażeniach - dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Historia Dębowca pióra ks. Piotra Jamioła MS jest już w sprzedaży
więcej  >>>

Park Rekreacji i Edukacji w Foluszu już czynny

więcej  >>>

Turniej Sołectw - Folusz 19 lipca 2009 r. początek godz. 15:00 koło Szkoły Podstawowej

więcej  >>>

III Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dębowiec

więcej  >>>

Historia Dębowca drukiem.
więcej  >>>

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. Data i godzina wydania: 03.07.2009 - godz. 6:28 OSTRZEŻENIE Nr 342
Zjawisko: Burze z gradem, Stopień zagrożenia: 1
Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów. Ważność ostrzeżenia: od godz. 07:000 dnia 03.07.2009 do godz. 23:00 dnia 03.07.2009

Informacja o dofinansowaniu podręczników szkolnych.

Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2009 r. został ustalony termin składania wniosków na pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym
w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum. Ustala się termin składania wniosków od l lipca 2009 r. do 31 lipca 2009 r. Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Dębowcu.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków 1-5 lipca 2009   foto
więcej  >>>


„Znasz swój PIN?” – to hasło XXII Międzynarodowych Saletyńskiego Spotkania Młodych, które odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 4 lipca 2009 roku w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

więcej  >>>


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 czerwca 2009 r.

więcej  >>>


Obchody Dnia Matki w Cieklinie- foto
więcej  >>>


Grand Prix w rowerach górskich o puchar Wójta Gminy - Folusz 28.06.2009 r. -foto

więcej  >>>


Zaproszenie na festyn "Rozpoczęcie wakacji" do Łazów Dębowieckich 28.06.2009 r.

więcej  >>>


Zaproszenie na Dni Jasła 20 i 21 czerwca 2009 r.
więcej  >>>

Wyniki wyborów ( zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.)  do Parlamentu Europejskiego

więcej  >>>


Jubileusz 40-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia prof. dr Stanisława Pawłowskiego

więcej  >>>


Zapraszamy na konkurs gminny - UPIĘKSZAJMY NASZE OBEJŚCIA
więcej  >>>


Jubileusz 10 – lecia  Gimnazjum w Cieklinie

więcej  >>>


"Biała pułapka" - Scena Abecadło, występ dla młodzieży gimnazjalnej

więcej  >>>

Zaproszenie na IV piknik Rodzinny - Publiczne Gimnazjum w Dębowcu 31.05.2009 r.

więcej  >>>


Zaproszenie na inscenizację słowno-muzyczną poświęconą Słudze Bożemu- Janowi Pawłowi II

więcej  >>>


Zaproszenie na zabawę ogrodową do Woli Dębowieckiej 31.05.2009 r.

więcej  >>>

Informacja wyborcza

Lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 9 (Rzeszów) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009 r.

więcej  >>>


Informacja wyborcza

o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. na terenie gminy Dębowiec

więcej  >>>

Jubileusz Setnych urodzin mieszkanki Woli Dębowieckiej

więcej  >>>

Renowacja Orła Gwardii Dębowieckiej stanowiącego cenny zabytek sztuki hafciarskiej.

więcej  >>>


Konkurs fotograficzny " MAŁE CUDA GMINY DĘBOWIEC " - wyniki, galeria zdjęć
więcej  >>>


Informacja
informuję, że II przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 92 o pow. 1.01 ha położonej w Foluszu, ogłoszony na dzień 12.05.2009r. nie odbył się z uwagi na brak chętnych nabywców.

11 maja - Dzień bez śmiecenia, szczegóły na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl

więcej  >>>


Powiatowe uroczystości z okazji "Dnia Strażaka"  niedziela 10 maja 2009 r. - Dębowiec
więcej  >>>

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu informuje, że w dniach:
18.05.2009 r
. w miejscowości: Majscowa, Zarzecze, Wola Dębowiecka
19.05.2009 r. w miejscowości: Dębowiec, Łazy Dębowieckie, Duląbka
20.05.2009 r. w miejscowości: Dobrynia, Folusz, Cieklin, Wola Cieklińska, Radość,
                                                Dzielec, Pagórek
będą odbierane odpady komunalne wielkogabarytowe i niebezpieczne (baterie, akumulatory, opony itp.). Prosimy o wystawienie tego typu śmieci w podanych powyżej dniach.

W dniach 16-17 maja 2009 r. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbędą się doroczne uroczystości odpustowe.
więcej  >>>

4 maja, w dzień świętego Floriana - patrona strażaków, obchodzony jest Dzień Strażaka.

Wszystkim członkom OSP i funkcjonariuszom PSP składamy życzenia dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu oraz wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmują w ochronie życia i mienia ludzkiego.

Powiatowe uroczystości Dnia Strażaka odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej z La Salette
w Dębowcu dnia 10 maja 2009 r. o godz 15:00


1 maja 2009 r.                        więcej na stronie UKIE


W sobotę 9 maja - Dzień Europy (ustanowionym na pamiątkę słynnej deklaracji Roberta Schumana z 9 maja 1950 r., która stała się początkiem zjednoczonej Europy)
 


Absolutorium dla Wójta Gminy Dębowiec

Na sesji Rady Gminy w Dębowcu (29 kwietnia 2009 r.) Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Zbigniewowi Staniszewskiemu absolutorium za działalność w roku 2008.

Instytucja absolutorium związana jest ze sprawowaniem przez Radę Gminy funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu przez wójta. Przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, a szczególnie stan zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych.

Występy młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Dębowcu

więcej  >>>


Obchody Święta Narodowego 3 Maja
więcej  >>>

22 kwietnia 2009 r. odbyły się warsztaty plastyczne pt.: "Smoki, elfy, gobliny”- spotkanie
 z Agnieszką Żelewską ilustratorką książek i czasopism dla dzieci.

więcej  >>>

VII Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla szkół podstawowych -Żarnowiec 2009

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2009 r.

więcej  >>>


Zapraszamy na konkurs fotograficzny " MAŁE CUDA GMINY DĘBOWIEC " termin składania prac 30 kwietnia 2009 r.
więcej  >>>


OGŁOSZENIE

Na podstawie pisma Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaśle  informujemy, że w terminie od 04 – 14 maja 2009 r. na całym terenie województwa podkarpackiego będzie prowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

OGŁOSZENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle przypomina, że ostateczny termin składania zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 za 2008 r. upływa 30 kwietnia 2009 r.
więcej  >>>

Informacja

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka!
więcej  >>>

Informacja

Od 1 stycznia 2009 roku zmieniła się ustawa o świadczeniach rodzinnych. Stosownie
do zmiany, obecny okres zasiłkowy został przedłużony do 31 października 2009 r.,
w związku z tym prosimy osoby, które mają przyznane świadczenia rodzinne do 31 sierpnia 2009 r. o zgłoszenie się do urzędu (pokój nr 2) w celu złożenia stosownego oświadczenia


13 kwietnia 2009 r. Tragedia w Kamieniu Pomorskim, zginęło 21 osób.

 Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar tragedii.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec w miejscowości Folusz.
więcej  >>>


Warsztaty plastyczne z Panią Agnieszką Żelewską - termin 22 kwietnia 2009 r.
więcej  >>>


ARiMR Biuro Powiatowe w Jaśle zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców "Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
więcej  >>>


Galeria zdjęć wystawa wielkanocna „Palmy, pisanki i stoły wielkanocne 2009”    - foto
więcej  >>>


IV Rocznica Śmierci Jana Pawła II - uroczystości w kościele Farnym w Jaśle 02.04.2009r.
więcej  >>>


Informacja dla przedsiębiorców -
zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.
więcej  >>>


Informacja - Wybory do Parlamentu Europejskiego
więcej  >>>

Zmiana czasu:   z zimowego na letni: 28/29 marca 2009 r.
W nocy z soboty na niedzielę musimy niestety przestawić zegarki z godz. 2 na 3. Będziemy więc krócej spać, ale za to dzień będzie dłuższy. Wprowadzenie czasu letniego ma na celu efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego, a co za tym idzie oszczędność energii.

Nie zapomnijmy przestawić zegarków!

Komunikat Powiatowego Biura ARiMR w Jaśle
więcej  >>>


Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzysztofa Szajnickiego
Wójta Gminy Tarnowiec.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 marca 2009 r. o godz. 12:30 w Kaplicy Cmentarnej w Tarnowcu. Msza św. w Kościele Parafialnym w Tarnowcu.


Informacja

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cieklinie informuje, że zapisy do Przedszkola
odbywać się będą od 23 marca 2009r. do 8 kwietnia 2009r. w godzinach od 12:00 do 13:00.
Bliższe informacje udziela Dyrektor Przedszkola Pani Zofia Biernacka pod nr tel.
013 4791900


Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy- wieczór karnawałowy.
więcej  >>>

Czas na aktywność w Gminie Dębowiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „ Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „ Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ 

Realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Dębowiec obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

więcej  >>>


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 19 marca 2009 r.
więcej  >>>


Konkurs czytelniczy "Sposób na przygodę" 19 luty 2009 r.

więcej  >>>

Gminy Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom"

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 4 marca 2009 r. (środa.) godz. 10:00

więcej  >>>


Relacja z III Gminnej Biesiady Artystycznej, która odbyła się w Woli Cieklińskiej

więcej  >>> 


Informacja
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Jaśle zaprasza na zebrania informacyjno – szkoleniowe dla producentów rolnych

więcej  >>> 


Wójt roku 2008 - ogłoszenie wyników 14 luty 2009 r. Pałac w Nałęczowie

więcej  >>> 


Zabawa Karnawałowa w Majscowej - 22 luty 2009 r. - zaproszenie

więcej  >>> 

Informacja
Z powodu braku chętnych nabywców na zakup działki w  miejscowości Folusz przetarg ogłoszony na dzień 11.02.2009 r. nie odbył się.

Spotkanie Noworoczne w Zarzeczu - 8 luty 2009 r.

więcej  >>> 


Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego pozyskanego z lasu stanowiącego własność Gminy Dębowiec  (dąb- 10,22 m3 )

więcej  >>> 


Ogłoszenie

Urząd Gminy w Dębowcu poszukuje współinwestora budowy Domu Wycieczkowego na działce
nr ewid. 235 położonej w miejscowości Folusz woj. podkarpackie.

więcej  >>> 

 IX Turniej Warcab 100-polowych  o Puchar Wójta Gminy Dębowiec -Cieklin 1 luty 2009 r.

więcej  >>> 

Koncert w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu- "Rodzinne Kolędowanie"
więcej  >>> 

Zaproszenie na Jasełka pod tytułem "Święta Noc"  do Zarzecza - 1 lutego 2009 r. godz 16:00
więcej  >>> 

Turniej - VIII Podkarpacka Indywidualna Liga Warcabowa /półfinał/ w Przemyślu

więcej  >>> 

VIII edycja konkursu na najlepszego Wójta organizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych Programu Pierwszego Telewizji Polskiej S.A.


więcej  >>>            informacje na stronie TVP - link

Komunikat o zmianie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
więcej  >>> 

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi

więcej  >>> 

Ogłoszenie o działce do sprzedania w miejscowości Folusz
więcej  >>> 

Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja :

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:  KSIĘGOWY LGD
więcej  >>> 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2009 w poszczególnych miejscowościach Gminy Dębowiec

więcej  >>>               wersja do wydruku w pdf >>>

Rok 2009

Informacja

31 grudnia 2008 r. Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godziny 14:00

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r. (wtorek )

więcej  >>>

Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną "Magia Świąt Bożego Narodzenia"

więcej  >>>

Wigilijne spotkanie w Urzędzie Gminy w Dębowcu dla starszych i samotnych

więcej  >>>

Wigilijne spotkanie - Gminne Przedszkole w Cieklinie.
więcej  >>>

III Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas V i VI „English is fun”
więcej  >>>

Spotkanie „Przy wigilijnym stole” w Wiejskim Domu Kultury w Cieklinie
więcej  >>>

Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania

więcej  >>>

Rodzinne nauczanie języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu.
więcej  >>>


Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego Tatra

więcej  >>>


13 grudnia 2008 r. zmarł Ksiądz Józef Adamczyk -Kapelan Honorowy Ojca Świętego - długoletni Proboszcz w Cieklinie

więcej  >>>


II Powiatowy Turniej Strażaków w Tenisie Stołowym - OSP Dębowiec I miejsce - klasyfikacja drużynowa

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2008 r. (środa )

więcej  >>>

Zaproszenie -Zabawa Sylwestrowa 2008 - Cieklin, Wola Cieklińska, Majscowa, Radość
więcej  >>>

Konkurs recytatorski „Polska poezja patriotyczna”
więcej  >>>

II Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy
więcej  >>>

Gminny konkurs plastyczny „PODRÓŻE KOZIOŁKA MATOŁKA”
więcej  >>>


Ogłoszenie o działce do sprzedania w miejscowości Folusz
więcej  >>>

Dekanalny Konkurs Pieśni Chrześcijańskiej „CECYLIADA”
więcej  >>>

Informacja

o zamiarze sprzedaży autobusu Autosan H9/21 używanego do przewozu uczniów do szkół
więcej  >>>

Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy- informacje, wydarzenia
więcej  >>>

Zabawa Andrzejkowa w Publicznym Gimnazjum w Cieklinie - 29.11.2008 r.
więcej  >>>

 

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2008 r. ( wtorek )  - foto

więcej  >>>

INFORMACJA

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 10.11.2008 r. (poniedziałek) Urząd Gminy będzie nieczynny. W sprawach USC prosimy dzwonić pod numer 013 4413047.

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 12 listopada 2008 r. (środa )

więcej  >>>

1 listopada - Wszystkich Świętych

więcej  >>>

Uwaga - w niedzielę 26 października  zmiana na czas zimowy

więcej  >>>

Dawne zwyczaje pasterskie oraz konkurs kulinarny „Potrawy z ziemniaków -smaczne i zdrowe" -foto

więcej  >>>

VII Zlot Samochodów Terenowych 4x4 i Quadów, Wola Dębowiecka. 26 październik 2008r.
więcej  >>>

Uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu w Pagórku 19 października 2008 r.-foto

więcej  >>>

Przekazanie nowego autobusu oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej - foto

więcej  >>>

Prezentacja Gminy Dębowiec w ogólnopolskim portalu turystycznym "Polska Niezwykła"

więcej  >>>

Odsłonięcie tablicy poświęconej 40 rocznicy śmierci Nikifora Krynickiego w Foluszu
więcej  >>>

 I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. „Narciarstwo w Polsce i na Świecie 1888-2008.”

więcej  >>>

Konkurs „ UPIĘKSZAMY NASZE OBEJŚCIA „ edycja 2008 - wyniki i zdjęcia ogrodów.
więcej  >>>

W dniach o 18 do 21 września 2008 roku w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
w Dębowcu odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Płaczącej.
Misjonarze Saletyni zapraszają 
więcej  >>>

Program "Uczeń na wsi - pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"

więcej  >>>

Dożynki Gminne - Zarzecze 14 września 2008r. foto

więcej  >>>

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu informuje, że będą odbierane niebezpieczne odpady komunalne (baterie, akumulatory, opony itp.) oraz odpady wielkogabarytowe.
Prosimy o wystawianie tego typu śmieci w dniach:

15 września 2008 r. Majscowa, Zarzecze, Wola Dębowiecka
16 września 2008 r. Dębowiec, Łazy Dębowieckie, Duląbka
17 września 2008 r. Dobrynia, Folusz, Cieklin
18 września 2008 r. Wola Cieklińska, Radość, Dzielec, Pagórek

Spartakiada Sołectw Dzielec - 7 września 2008 r. - foto

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 5 września 2008 r. (piątek )

więcej  >>>

informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łazach Dębowieckich   
więcej  >>>

informacja

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że termin składania wniosków na pomoc w formie dofinansowania dzieciom i uczniom do zakupu podręczników ustala się do 15 września 2008 r. Wnioski należy składać do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dębowcu.(tel.13 4413010)

Dożynki Powiatowe - 17 sierpnia 2008 r. - miejscowość Umieszcz.

więcej  >>>

Zapraszamy na  VII zlot samochodów terenowych 4x4 do Woli Dębowieckiej
16-17 sierpnia 2008.

więcej  >>>

Spotkanie z ks. dr Piotrem Jamiołem - relacja
więcej  >>>

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych na II półrocze 2008 r.

więcej  >>>

Informacja SP ZOZ w Dębowcu.

więcej  >>>

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2008 r. o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe na 1 minutę ( dźwięk ciągły modulowany )  w celu oddania hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom w 64 rocznicę Powstania Warszawskiego.

OSTRZEŻENIE METEO

Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 07:00 dnia 23.07.2008 do godz. 20:00 dnia 24.07.2008
Obszar: Województwo podkarpackie
Przebieg: Na całym obszarze przewiduje się wystąpienie opadów deszczu w wysokości 30-40 mm/24 h, w górach 40-70 mm/24 h.
Skutki: Podtopienia; uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.

Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Data i godzina wydania: 23.07.2008 - godz. 14:30

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 23 lipca 2008 r. (środa )

więcej  >>>

Wójt Gminy Dębowiec

informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych
w Woli Dębowieckiej  przeznaczonych do sprzedaży.  
więcej  >>>

Uroczystość obchodów 105 lecia OSP Wola Dębowiecka 13 lipca 2008 r. - foto

więcej  >>>

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - 5 lipca 2008 r.- foto

więcej  >>>

XXI Saletyńskie Spotkanie Młodych 30.06 do 5.07.2008 r Klasztor MB Saletyńskiej
w Dębowcu.   Szczegóły na stronie http://www.spotkania.saletyni.pl/

Wieczór sobótkowy w Kopaninach - foto

więcej  >>>

Grand Prix w rowerach górskich o Puchar Wójta Gminy Folusz 29.06.2008r. - foto

więcej  >>>

Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy pielęgnuje tradycje regionalne, dlatego
w drugi dzień „Zielonych Świąt” Zarząd Stowarzyszenia zorganizował dla swoich członków
i sympatyków smażenie jajecznicy  foto

więcej  >>>

Konkurs "UPIĘKSZAJMY NASZE OBEJŚCIA" - edycja 2008 - zapraszamy do udziału

więcej  >>>

zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolic zaprasza członków i sympatyków
na spotkanie z ks. dr Piotrem Jamiołem MS, autorem książki Pt. Nasz Brat Bronisław
z Dębowca. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2008 r. o godz. 19:00 w Sali GOK
w Dębowcu.

 

Festyn oraz uroczyste poświęcenie samochodu strażackiego w Dębowcu  22 czerwca 2008 r. (niedziela) - foto

więcej  >>>


Ogłoszenie:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu zawiadamia odbiorców wody w miejscowości Dębowiec, że w dniach  23-24 czerwca 2008 r. przeprowadzone będzie płukanie
i dezynfekcja sieci wodociągowej w godzinach od 8:00 do 20:00. Prosimy o nie używanie
w tym czasie wody z wodociągu do celów spożywczych. Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                          Kierownik ZGK


Zapraszamy na Festyn do Cieklina 15 czerwca 2008 r.

więcej  >>>

INFORMACJA

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Łazach Dębowieckich  przeznaczonych do sprzedaży.  
więcej  >>>


Dni Jasła 13-15 czerwca 2008 r.  - zaproszenie
więcej  >>>


Z kart historii "Huta Pielgrzymska"-  opracowanie o nieistniejących już miejscowościach.

więcej  >>>


Publiczne Gimnazjum w Dębowcu - inscenizacja w dniu 1 czerwca 2008 r.
więcej  >>>


Podkarpacka Nagroda Samorządowa - nominacja Wójta Gminy Dębowiec
więcej  >>>


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 26 maja 2008 r. (poniedziałek )

więcej  >>>Międzyszkolny Gminny Konkurs "Poezja lub bajka anglojęzyczna na scenie",
więcej  >>>
 


 III Piknik Rodzinny - Gimnazjum Dębowiec 18 maja 2008 r. - foto
więcej  >>>

 

Uroczystości odpustowe - Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej - 17-18 maj 2008 r.

więcej  >>>
 


Zapraszamy do Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach wykorzystujące e-learning,

w Gminie Dębowiec centrum mieści się w budynku Domu Ludowego w Zarzeczu

więcej  >>>

11 maja - Dzień bez śmiecenia

więcej  >>>

Spotkanie autorskie z Wacławem Turkiem.
więcej  >>>
 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej konstytucji w Europie, a drugiej
na świecie, po amerykańskiej - obchody święta w gminie Dębowiec - foto

więcej  >>>

Zapraszamy na Festyn w Foluszu - 3 maja 2008 r.

więcej  >>>
 

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców gminy, że dzień 2 maja 2008 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy. Urząd Gminy w tym dniu będzie nieczynny.

                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                              Zbigniew Staniszewski

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2008 r. (wtorek )

więcej  >>>

INFORMACJA

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Foluszu przeznaczonych do sprzedaży.  
więcej  >>>

INFORMACJA

Termin składania deklaracji podatkowych PIT za 2007 rok upływa w środę 30 kwietnia.
Podatnicy mogą złożyć zeznanie osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego
lub w Urzędzie Gminy Dębowiec w dniach od 22 do 30 kwietnia w godzinach od 7:30 do 9:30

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie im. Stanisława Barabasza - informacje z otwarcia.

więcej  >>>

FOTOGALERIA >>>

Mapa lokalizacyjna Muzeum >>>

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem - zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

więcej  >>>  

VI Turniej Warcab 100-polowych o puchar Wójta Gminy Dębowiec.

Eliminacje gminne - turnieje Warcab 100-polowych

więcej  >>>             


wyniki :

Puchar Wójta Gminy Dębowiec od Gim do 101 lat - Cieklin 2008

Puchar Wójta Gminy Dębowiec Szkoły Podstawowe Cieklin 2008

Z kart historii  "Dominium in Cieklin"

więcej  >>>

Konkurs plastyczny Gminnej Biblioteki Publicznej.

więcej  >>>

 Wystawia Wielkanocna organizowanej w dniach od 12 do 15 marca 2008 r. - foto

więcej  >>>

VIII edycjia Turnieju ‑Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 12 marca 2008 r. (środa )

więcej  >>>

Informacja

Dla rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. ( nowe stawki, terminy wypłat )

więcej  >>>

Informacja o bezpłatnych szkoleniach dla bezrobotnych w ramach projektu "Więcej szans w powiecie jasielskim"

więcej  >>>


Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Dębowiec.

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 15 lutego 2008 r. (piątek )
więcej  >>>

 

II Gminna Biesiada Artystyczna - 27-01-2008  Wiejski Dom Kultury w Cieklinie-FOTO
więcej  >>>

 

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2008  r.
więcej  >>>

 

Żałoba narodowa

Samolot CASA c-295 m rozbił się koło lotniska w Mirosławcu na Pomorzu dnia 23 stycznia 2008 r. W katastrofie zginęło 20 polskich oficerów. Żałoba potrwa dwie doby od dnia 24 stycznia 2008 od godziny 19:00.
Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar tragedii.

Konkurs plastyczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu i Filii w Cieklinie.

więcej  >>>

Obwieszczenie o poborze w 2008 r.

więcej  >>>

KOMUNIKAT

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2008 r. dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej  >>>

II Gminna Biesiada Artystyczna - 27 stycznia 2008 - Wiejski Dom Kultury w Cieklinie
więcej  >>>

Rok 2008

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2007  r.
więcej  >>>

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych na 2008 rok.
więcej >>>

21 grudnia 2007 r. Polska weszła do strefy Schengen.

Bez kontroli granicznych będzie można teraz jeździć do 23 krajów - Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch.

Jednak trzeba będzie mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, bo strażnicy graniczni mogą sprawdzać dokumenty m.in. na trasach międzynarodowych i dojazdowych do granicy.

Nasza gmina graniczy najbliżej ze Słowacją, więc można bez problemu zwiedzać najbliższe tereny, lub chodzić po górach bez żadnych barier granicznych.

Pozdrawiamy Sąsiadów- Słowaków.

Przypominamy, że do dnia 31.12.2007 r. należy obowiązkowo wymienić wszystkie dowody książeczkowe na nowe.

Spotkanie Wigilijne w Wiejskim Domu Kultury w Cieklinie - foto
więcej >>>

Wigilia dla starszych i samotnych w Gminie Dębowiec 16.XII. 2007 r. - foto

więcej >>>

Spotkanie autorskie z Ewą Nowak (13 grudnia, godz 9:00 - Publiczne Gimnazjum w Dębowcu sala gimnastyczna)- foto
więcej >>>

10 lecie Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy

więcej >>>

Konkurs recytatorski „Polska poezja patriotyczna”
więcej >>>

Podsumowanie akcji "bezpłatne badanie profilaktyczne dla kobiet MAMMOBUS" .

więcej >>>

VII  DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W  WARCABACH
100-POLOWYCH  -
25 listopada 2007 r  - foto

więcej >>>

Zapraszamy na szkolenie:

Na lata 2007 – 2013 został opracowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach rozporządzenia działania zgrupowane są w czterech osiach– priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich. Aby przybliżyć powyższe tematy w ramach których rolnicy z naszej gminy będą mogą korzystać ze wsparcia finansowego w dniu 27.11.2007 r. w Cieklinie o godz. 17:00 w Sali Wiejskiego Domu Kultury, oraz 28.11.2007 r. w Dębowcu o godz 17:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy, odbędą się szkolenia informacyjne przeprowadzane przez pracowników Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle.

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2007  r.
więcej  >>>

zapraszamy na:

Bezpłatne badanie profilaktyczne dla kobiet MAMMOBUS 29-30 listopada 2007 r.

więcej >>>

Gminny konkurs matematyczno-przyrodniczy "Liczby rządzą światem"

więcej >>>

Informacja
o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Woli Dębowieckiej

więcej >>>

ZAPRASZAMY NA VII  DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W  WARCABACH 100-POLOWYCH

25 listopada 2007 r.
  ( niedziela. 10.30 ) -  Publiczne Gimnazjum w Cieklinie.
więcej >>>

Konkurs Gminny "Znam dobre obyczaje i zasady postępowania"

więcej >>>

Świeto Niepodległości 11 listopada 2007 r. - foto

więcej >>>

Informacja
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

więcej >>>

Atak wilków na gospodarstwo hodowlane w Dębowcu.
szczegóły w materiale filmowym TVP Rzeszów

więcej >>>

50 lecie pożycia związku małżeńskiego 14 par z Gminy Dębowiec

więcej  >>>

Poświecenie nowego samochodu strażackiego dla OSP Duląbka 28 październik 2007 r.

więcej  >>>

Zawiadomienie

Informuję, że zgodnie z art.24 ust. 4 ustawy o lasach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz.435 )

w dniach 8 listopada 2007 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy w Dębowcu,

9 listopada 2007 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Cieklinie

będą wyłożone do wglądu Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów, stanowiących własność osób prywatnych położonych na terenie gminy Dębowiec. W trakcie pełnienia dyżuru przez Wykonawcę będzie można dokonać wglądu do ww. planów, składać zastrzeżenia i wnioski.

 

                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                                   Zbigniew Staniszewski

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2007  r.
więcej  >>>

Frekwencja wyborcza w naszej gminie, dane statystyczne,  wybory 2007

więcej  >>>

Wybory 2007 - 21 października (lokale wyborcze czynne od godz. 06:00 do 20:00)

lista kandydatów do Sejmu i Senatu w okręgu 21 i 22 Krosno, sposób głosowania.

więcej  >>>

Wymień dowód na nowy - informacje
więcej  >>>

Uroczystość upamiętniającą 68 rocznicę SZP ZWZ oraz AK 23 września 2007 - fotorelacja

więcej  >>>

Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy - 21 września 2007 r. godz 10:00
na terenie Szkoły Podstawowej w Dębowcu.- fotorelacja

więcej  >>>

Udział VII Dożynkach Wojewódzkich - Oleszyce 2007 - fotorelacja

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 13 września 2007  r.
więcej  >>>


Dożynki Gminne - Cieklin 9 września 2007 r. - fotorelacja

więcej  >>>

Równać szanse 2007 - Regionalny Konkurs Grantowy.
więcej  >>>

Uroczystości odpustowe Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej  13 do 16 września 2007 r. program.
więcej  >>>

"Święto chleba" w Krempnej 26 sierpnia 2007 r.
więcej  >>>

Ostrzeżenie meteorologiczne - 2007-09-06

W ciągu najbliższej doby godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia 07.09.2007r na obszarze województwa podkarpackiego występować będą intensywne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów na najbliższe 24 godz. 30 mm a w Bieszczadach i Beskidzie Niskim 40 mm.
W związku z prognozowanymi nadal, bardzo intensywnymi, opadami deszczu w ciągu najbliższej doby na Wiśle spodziewany jest znaczny wzrost stanu wody do strefy stanów wysokich. Na dopływach Wisły prognozuje się przekroczenie stanów ostrzegawczych i dalszy wzrost poziomu wody.
Skutki: Podtopienia, zalania, zagrożenie powodziowe; zagrożenie życia uszkodzenia dróg
i budynków; trudności komunikacyjne osunięcia ziemi na zboczach o nieprzepuszczalnym podłożu.
Aktualne stany ostrzegawcze są przekroczone na: Stobnicy w Godowej i Ropie w Topolinach.

W ciągu najbliższej doby w związku prognozowanymi opadami nastąpi dalszy wzrost stanów wody:
* w zlewni Wisłoki: na Ropie i Wisłoce po Jasło przekroczenie stanów ostrzegawczych - zbliżenie się do stanów alarmowych, na Jasiołce wzrost stanów wody do strefy stanów około ostrzegawczych. Na Wisłoce poniżej Jasła wzrost stanów wody do strefy stanów około ostrzegawczych.
* w zlewni Wisłoka: na Wisłoku i dopływach po Krosno przekroczenie stanów ostrzegawczych, od Strzyżowa wzrost stanów wody do stanów około ostrzegawczych.
Aktualne dane o sytuacji na terenie woj. podkarpackiego znajdują się na stronie PUW pod adresem http://www.rzeszow.uw.gov.pl/main.php?muid=5&mid=4359


Dyżurny PCZK
w Jaśle

 

Zawiadomienie

Wójt Gminy Dębowiec zawiadamia rolników, że w terminie od 1 do 30 września 2007 r. będzie możliwość składania wniosków w Urzędzie Gminy Dębowiec pok. nr 7 o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku konieczne jest dołączenie imiennych faktur VAT za zakup oleju napędowego wystawionych na właściciela gospodarstwa.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 04.09.2007 do 08:00 dnia 05.09.2007 r. przewidywane są przelotne opady deszczu, okresami intensywne. Przewidywana wysokość opadów w Beskidzie Niskim i Bieszczadach od 30 do 40 mm/24 godz.

Opady mogą powodować utrudnienie w komunikacji, zalania piwnic, lokalne podtopienia bezodpływowych zagłębień terenu.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w  Jaśle

 

Przypominamy, że do dnia 31.12.2007 r. należy obowiązkowo wymienić wszystkie dowody książeczkowe na nowe.

Do wymiany dowodu osobistego należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografie z całkiem odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
- dowód uiszczenia opłaty - 30 zł w kasie urzędu
- odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna) lub aktu małżeństwa (o ile zawarte było
   poza tutejszym Urzędem),
- dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu.

Wniosek do pobrania:  
plik w Word- wniosek_dowod.doc,  plik w pdf -wniosek_dowod.pdf

Wójt Gminy Dębowiec

informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych
w Woli Dębowieckiej  przeznaczonych do sprzedaży.  
więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2007  r.

więcej  >>>

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu informuje, że będą odbierane niebezpieczne odpady komunalne ( baterie , akumulatory, opony ) i odpady wielkogabarytowe. Harmonogram odbioru :

Majscowa, Zarzecze, Wola Dębowiecka         -    w dniu 3 września 2007 r.

Dębowiec, Łazy Dębowieckie, Duląbka           -    w dniu 4 września 2007 r.

Dobrynia, Folusz, Cieklin                                 -    w dniu 5 września 2007 r.

Wola Cieklińska, Radość, Dzielec, Pagórek     -    w dniu 6 września 2007 r.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 10.08.2007 do 06:00 dnia 11.08.2007 r. przewidywane są przelotne opady deszczu, aktywne burze oraz burze z gradem. Burzom może towarzyszyć dość silny i porywisty wiatr w porywach do 80 km/h. Średnia wielkość opadów wyniesie 30 mm/godzinę.

Opady mogą powodować utrudnienie w komunikacji, uszkodzenie budynków, straty w uprawach rolnych, zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie życia spowodowane uderzeniami piorunów, zagrożenie pożarowe.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w  Jaśle

KGW w Woli Dębowieckiej zaprasza na FESTYN RODZINNY 12 sierpnia 2007 r.
godz 14.00 ( na Wykrotach )

więcej  >>>

Turniej piłki nożnej Subregionu Magurskiego - Pielgrzymka 5 sierpnia 2007 r. (niedziela) początek godzina 11:00. Grać będą drużyny samorządowców z gmin:  Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, gość specjalny Grzegorz Lato.

 więcej  >>>                        zdjęcia z turnieju

V sportowy turniej sołectw- Łazy Dębowieckie 22-07-2007 r.- zdjęcia z imprezy

więcej  >>>

Konkurs „ UPIĘKSZAMY NASZE OBEJŚCIA „ edycja 2007 - wyniki i zdjęcia ogrodów.
 

więcej  >>>

                                      Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej 25 lipca 2007 godz.17.30

Msza Święta w intencji Ofiar wypadku Pielgrzymów powracających z La Salette.
 

więcej  >>>

Żałoba narodowa

Po tragicznym wypadku 22 lipca 2007 r. autokaru wiozącego polskich pielgrzymów we Francji. Żałoba została wprowadzona na terenie całego kraju i potrwa do środy włącznie.
W trakcie żałoby flagi państwowe opuszczane są do połowy masztów, szczególnie na budynkach należących do władz państwowych i lokalnych

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 20.07.2007 r.
do godz. 20:00 dnia 21.07.2007 r. występować będą utrzymywać się upały z temperaturą  maksymalną w ciągu dnia od 30 do 35 stopni C.
Skutki : nasilenie się objawów chorób meteotropowych, układu krążenia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, wzrost zagrożenia pożarowego.
 

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w  Jaśle

V sportowy turniej sołectw- Łazy Dębowieckie 22-07-2007 r.

więcej  >>>

Wójt Gminy Dębowiec

informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych
w Foluszu  przeznaczonych do sprzedaży.  
więcej  >>>

INFORMACJA

Urząd Gminy w Dębowcu przypomina o składaniu wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na okres zasiłkowy od września 2007 r. do sierpnia 2008 r.
Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, które złożą wnioski wraz z kompletem dokumentów (m. in. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2006 r. [osoby, które nie osiągnęły dochodu w 2006 r., oświadczenia składają osobiście w tutejszym urzędzie lub przedstawiają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego że nie deklarowały dochodu] nakaz płatniczy za 2006 r, zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008) do dnia 31.07.2007 r. otrzymają przysługujące świadczenia rodzinne w m-cu wrześniu 2007 r. Wnioski można składać
od dnia 2 lipca 2007 r. w pokoju Nr 2. Wnioski złożone w m-cu sierpniu i wrześniu 2007 r. rozpatrzone zostaną w m-cu wrześniu, a wypłata dokonana będzie w październiku 2007 r.
z wyrównaniem za m-c wrzesień.

Od nowego okresu zasiłkowego, świadczenia rodzinne wypłacane w kasie może wybierać jedynie wnioskodawca lub mogą być one przesyłane na rachunek bankowy.

 

więcej >>>                     wniosek  zasiłek rodz , oświadcz o doch, oświadcz o doch. ryczałt

18 edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków

- przejazd przez Dębowiec 5 lipca - zdjęcia

więcej >>>                                                                    

GRAND PRIX DĘBOWCA W ROWERACH GÓRSKICH FOLUSZ – 24 czerwca 2007 r.

zdjęcia z imprezy.

więcej  >>>

Konkurs „ UPIĘKSZAMY NASZE OBEJŚCIA „ edycja 2007 - zapisy

więciej >>>

Ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dębowcu

więcej  >>>

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.06.2007 r.
do godz. 06:00 dnia 22.06.2007 r. występować będą aktywne burze z silnymi przelotnymi opadami deszczu (punktowo 30 - 50 mm). Lokalnie możliwy grad. Burzom towarzyszyć może silny
 i porywisty wiatr osiągający w porywach 70 km/h.


Burze te mogą spowodować zniszczenia drzewostanu, trudności komunikacyjne, uszkodzenia samochodów, uszkodzenia budynków, straty w uprawach rolnych, zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów i zagrożenie pożarowe.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w  Jaśle        

Przypominamy, że do dnia 31.12.2007 r. należy obowiązkowo wymienić wszystkie dowody książeczkowe na nowe.

Do wymiany dowodu osobistego należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografie z całkiem odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
- dowód uiszczenia opłaty - 30 zł w kasie urzędu
- odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna) lub aktu małżeństwa (o ile zawarte było
   poza tutejszym Urzędem),
- dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu.

Wniosek do pobrania:  
plik w Word- wniosek_dowod.doc,  plik w pdf -wniosek_dowod.pdf

Wizyta kombatantów i ich rodzin z Anglii w gminie Dębowiec.

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 15 czerwca 2007  r.
więcej  >>>

Publiczne Gimnazjum w Dębowcu zaprasza na II piknik rodzinny w dniu 17 czerwca 2007 r.

więcej  >>>

Podpisanie umowy na roboty " Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Dębowiec"

więcej  >>>

Wójt Gminy Dębowiec

informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych
w Dzielcu  przeznaczonych do sprzedaży.  
więcej  >>>

Konkurs „ UPIĘKSZAMY NASZE OBEJŚCIA „ edycja 2007.

więciej >>>

01.06.2007 r.  - POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBOWCU
                          IM. PROF. DR STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO.

więciej >>>

Konkurs międzyszkolny - "Świat poezji i bajki obcojęzycznej"

więciej >>>

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
-    Zespołu Szkół w Woli Dębowieckiej i Szkoły Podstawowej w Dobryni
     treść ogłoszenia w pdf

 

Ostrzeżenie meteo

Jasło 25 maja 2007 r.
 

Na podstawie ostrzeżenia Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuję, że w ciągu najbliższych dni na terenie Polski południowej, w tym również w województwie podkarpackim utrzymywać się będzie bardzo wysoka temperatura, dochodząca do 30 st. C w piątek (25 bm.), 32 st. C w sobotę
i w niedzielę - do 34 st. C. Każdego dnia w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą miejscami występować gwałtowne burze.
W wyniku upałów i burz u osób wrażliwych nastąpi nasilenie się objawów meteorotropowych i wystąpią dolegliwości układu krążenia. Wystąpią uszkodzenia nawierzchni asfaltowych dróg i nastąpi wzrost zagrożenia pożarowego.
 

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w  Jaśle  

Obrzędy Zielonych Świąt - spotkanie w Dzielcu.

więciej >>>

Ogłoszenie

Jasło 23 maja 2007 r.
 

Na podstawie ostrzeżenia Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologu i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuję, że w ciągu najbliższej doby na terenie Polski południowej przewiduje się występowanie licznych gwałtownych burz i silnych przelotnych opadów deszczu, lokalnie również gradu.
Średnia wielkość opadów szacowana jest od 20 do 30 mm, a lokalnie podczas burz do 50 mm. Burzom towarzyszyć będzie silny i porywisty wiatr osiągający w porywach 25 m/s, tj. 90 km/h.
Skutkami burz mogą być zniszczenia drzewostanu (połamane i powyrywane drzewa, połamane gałęzie), trudności komunikacyjne, uszkodzenia budynków (wież, kominów, zerwanie dachów), uszkodzenia samochodów oraz zniszczenia upraw rolnych. Istnieje również zagrożenie pożarowe spowodowane uderzeniami piorunów, a także uszkodzenie urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych.

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w  Jaśle        

140 lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce - obchody Zarzecze 26.05.2007 r.

więciej >>>
 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
-    Gminnego Przedszkola w Cieklinie -  treść ogłoszenia w pdf

-    Szkoły Podstawowej w Foluszu -  treść ogłoszenia w pdf

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka -Dębowiec 13 maja 2007 r.
więciej >>>

216 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA ( 1791-2007 )

więcej  >>>

Przypominamy, że do dnia 31.12.2007 r. należy obowiązkowo wymienić wszystkie dowody książeczkowe na nowe.

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2007  r.
więcej  >>>

Termin składania wniosków -płatności bezpośrednie 2007 r.

                  W 2007 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych a także o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania rolnicy mogą składać w biurze powiatowych ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do dnia 9 czerwca 2007 r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna producentowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
 

szczegóły >>>
 


Pamiętajmy :

Od 17 kwietnia 2007 r. kierowcy będą musieli jeździć całą dobę przez okrągły rok z włączonymi światłami mijania. Wprowadzenie takiego obowiązku ma poprawić widoczność samochodów na drodze.
 

2 kwietnia

Druga rocznica śmierci Jana Pawła II  - 1920- 2005
więcej  >>>
 

Wystawa Wielkanocna  Dębowiec 2007  - zdjęcia z wystawy

więcej  >>>

III Turniej Wiedzy o Dębowcu i okolicy.

więcej  >>>

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu powiadamia odbiorców wody, że w dniach 20 i 21 marca 2007 r. Przeprowadzone będzie płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej w godz.
od 8:00  do 20:00.  Prosimy o nie używanie wody z wodociągu do celów spożywczych.
Za utrudnienia przepraszamy.

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 21 marca 2007  r.
więcej  >>>

Wójt Gminy i Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Folklorystycznego „Wrzos" w Dębowcu zapraszają na spotkanie tematyczne, które odbędzie się w dniu 14.03.2007 r. (środa godz. 16.30)
w Sali Narad Urzędu Gminy Dębowiec.
więcej >>>
 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom"

więcej >>>

Przekazanie 1%

Przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
więcej >>>

I GMINNA BIESIADA ARTYSTYCZNA Majscowa- 2007 r. - fotorelacja z imprezy

więcej >>>

V TURNIEJ WARCAB 100- POLOWYCH
więcej >>>

Zawiadomienie

Wójt Gminy Dębowiec zawiadamia rolników, że w terminie od 1 do 31 marca 2007 r. będzie możliwość składania wniosków w Urzędzie Gminy Dębowiec pok. nr 7 o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku konieczne jest dołączenie imiennych faktur Vat za zakup oleju napędowego wystawionych na właściciela gospodarstwa.

Wyniki wyborów w wyborach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej
w powiecie Jasło.

więcej  >>>

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2007  r.
więcej  >>>

28 styczeń 2007 - Uroczyste otwarcie Domu Ludowego w Woli Cieklińskiej

więcej  >>>

 

Jublieusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 6 par małżeńskich z Gminy Dębowiec.

więcej  >>>

OFERTY NA SAMOCHÓD STRAŻACKI.

Poszukujemy dla jednostki OSP Dębowiec samochodu pożarniczego

szczegóły >>>

Ostrzeżenie o silnych opadach śniegu i nagłej zmianie temperatury.

Na podstawie otrzymanych ostrzeżeń z Centralnego Biuro Prognoz Meteorologicznych
w Warszawie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 23 stycznia 2007 roku oraz
w nocy z 23/24 styczeń 2007 roku na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego wystąpią okresowo intensywne opady śniegu. Lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej może wynosić 10-15 cm. Jutro w godzinach rannych niewykluczone opady marznące powodujące gołoledź. Opadom towarzyszył będzie silny porywisty wiatr
w porywach do 15-20 m/s powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
Skutki: śliskość na drogach i chodnikach, zlodzenie nawierzchni, wzmożone ryzyko wypadków drogowych.
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

Przedszkole w Dębowcu - obchody Dnia Babci i Dziadka.

więcej  >>>

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBOWCU - sprawozdanie 2006

więcej  >>>

XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle -14 stycznia 2007 r.

szczegółowy program imprezy, plakat   więcej  >>>

Ogłoszenie

O naborze na o urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębowcu.

więcej  >>>

INFORMACJA

Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle - wszelkie sprawy
i zgłoszenia związane ze śliskością dróg przyjmuje dyżurny pod nr tel. 013  44 807 80

Harmonogram wywozu odpadów na 2007 rok.- załączony poniżej

plik w pdf