wstecz                                   Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie liczy radnych do Rad Gminy,                                                                            
Rad Powiatów i Sejmiku Województwa.
                 Zarządzenie liczba radnych do Rady Gminy
Zarządzenie liczba radnych do Rady Powiatu
Zarządzenie liczba radnych do Sejmiku