powrót do strony głównejpowrót

 

Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Terenowe koło regionalne wchodzące w skład Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu powstało w Dębowcu ponad 30 lat temu i liczyło 12 członków. Byli to nauczyciele i pracownicy urzędów. Latem 1996 r. grupa dębowczan utworzyła samodzielne koło regionalne, które stało się początkiem Stowarzyszenia Miłośników Dębowca. Przewodniczącym koła został Piotr Pierzowicz. W marcu 1997 r. komitet założycielski pod przewodnictwem Jadwigi Brzozowskiej złożył w sądzie wniosek o zarejestrowanie koła. 27 marca 1997 r. koło zostało wpisane przez Sąd Wojewódzki w Krośnie do rejestru stowarzyszeń pod nazwą: Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy. Liczyło na początku 30 członków, a funkcję prezesa pełniła Jadwiga Brzozowska. W maju 1998 r. na plenarnym zebraniu członków wybrano nowy zarząd, którego prezesem została Krystyna Bielech . Obecnie koło liczy ponad 60 członków. Stowarzyszenie posiada statut, który mówi, że celem jego jest:

 

ü      szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Dębowca i okolicy;

ü      popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnych i gospodarczych;

ü      ochrona zabytków i pamiątek historycznych gminy Dębowiec;

ü      integracja społeczności lokalnej w zakresie wszechstronnego rozwoju Dębowca i okolicy.

Zadania statutowe realizuje Stowarzyszenie poprzez publikacje o naszej miejscowości, organizowanie konkursów wiedzy o Dębowcu wśród młodzieży szkolnej, spotkania z ciekawymi ludźmi, nawiązywanie do tradycji oraz popularyzowanie na zebraniach i w prasie regionalnej osiągnięć gospodarczych i kulturalnych gminy.

Aby ocalić od zapomnienia choćby cząstkę starego Dębowca, Stowarzyszenie urządziło izbę pamiątek regionalnych, gdzie można zobaczyć dawne przedmioty codziennego użytku, rzeczy związane z rzemiosłami, które tu kiedyś się rozwijały oraz zdjęcia i dokumenty.

Wszystko, co było piękne w naszej tradycji Stowarzyszenie pragnie zachować i przekazać młodemu pokoleniu.

 
Zarząd:
 
PREZES            -    Aleksandra KOZIK           
WICEPREZES   -    Jadwiga BRZOZOWSKA  
SKARBNIK        -    Maria KOCZOŃ                 
SEKRETARZ     -
   Barbara DZIADOSZ         
CZŁONKOWIE   -    Krystyna BIELECH
                             Andrzej DZIEDZIC
 
Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY - Tadeusz Krupa
CZŁONKOWIE          - Krystyna Kwilosz, Wojciech Kawa

 

strona internetowa: www.smdebowiec.pl

Źródło:   Krystyna Bielach  „ Kalendarz Dębowiecki ” 2004