XXXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec 16 lipca 2021 r /piątek/ godz 15:00

Dębowiec, dnia 14 lipca 2021 roku OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. / z w o ł u j ę XXXVI sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 16 lipca 2021 roku / piątek / o godz. 15-tej w sali Urzędu Gminy w Dębowcu. Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. […]