Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo  Obywatelskie, Nieodpłatna mediacja. Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W dwóch punktach nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Trzy punkty prowadzone są przez organizację pozarządową – Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu. W dwóch punktach nieodpłatne […]