Zawiadomienie dla rolników – wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane są od 1 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy w Dębowcu informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są przyjmowane od  1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w pok nr 7 (podatki). Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. wzór do pobrania: wniosek akcyza