Informacja o zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego

Informacja o zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego     Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023r. poz. 1429), Wójt Gminy Dębowiec informuje, iż od dnia 1 stycznia 2024r. w związku z wejściem w życie przepisów ww. ustawy, ulegają zmianie zasady nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu […]