Można już składać wnioski o dodatek węglowy

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w sali widowiskowej Urzędu Gminy Dębowiec w godzinach pracy urzędu.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.08.2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1712).

Załączniki :

dodatek_weglowy_wniosek.pdf

dodatek_weglowy_wniosek.doc