Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2020