I Sesja Rady Gminy Dębowiec IX kadencji 2024-2029

W dniu 6 maja 2024 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy o godzinie 16:00 rozpoczęła się uroczysta I sesja Rady Gminy Dębowiec nowej kadencji.

Otwarcia inauguracyjnego sesji dokonał Radny Stefan Martauz, któremu jako najstarszemu wiekiem przypadł zaszczyt przewodniczyć I sesji.

Z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu Pani Anety Węgrzyn, Radni oraz Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek odebrali zaświadczenia o wyborze.

Po odczytaniu treści ślubowania, Radni wyczytywani przez najmłodszego Radnego – Pawła Masteja złożyli uroczyste słowa ślubowania.

Kolejnym ważnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec, gdzie wskazano tylko jedną kandydaturę i wyniku tajnego głosowania jednogłośnie wybrano
Panią Teresę Pachanę, która przez ostatnie lata pełniła tę funkcję.

Na zakończenie obrad odbyło się uroczyste ślubowanie Wójta Gminy Dębowiec Marcina Bolka. Nie zabrakło licznych słów gratulacji, podziękowań oraz braw. W swoim wystąpieniu Gospodarz Gminy serdecznie podziękował wszystkim za dotychczasowe wsparcie, życzliwość oraz wspólne wysiłki, a przede wszystkim Mieszkańcom Gminy Dębowiec za obdarzenie go zaufaniem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Radnym i Wójtowi Gminy Dębowiec zaprzysiężenia, życząc owocnych działań na rzecz naszej lokalnej społeczności.