Skip to content

KONTAKT

Urząd Gminy Dębowiec

38-220 Dębowiec 101,
woj. podkarpackie

Dane ogólne

email: gmina@debowiec.pl
strona: www.debowiec.pl
strona BIP: www.bip.debowiec.pl


Nr konta      ( opłaty skarbowe, podatki i inne wpłaty)
54 8627 1024 2004 6000 3014 0075

opłata za odpady komunalne:

98 8627 1024 2004 6000 3014 0059

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:30-15:30
wtorek:             7:30-15:30
środa:                 7:30-17:00
czwartek:         7:30-15:30
piątek:               7:30-14:00

Wewnętrzne numery wybierane tonowo.
proszę dzwonić na numer +48 (013) 4413730  lub +48(13) 4413082
i wybrać numer wewnętrzny:

25 wójt 11 kanalizacja, planowanie
i gospodarka przestrzenna,
program czyste powietrze
24 sekretarz 15 zasiłki rodzinne, fund.alimentacyjny, świadczenia wychowawcze
18 sekretariat wójta 14  śmieci, zarządzanie kryzysowe
28 skarbnik gminy 26  informatyk,
27 księgowość budżetowa
16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- Kierownik
13 podatki i księgowość podatkowa, kultura i promocja gminy
22 punkt obsługi klienta
17 ewidencja ludności, dowody osobiste, urząd stanu cywilnego 20 obsługa rady gminy
29 radca prawny,
18 fax
19 kasa 12 drogi, działalność gospodarcza,
gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska
10 pozyskiwanie środków zewnętrznych, inwestycje 23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21 stanowisko ds. organizacyjnych
i kadrowych