Skip to content

KONTAKT

Urząd Gminy Dębowiec

38-220 Dębowiec 101,
woj. podkarpackie

Dane ogólne

email: gmina@debowiec.pl
strona: www.debowiec.pl
strona BIP: www.bip.debowiec.pl


Nr konta      ( opłaty skarbowe, podatki i inne wpłaty)
54 8627 1024 2004 6000 3014 0075

opłata za odpady komunalne:

98 8627 1024 2004 6000 3014 0059

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:30-15:30
wtorek:             7:30-15:30
środa:                 7:30-17:00
czwartek:         7:30-15:30
piątek:               7:30-14:00

Numery telefonów Urzędu:

 +48 (013) 4413028
 +48 (013) 4413082
 +48 (013) 4413730
 fax 4413731

Wewnętrzne numery wybierane tonowo.
proszę dzwonić na numer +48(013) 4413730 i wybrać numer wewnętrzny:

33 wójt 38 planowanie i gospodarka
przestrzenna
31 sekretarz 45 zasiłki rodzinne, fund.alimentacyjny, świadczenia wychowawcze
32 sekretariat wójta 35  śmieci, zarządzanie kryzysowe
36 skarbnik gminy 37 Ośrodek Doradztwa Rolniczego, informatyk,
48 księgowość urzędu 42 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34 podatki i księgowość podatkowa, promocja 49 punkt obsługi klienta
40 ewidencja ludności, dowody osobiste, urząd stanu cywilnego 44 obsługa rady gminy
43 radca prawny,
30 fax
46 kasa 41 drogi, działalność gospodarcza,
gospodarka nieruchomościami
47 pozyskiwanie środków zewnętrznych, inwestycje 39 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
50 stanowisko ds. organizacyjnych
i kadrowych