Skip to content

RADNI GMINY KADENCJA 2018-2023

Wójt Gminy Dębowiec
Marcin Bolek


Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Pachana

Wiceprzewodniczący/a – Zofia Misiołek

Skład Rady Gminy w kadencji 2024 – 2029

Nazwisko i imię funkcja Wiek
w dniu wyboru
okreg miejscowość
Mastej Paweł radny 32 1 Cieklin, Wola
Cieklińska
Poliwka Piotr radny 58 2 Cieklin
Gołuch Piotr radny 46 3 Duląbka, Cieklin
Martauz Stefan radny 70 4 Dzielec, Pagórek,
Radość
Bolesława Mastaj radna 56 5 Łazy Dębowieckie
Nowakowska Małgorzata radna 45 6 Dębowiec
Więcek Marzena radna 55 7 Dębowiec
Michalski Krzysztof radny 69 8 Dębowiec
Wątroba Witold radny 57 9 Dębowiec
Setlak Barbara radna 68 10 Majscowa
Wiatr Janusz radny 63 11 Zarzecze
Pachana Teresa radna
Przewodnicząca
Rady Gminy
68 12 Zarzecze
Misiołek Zofia radna
67 13 Wola Dębowiecka
Dorota Sroka-Lewosz radna 46 14 Dobrynia
Pięta Wiesław radny 64 15 Folusz

SKŁADY POWOŁANYCH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY DĘBOWIEC KADENCJA 2024-2029