Skip to content

RADNI GMINY KADENCJA 2018-2023

Wójt Gminy Dębowiec
Marcin Bolek

Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Pachana
Wiceprzewodniczący – Janusz Budziak

Skład Rady Gminy w kadencji 2018 – 2023

Nazwisko i imię

funkcja

Wiek w dniu wyboru

okręg

miejscowość

Budziak Janusz

radny

57

4

Duląbka

Staniszewski Zbigniew radny 57

3

Cieklin

Piątkiewicz Andrzej

radny

36

1

Cieklin

Poliwka Piotr

radny

52

2

Cieklin

Dorota  Sroka-Lewosz

radna

41

14

Dobrynia

Martauz Stefan

radny

65

5

Dzielec, Pagórek, Radość

Stachurska Aleksandra

radna

44

7

Dębowiec

Michalski Krzysztof radny 64

8

Dębowiec

Wątroba Witold radny 52

9

Dębowiec

Mokrzycki Zbigniew

radny

44

6

Łazy Dębowieckie

Misiołek Zofia

radna

62

13

Wola Dębowiecka

Setlak Barbara

radna

63

10

Majscowa

Wiatr Janusz

radny

58

11

Zarzecze

Pachana Teresa

radna

63

12

Zarzecze

Pięta Wiesław

radny

58

15

Folusz

SKŁADY POWOŁANYCH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY DĘBOWIEC KADENCJA 2018-2023