Skip to content

DZIELEC

Dzielec – nazwa Dzielec pochodzi od ukształtowania topograficznego wioski, położonej w malowniczej dolinie strumienia Bednarka. Od strony południowej Dzielec graniczy z Cieklinem i Bednarką, od strony wschodniej z Duląbką i Radością oraz Pagórkiem ze strony północnej. W przeszłości wioska Dzielec posiadała tych samych właścicieli, co Cieklin. W centrum miejscowości, w otoczeniu starych lip, znajduje się kapliczka poświęcona Najświętszemu Sercu Jezusowemu, zbudowana z kamienia, obecnie otynkowana i pobielona, a na cokole umieszczono datę: 1897 r. Nad kapliczką, w formie baldachimu na czterech drewnianych słupach, wzniesiono wieżyczkę, nakrytą czterospadowym dachem. W wieżyczce znajduje się niewielki dzwon, który swoim dźwiękiem informował mieszkańców o niezwykłym lub nagłym wydarzeniu (pożarze, zgonie, modlitwie na Anioł Pański). Każdy z mieszkańców miał wyznaczony dzień dzwonienia. Kapliczka ogrodzona jest drewnianym płotkiem.

W wiosce można obejrzeć krzyż ufundowany przez dwóch sąsiadów na znak zawarcia zgody pomiędzy nimi po sporach o ziemię. W 1966 roku Michał Świątek odnowił krzyż i na nim wyrył swoje nazwisko, imię i datę.

Osobliwością jest także drewniana szafkowa kapliczka zawieszona na lipie, która w 1960 r. została ufundowana przez Michała Królikowskiego jako podziękowanie za szczęśliwy powrót do domu rodzinnego ze Stanów Zjednoczonych.

W Dzielcu znajduje się cmentarz choleryczny z 1873 roku z pojedynczym krzyżem, umiejscowiony w pobliżu strumienia Bednarka. Poprzednie krzyże drewniane, wznoszone w tym miejscu, ulegały naturalnemu zniszczeniu. Obecnie wstawiono krzyż metalowy.

Innym obiektem wartym obejrzenia jest krzyż “za górą”, postawiony przez rodzinę Budziaków po tragicznej śmierci Wojciecha Rolka. Z relacji mieszkańców wioski wiadomo, że do tragedii doszło podczas przejazdu przez rzekę Bednarkę w okolicach Radości, kiedy wezbrane wody porwały wóz. “Miejscowy nauczyciel wraz z końmi zdołał się wydostać z nurtu, natomiast Wojciech Rolek został porwany przez wodę i zatopiony” – wspominają źródła.

Według relacji najstarszych mieszkańców w wiosce Dzielec znajdowały się stawy i tartak wodny. Pozostałością po stawach jest charakterystyczny, płaski teren, sztuczny kanał wodny i wał ziemny, ciągnący się od głównej drogi aż do brzegów strumienia Bednarka.

W Dzielcu znajduje się budynek starej Szkoły Podstawowej, zamkniętej w czerwcu 2001 roku. Pierwsze lekcje odbyły się w roku szkolnym 1911/12. Posadę nauczyciela objął absolwent kolegium nauczycielskiego w Krakowie Stanisław August Januszewski. Do szkoły uczęszczało wtedy 109 uczniów (podczas ostatniego roku działalności szkoły było ich zaledwie 13). W archiwach Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dębowcu, znajduje się Kronika Szkoły, prowadzona od momentu powstania do końca działalności placówki. Stanowi cenne źródło dotyczące historii Szkoły Podstawowej. W swych początkowych zapiskach, Kronika Szkoły zawiera także informacje o klimacie, mieszkańcach, sposobie budowania domów, przesądach i obyczajach oraz powodach skłaniających gminę do budowy szkoły w Dzielcu. W posiadaniu obecnego Sołtysa wioski Dzielec jest Księga Uchwał Rady Gminy w Dzielcu prowadzona od 1899 roku. Od wiosny 2006 roku budynek nieistniejącej Szkoły Podstawowej po  odnowieniu jest siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich w Dzielcu i służy wszystkim mieszkańcom wioski.

Od maja 1953 roku w wiosce Dzielec istnieje Ochotnicza Straż Pożarna. Stara, drewniana remiza została rozebrana w 2005 roku. Nowa remiza znajduje się obecnie w gruntownie odremontowanym budynku gospodarczym dawnej Szkoły Podstawowej. W lipcu 2006 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej remizy oraz przekazanie kluczyków do wozu strażackiego.

W centrum wioski, obok budynku, w którym obecnie mieści się sklep spożywczy i sala młodzieżowa jest stadion sportowy, plac zabaw oraz altana. Stara szkoła podstawowa została przekształcona w dom ludowy, obok którego wykonano parking. Planuje się wykonanie dojazdu do remizy OSP i chodnika do budynku.  W ostatnich latach wyremontowano świetlicę młodzieżową, wykonano plac zabaw. W chwili obecnej w miejscowości zameldowanych jest 189 osób.