Skip to content

inwestycje zrealizowane w latach 2019-2024

heading-stroke

Gospodarka wodno-ściekowa

 • wykonano prawie 25 km sieci kanalizacyjnej oraz 5 przepompowni zlokalizowanych w miejscowościach: Łazy Dębowieckie, Majscowa, Dębowiec (Kopaniny), Wola Dębowiecka oraz Zarzecze

 • rozbudowano o 4,3 km sieć wodociągową w miejscowościach: Cieklin, Folusz, Dobrynia, Wola Cieklińska oraz Dębowiec
 • wybudowano Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębowcu
 • zmodernizowano oraz przebudowano ujęcie wody w Woli Cieklińskiej (zakończenie lipiec 2024)
 • wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków w Cieklinie
image-decor-corner

Przepompownia w Łazach Dębowieckich

image-decor-corner

Nowy budynek – Zakład Gospodarki Komunalnej, PSZOK

image-decor-corner

pomieszczenie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dębowcu

image-decor-corner

W Dębowcu wykonano studnię głębinową

image-decor-corner

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole Podstawowej
w Cieklinie

image-decor-corner

Oczyszczalnia ścieków przy Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Foluszu

 

image-decor-corner

Stacja uzdatniania wody w Woli Cieklińskiej prace przy budynku

image-decor-corner

stacja uzdatniania wody
w Woli Cieklińskiej
zbiorniki

image-decor-corner

Infrastruktura drogowa oraz oświetlenie

 • przeprowadzono prace na 42 km dróg gminnych poprzez wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, żwirowanie oraz klincowanie
 • przebudowano trzy mosty: w Foluszu i Pagórku oraz współfinansowano przebudowę dwóch mostów w Cieklinie
 • współfinansowano przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach Cieklin, Dobrynia, Łazy Dębowieckie, Dębowiec oraz Zarzecze o łącznej długości prawie 5 km
 • współfinansowano i wybudowano prawie 3 km chodników oraz zatoki autobusowe przy drogach wojewódzkich oraz powiatowych w miejscowościach: Majscowa, Zarzecze oraz Dębowiec (kolejne 2,5 km w trakcie realizacji, zakończenie 2024 rok)
 • zmodernizowano oraz wybudowano 9 parkingów w: Foluszu, Cieklinie, Dębowcu oraz Woli Dębowieckiej
 • sukcesywnie remontowano przystanki autobusowe
 • wykonano 45 projektów związanych z doświetleniem gminy oraz zamontowano 274 nowe lampy uliczne
heading-stroke
image-decor-corner

Bariery w Dębowcu

image-decor-corner

Odrestaurowane barierki
w miejscowości Duląbka

image-decor-corner

barierki w Woli Dębowieckiej

image-decor-corner

barierki na moście Cieklin

image-decor-corner

droga Łazy Dębowieckie

image-decor-corner

droga w Dobryni

image-decor-corner

droga w Radości

image-decor-corner

droga w Foluszu

image-decor-corner

Regulacja i zabezpieczenie brzegów na terenie gminy

heading-stroke
ZABEZPIECZENIE-BRZEGOW

zabezpieczenie brzegów

image-decor-corner

zabezpieczenie brzegów

image-decor-corner

zabezpieczenie brzegów

 

Przejścia dla pieszych w Dębowcu na drodze powiatowej

heading-stroke
image-decor-corner

Przejście dla pieszych w Dębowcu

image-decor-corner

Przejście dla pieszych w Dębowcu

image-decor-corner

Przejście dla pieszych w Dębowcu

Przystanki komunikacyjne

 

heading-stroke
image-decor-corner

Przystanek w Dębowcu

image-decor-corner

przystanek – Duląbka

image-decor-corner

przystanek-Wola Cieklińska

image-decor-corner

Przystanek w Foluszu

image-decor-corner

przystanek – Majscowa

image-decor-corner

Nawierzchnie asfaltowe i nowe nakładki
oraz oświetlenie uliczne

heading-stroke
image-decor-corner

 Dębowiec

image-decor-corner

 Dębowiec

image-decor-corner

Dębowiec

image-decor-corner

Duląbka

image-decor-corner

Duląbka

image-decor-corner

Majscowa

image-decor-corner

Dzielec

image-decor-corner

Łazy Dębowieckie

image-decor-corner

Majscowa -Zarzecze

image-decor-corner

droga w Dobryni w stronę Zawadki Osieckiej

image-decor-corner

droga w Woli Dębowieckiej

image-decor-corner

droga w Woli Cieklińskiej

image-decor-corner

chodnik w Dębowcu przy cmentarzu

image-decor-corner

parking w Foluszu

image-decor-corner

parking w Foluszu

image-decor-corner

parking i nowa nawierzchnia w Foluszu

image-decor-corner
image-decor-corner

Oświetlenie Dębowiec

image-decor-corner

Oświetlenie Wola Cieklińska

image-decor-corner

Oświetlenie Zarzecze

Kultura i rozwój społeczny

 • przebudowano budynek Agronomówki, tworząc Izbę Muzealną w Dębowcu
 • wyremontowano budynek starej szkoły w Dębowcu, tworząc KLUB SENIORA zrzeszający mieszkańców Gminy Dębowiec
 • podpisano umowę na przebudowę „Domu ubogich” w Dębowcu
 • odnowiono budynek komunalny w Dobryni oraz domy ludowe w Majscowej, Zarzeczu, Łazach Dębowieckich, Duląbce, Woli Cieklińskiej oraz Cieklinie, a także rozbudowano zaplecze budynku świetlicy w Pagórku
 • zagospodarowano plac przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Dębowieckiej oraz odnowiono elewację starej szkoły w Łazach Dębowieckich
 • wybudowano Centrum Kulturalno-Sportowe wraz z zapleczem lekkoatletycznym (zakończenie lipiec 2024)
 • przebudowano budynek komunalny w Dębowcu (były Ośrodek Zdrowia)
 • dostosowano transport publiczny do potrzeb Mieszkańców oraz wprowadzono 50% zniżki dla seniorów 65 + z terenu Gminy Dębowiec
heading-stroke
image-decor-corner

Sala Klubu Seniora w Dębowcu

image-decor-corner

 Klub Seniora w Dębowcu

image-decor-corner

 Klub Seniora w Dębowcu – wejście

image-decor-corner

Centrum Kulturalno-Sportowe
w Dębowcu

image-decor-corner

Mobilna scena

image-decor-corner

mobilna scena – złożona do transportu

image-decor-corner

Sala Domu Ludowego w Zarzeczu

image-decor-corner

Sala Domu Ludowego w Majscowej

image-decor-corner

Dom Ludowy w Majscowej

image-decor-corner

Remont w Domu Ludowym w Łazach Dębowieckich

image-decor-corner

Remont Domu Ludowym w Woli Cieklińskiej – sala

image-decor-corner

Termomodernizacja budynku w Łazach Dębowieckich

image-decor-corner

zagospodarowanie placu wokół pomnika
Batalionu II Kompani Dębowiec

image-decor-corner

zagospodarowanie placu wokół pomnika
Batalionu II Kompani Dębowiec

image-decor-corner

termomodernizacja budynku starej szkoły w Dębowcu.

image-decor-corner

przebudowa budynku Agronomowki
i utworzenie
Izby Muzealnej w Dębowcu

image-decor-corner

 utworzenie
Izby Muzealnej w Dębowcu

image-decor-corner

utworzenie Izby Muzealnej w Dębowcu

image-decor-corner

 Izba Muzealna w Dębowcu

image-decor-corner

 utworzenie
Izby Muzealnej w Dębowcu

Sport i Turystyka

 • przebudowano parking dla turystów w Foluszu oraz wybudowano trasę rowerową, łącząca Gminę Dębowiec z Gminą Osiek Jasielski
 • podpisano umowy na budowę 3 przyszkolnych boisk sportowych w Cieklinie, Zarzeczu oraz Dębowcu (realizacja wrzesień 2024)
 • wykonano dokumentację projektową na budowę nowoczesnych boisk przyszkolnych w Woli Dębowieckiej, Foluszu oraz w Łazach Dębowieckich
 • w trakcie realizacji budowa lekkoatletycznej bazy sportowej przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu (zakończenie lipiec 2024)
 • udzielono wsparcia wszystkim klubom sportowym działającym na terenie Gminy Dębowiec: UKS Dębowiec, GKS Zarzecze-Dębowiec, GMKS Dębowiec-Zarzecze, PKS Bartek, UKS Judo Dębowiec
heading-stroke
image-decor-corner

strefa lekkoatletyczna przy Kompleksie
Spotowo-Kulturalnym w Dębowcu

image-decor-corner

strefa lekkoatletyczna przy Kompleksie
Spotowo-Kulturalnym w Dębowcu

image-decor-corner

Bezpieczeństwo Publiczne

 • zakupiono 5 samochodów strażackich do takich jednostek jak: OSP Wola Cieklińska, OSP Łazy Dębowieckie, OSP Wola Dębowiecka, OSP Majscowa, OSP KSRG Dębowiec
 • odremontowano lub udzielono dotacji na remonty remiz strażackich w Majscowej, Zarzeczu, Łazach Dębowieckich, Woli Dębowieckiej, Dobryni i Cieklinie oraz przebudowano plac przy remizie OSP w Dzielcu
 • udzielono wsparcia oraz pozyskano środki na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego do wszystkich jednostek OSP działających na terenie Gminy Dębowiec
 • zakończono budowę i oddano do użytkowania remizę strażacką w Dębowcu
heading-stroke
image-decor-corner

zakup samochodu strażackiego
dla OSP w Woli Dębowieckiej

image-decor-corner

zakup samochodu strażackiego
dla OSP w Majscowej

image-decor-corner

sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

image-decor-corner

remont budynku OSP w Woli Dębowieckiej

image-decor-corner

remont budynku OSP w Woli Dębowieckiej

image-decor-corner

remont budynku OSP KSRG Cieklin

image-decor-corner

ogrodzenie przy remizie
w Łazach Dębowieckich

image-decor-corner

OSP Dzielec- altanka

image-decor-corner

plac koło remizy w Majscowej

Oświata – szkoły

 • odremontowano place zabaw przy szkołach podstawowych oraz wybudowano kolejne wraz z siłowniami plenerowymi w miejscowościach: Dobrynia, Wola Cieklińska, Duląbka, Radość, Pagórek, Zarzecze, Wola Dębowiecka oraz Dębowiec
 • utworzono stołówkę dla dzieci uczęszczających do ZS w Dębowcu oraz wyremontowano stołówkę i kuchnię w ZS w Cieklinie oraz w Woli Dębowieckiej
 • zmodernizowano budynek ZS w Cieklinie
 • wyremontowano schody zewnętrzne prowadzące do szkół podstawowych: w Dobryni oraz Foluszu
 • uruchomiono programy wsparcia dzieci i młodzieży, realizowane przez szkoły z terenu Gminy Dębowiec w zakresie nauki pływania, półkolonie oraz nagradzania najlepszych absolwentów szkół
 • sfinansowano zakup nowoczesnych urządzeń multimedialnych w szkołach podstawowych wprowadzono dzienniki elektroniczne we wszystkich szkołach podstawowych
 • wykonano dokumentację projektową oraz przygotowywano procedurę przetargową związaną z budową Gminnego Żłobka w Łazach Dębowieckich
 • przeprowadzono bieżące remonty wszystkich szkół podstawowych
heading-stroke
image-decor-corner

modernizacja budynku
Zespołu Szkół w Cieklinie

image-decor-corner

termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Cieklinie

image-decor-corner

stołówka w Zespole Szkół w Dębowcu

image-decor-corner

stołówka w Zespole Szkół w Dębowcu

image-decor-corner

remont stołówki w Zespole Szkół
w Cieklinie

image-decor-corner

Kuchnia w Zespole Szkół
w Woli Dębowieckiej

Przyszłość

Projekty w trakcie realizacji 🙂

header-wavy


podsumowanie

heading-zig-zag

Wartość zadań inwestycyjnych i remontowych wykonanych oraz w trakcie realizacji to :

81 mln zł

52 mln zł – pozyskane środki krajowe i środki unijne
29 mln zł – środki budżetu Gminy Dębowiec

dane na 31.05.2024 r.

building-design-5
heading-zig-zag