Skip to contentAktualne dane o wdrożeniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Dębowiec
(stan na 30.09.2023 r.)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych wypłat w ramach zawartych umów (umowy zakończone) Kwota wypłaconych dotacji (umowy zakończone) Liczba zrealizowanych wypłat w ramach zawartych umów (umowy częściowo i w całości zrealizowane) Kwota wypłaconych dotacji (umowy częściowo i w całości zrealizowane)
263 246 86 1 575 018,33 zł 172 2 937 973,45 zł