Skip to content

Wola Dębowiecka

Wola Dębowiecka to przykład wsi z pomysłem na siebie

  • Wola Dębowiecka położona jest na południe od siedziby Gminy – Dębowca, nad potokiem mającym swe źródło w pobliskim lesie. Nazwa wsi pochodzi od słowa „wolnizna”, oznaczające zwolnienie na jakiś czas osadników zakładających nową wieś od podatków na rzecz właściciela ziemi, zawiera także przymiotnikową nazwę utworzoną od sąsiadującego Dębowca. W dawnych wiekach była to posiadłość królewska,  pozostająca w dzierżawach u różnych rodów magnackich.

    Wola Dębowiecka to przykład wsi z pomysłem na siebie, ale przede wszystkim z niezwykłym potencjałem mieszkańców. Osobliwością wsi jest kilkanaście przydrożnych kapliczek i krzyży.

    Ta niewielka miejscowość licząca 680 mieszkańców budzi podziw niezwykłym entuzjazmem i zaangażowaniem mieszkańców. Organizacje wiejskie, doskonale współpracujące ze sobą, wykorzystują te walory do rozwoju swojej małej Ojczyzny.