Skip to content

MAJSCOWA

Majscowa – wieś położona wśród łagodnych pagórków nad Wisłoką, przy drodze wojewódzkiej łączącej Jasło z Duklą.

Majscowa należy do parafii św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu. Znajduje się tu Dom Ludowy, budynek remizy OSP i most łączący miejscowość z siedzibą gminy – Dębowcem. W budynku po dawnej szkole podstawowej funkcjonuje placówka dydaktyczno-wychowawcza.

Tuż za wsią, w dolinie potoku, w niewielkim zagajniku znajduje się zbiorowa mogiła z krzyżem, w której spoczywa ośmioro dzieci z rodziny Siwaków z Majscowej rozstrzelanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Dzieci w wieku od 2 do 18 lat zginęły z tego powodu, że były pochodzenia romskiego.

Obecnie wieś Majscowa liczy 544 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. 63,8% mieszkańców wsi Majscowa jest w wieku produkcyjnym, 21,6% to osoby uczące się, a 14,7% mieszkańców jest w wieku emerytalnym.

W ostatnich latach w Majscowej przeprowadzono wiele remontów i modernizacji.

Dom Ludowy zyskał nową stolarkę okienną oraz  wyposażenie. Zamontowano monitoring przy starej szkole oaz naprawiono ogrodzenie. Zamontowano też stację uzdatniania wody. W miejscowości sukcesywnie wykonywane są odcinki oświetlenia ulicznego. Poprawia się stan dróg – w latach 2014-2016 położono łącznie 303 mb asfaltu. W roku 2018, dzięki dotacji celowej dla woj. podkarpackiego w kwocie 170 725, 13 zł wybudowano chodnik przy drodze wojewódzkiej o długości 195 metrów, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców. Obecnie w Majscowej realizowany jest projekt, mający na celu montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Instalacje wykonano na 19 budynkach prywatnych za kwotę 127 937,00 zł w tym dofinansowanie 99 666,00 zł

W Majscowej przy starej szkole powstały siłownia plenerowa i plac zabaw. Trwają prace przy budowie kanalizacji liniowej za kwotę ok. 3,8 mln zł w tym ponad 2 mln zł dofinansowania.