Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Dębowiec uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Trzy razy w tygodniu:

poniedziałek w godzinach od 12.00 do 15.30
– wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
– oraz w każdą środę w godzinach od 7:30 do 16:00

Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/ .


ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie,

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacja:  https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja 

Program priorytetowy Czyste Powietrza –https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_20230103/01_program_priorytetowy_czyste_powietrze_3_01_2023_oznakowane.pdf

Załącznik nr 1 do programu – https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_20230103/01a_zal_1_ppcp_ulga_podatkowa.pdf

Załącznik nr 2 do programu – https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_20230103/01b_zal_2_ppcp_koszty_kwalifikowane_czesc_1_programu.pdf

Załącznik nr 2a do programu – https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_20230103/01c_zal_2a_ppcp_koszty_kwalifikowane_czesc_2_programu.pdf

Załącznik nr 2a do programu – https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_20230103/01d_zal_2b_ppcp_koszty_kwalifikowane_czesc_3_programu.pdf

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Zachęcamy do korzystania z punktu !!!