Skip to content

WYKAZ ZABYTKÓW

OPIS ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

  1. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Cieklinie wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-322, wzniesiony w latach 1897-1904 wg projektu arch. Jana Sas Zubrzyckiego. Budowla murowana wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, z kamienia ciosowego pochodzącego z kamieniołomu z góry Cieklinki. Mury od zewnątrz wykonane z kamienia, a od wewnątrz z cegły. Fasadę ujmuje wieża wykonana z ciosów kamiennych, a na jej szczycie umieszczono kulę zwieńczoną krzyżem. Trzon obecnego wyposażenia kościoła stanowią elementy sprawione na okoliczność konsekracji kościoła, która odbyła się w 1904 r. We wnętrzu obecnej świątyni zachowała się ponadto pewna ilość przedmiotów pochodzących z dawnego drewnianego kościoła parafialnego, który został zburzony w początkach XX wieku.

Zabytki w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Cieklinie:

1) chrzcielnica kamienna  w kształcie kielicha z podstawą kolistą, pierścieniowatym nodusem i kolistą czarą (pocz. XVII wieku). Na powierzchni kute motywy dekoracji kamieniarskiej o nieco zgeometryzowanej stylizacji roślinnej, wym. 115 x 50 cm.

2) pokrywa chrzcielnicy, drewniana, polichromowana w kształcie korony, zdobionej na obręczy kaboszonami i rautami (zapewne pocz. XVII wieku). W zwieńczeniu kabłąków – rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego o wym. 50 x 55 cm.

3) rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, pierwotnie używana w liturgii Wielkanocnej, drewniana, pełnoplastyczna, polichromowana ustawiona na kolistej profilowanej podstawie wym. 72 x 30 cm. (obecnie zamocowana w zwieńczeniu drewnianej pokrywy chrzcielnicy).

4) krucyfiks drewniany, polichromowany z pełnoplastycznym wizerunkiem Chrystusa, o wymiarach 120 x 110 cm., ma cechy rzeźby barokowej z początku XVIII wieku, obecnie zawieszony w kruchcie pod wieżą.

5) tablica upamiętniająca konsekrację starego kościoła drewnianego przez biskupa sufragana krakowskiego Tomasza Oborskiego, wmurowana w ścianę kruchty pod wieżą kościelną. Na płaskiej piaskowcowej tablicy o wym. ok 30 x 80 cm ryty kapitalikami tekst inskrypcji pamiątkowej: ECCLESIA HAEC CONSECRATAE IN HONORE S. MICHAELIS ARCHAN. AB ILLUSTRO RSMO D. THOMA OBORSKI EPI. LAODI. SUF. CRAC. A.D. MDCXL DIE IV SEPTEMBRIS, ANNIVERARIUM CONSECRATIONS DOMIN{IC}A POST FESTVM S. MICHAELIS.

6) kropielnica kamienna (I) w kształcie kielicha o kolistej podstawie i czarze zdobionej puklami, ustawiona w kruchcie pod wieżą, o wym. 75 x 35 cm.

7) kropielnica kamienna (II) w kształcie kielicha o kolistej podstawie i czarze zdobionej puklami, partie stopy zniszczone, ustawiona w kruchcie pod wieżą o wym. 64×45 cm.

  1. Kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja w Dębowcu, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-180, został wybudowany w latach 1838-48 i jest prawdopodobnie czwartą świątynią, która powstała w Dębowcu. Założony został na rzucie wydłużonego prostokąta z prezbiterium zamkniętym kwadratowo, nieco niższym od nawy. Na osi kościoła znajduje się wieża wysunięta przed lico fasady. Budowla jest jednonawowa, przykryta blaszanym dachem dwuspadowym, a wieżyczka zwieńczona sygnaturką. Kościół był wielokrotnie remontowany, szczególnie po zniszczeniach II wojny światowej. W głównym ołtarzu znajduje się wizerunek św. Bartłomieja Apostoła z XVII w, namalowany na desce, ołtarze boczne w stylu klasycystycznym o motywach figuralnych z XIX w. Kościół wyposażony jest w barokowe organy z 1868 roku.
  2. Dom Ubogich „Szpitalka”, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-290. Budynek pochodzi z początków XIX wieku i jest jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym przykładem obiektów szpitalnych na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Jest ostatnim śladem szpitala istniejącego w Dębowcu od początków co najmniej XVI wieku. Swoją funkcję zapewnienia pomieszczeń mieszkalnych ubogim pełnił aż do połowy lat 90 ubiegłego wieku. We wnętrzu budynku znajduje się piec arkadowy, a na zewnątrz obiektu – wiszący krzyż w formie kapliczki skrzynkowej drewnianej.
  3. Kapliczka skrzynkowa drewniana wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-290. Znajduje się na zewnętrznej ścianie Domu Ubogich w Dębowcu. W środku, za szkłem umieszczony jest krzyż z Jezusem ukrzyżowanym, którego powstanie datuje się na lata 1875-1899. Krzyż wykonano z drewna lipowego.
  4. Budynek drewniany modrzewiowy nr 109 wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-295. Zlokalizowany jest obok „Szpitalki” od strony kościoła parafialnego w Dębowcu. Pierwotnie kryty gontem, obecnie blachą. Należy do jednej z rodzin dębowieckich, jest w dobrym stanie technicznym, niezamieszkały.
  5. Cmentarz z I wojny światowej nr 11 w Woli Cieklińskiej wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-294. Położony ok 300 m. od drogi wojewódzkiej Nowy Żmigród – Gorlice w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Został niedawno odrestaurowany. Cmentarz założony na planie dwóch okręgów nieco na siebie nachodzących, o średnicach 22 i 14 metrów. Niegdyś otoczony żelazną dwuskrzydłową furtką. Do wejścia prowadzą szerokie kamienne stopnie ujęte w łukowato odgięte murki policzkowe, zakończone zwężającymi się słupkami o rzucie koła.