Skip to content

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec Nr 177/2022 z dnia 5 grudnia 2022r.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.
Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji
Sabina Gugulska
Sekretarz Komisji
Sylwia Twardzik
Członkowie
Wioleta Myśliwiec
Tomasz Rygiel
Aleksandra Stachurska
Barbara Kmiecik

Zadania komisji

Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

    • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
    • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
    • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
    • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
    • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.
Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dębowiec oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii.


GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ PO POMOC W GMINIE DĘBOWIEC ? 

Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

bezpłatne porady prawne i psychologiczne związane z uzależnieniami

Dyżur psychoterapeuty – II piątek każdego miesiąca 16:00 – 17:00
w Urzędzie Gminy w Dębowcu pok. nr 16
tel. (13) 4413028 wew. 43

Dyżur radcy prawnego – I czwartek każdego miesiąca 15:30 – 16:30
Urząd Gminy Dębowiec pok. 16
tel. (13) 4413028 wew. 43

Ośrodek Psychoterapi  w Jaśle

ul. Floriańska 18, 38-200 Jasło
tel. 669 056 479 

Ośrodek Psychoterapi w Jaśle jest podmiotem leczniczym świadczącym usługi w ramach kontraktu NFZ.

Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle

ul. Szopena 38, 38 -200 Jasło
telefon: 13 446 30 44 / 13 44 637 66

 Kontakt z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowcu

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pok. 11
Urząd Gminy w Dębowcu
(013) 44 130 28 w. 40

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pok. 3
Urząd Gminy w Dębowcu
(013) 44 130 28 w. 44


Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem – zadzwoń!

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  „NIEBIESKA LINIA”           

tel. 800 12 00 02

Telefon jest bezpłatny i jest czynny całą dobę
www.niebieskalinia.info
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama.
Specjaliści z Pogotowia „Niebieska linia” mogą Ci pomóc.
Zadzwoń!

Dokumenty do pobrania:

KARTA INFORMACYJNA -POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

karta-informacyjna.pdf

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA LECZENIE ODWYKOWE

wniosek.pdf

Procedura zobowiązania do leczenia

procedura-zobowiazania-sie-do-leczenia.pdf