Skip to content

Zarzecze

Aktywność i rozwój

  • Zarzecze to miejscowość licząca 1124 mieszkańców. Położone jest na prawym brzegu Wisłoki i jego nazwa najprawdopodobniej pochodzi od położenia wsi „za rzeką”. Przez miejscowość  przebiega droga wojewódzka nr 992 łącząca Jasło z Duklą.

    Zarzecze leżało na  skrzyżowaniu ważnych dróg o znaczeniu handlowym i wojskowym. Jeden ze szlaków, przechodzący przez Zarzecze, wyznaczony przez Kazimierza Wielkiego dla kupców sandomierskich, wiódł doliną Wisłoki do Żmigrodu i dalej na Węgry. Druga droga prowadziła  z Biecza przez Dębowiec, Zarzecze i dalej przez Łajsce, Łubno do Krosna i Sanoka. Wieś należała do starostwa dębowieckiego.