Skip to content

RADOŚĆ

Radość – wieś o powierzchni 135,02 ha, położna nad potokiem Bednarka, między wioskami Pagórek i Dzielec. Miejscowość zamieszkuje 207 osób.

Radość należy do rzymskokatolickiej parafii Świętego Michała Archanioła w Cieklinie. Swą nazwę wywodzi zapewne od założyciela wsi o imieniu Radost. W miejscowości znajduje się Dom Ludowy wraz z placem zabaw.

W ostatnich latach wybudowano wodociąg, wykonano oświetlenie uliczne, wyremontowano i doposażono Dom Ludowy. Na drodze gminnej wykonano remont nawierzchni asfaltowej o długości 188 metrów, a także na drodze powiatowej z udziałem środków Gminy Dębowiec o długości ponad 900 mb. Zainstalowano kolektory słoneczne za kwotę 47 004,00 zł w tym 33 905,00 zł dofinansowania. W trakcie budowy jest kładka na rzece Bednarce.