Skip to content

DULĄBKA

Duląbka –  malownicza wioska położona w bezpośredniej bliskości Magurskiego Parku Narodowego. Nazwa wsi wywodzi się od imienia osobowego Dulęba. Pierwotnie używana nazwa Dulębianka miała charakter dzierżawczy, co  oznacza pochodzenie od kogoś, a także przynależność do kogoś. Z nazwy wnioskować można, że być może pierwszy właściciel nazywał się Dulęba.

Pierwsze wzmianki o wsi znajdujemy w aktach rękopiśmiennych ziemi bieckiej z roku 1437. Właścicielem wsi był wtedy młody rycerz Jan (w łacińskim oryginale: Johannes de Dulabanca). Znacznie więcej informacji zamieszczono w dziele historyka Jana Długosza, ukończonym pod koniec lat 70-tych XV wieku pt.“Liber Beneficiorum”, będącym przeglądem stanu posiadania diecezji krakowskiej. Część czwarta dzieła obejmowała uposażenia parafialne: od budynków  aż do chłopów czynszowych. Wiemy, że wieś Dulębianka (łac. Dulambyanka) należała do parafii w Dębowcu. Były w niej łany kmiece, z których płacono dziesięcinę kościołowi św. Floriana na krakowskim Kleparzu. Był także folwark rycerski, z którego płacono dziesięcinę snopową kościołowi parafialnemu w Dębowcu.

Kolejny raz znajdujemy nazwę Dulębianka w aktach diecezji krakowskiej z roku 1529, w których spisano opłaty kościelne pobierane z folwarków. Przeciętnie płacono z łanu folwarcznego 8 groszy. Pobierana z folwarku w Dulębiance opłata 16 groszy pozwala ustalić hipotetycznie jego rozmiar na 2 łany, czyli ówczesną normę w mniejszych wioskach. Administracyjnie należała Dulębianka do powiatu bieckiego. Na terenie tego powiatu, oprócz Biecza, znajdowały się w pobliżu miasta królewskie: Jasło, Dębowiec i Osiek oraz prywatne: Gorlice, Bobowa, Żmigród i Dukla. Graniczące z Dulębianką od północy i wschodu wsie: Osobnica (dawniej Osownica), Łazy Dębowieckie, Wola Dębowiecka były własnością królewską, podobnie jak nieco dalsze: Zarzecze, Majscowa i Załęże. Graniczące od południa i zachodu: Dzielec, Radość, Dobrynia i Cieklin należały do prywatnych właścicieli.

Obecnie Duląbka jest miejscowością zadbaną. Wyremontowano Szkołę Podstawową, wykonano wiele oświetleń ulicznych, nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych oraz wykonano plac zabaw przy szkole podstawowej. Wykonano również stadion sportowy oraz wybudowano zadaszenie sceniczne wraz z grillem. Jest to miejsce przyjazne na rodzinne wycieczki. W Duląbce, tak jak i w innych miejscowościach zrealizowano projekt mający na celu montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych za kwotę ok 104 994,00 zł w tym dofinansowanie 72 925,00 zł. Kolektory zamontowano także na budynku szkoły za kwotę 15 127,00 zł w tym dofinansowanie                11 345,00 zł. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, podjęto decyzje o budowie chodnika obok szkoły. Inwestycja jest w trakcie realizacji.