Skip to content

Pagórek

Pagórek – jedna z mniejszych miejscowości Gminy Dębowiec. Część granic wsi jest jednocześnie częścią granicy
województw podkarpackiego i małopolskiego. W miejscowości znajduje się kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski. Miejscowość należy do rzymskokatolickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pagorzynie.
Pagórek jest miejscowością małą, ale nie oznacza to, że nie są tu podejmowane żadne inicjatywy. Sukcesywnie modernizowane są drogi, uzupełniane oświetlenie uliczne. Na potrzeby mieszkańców została wybudowana altana, w której odbywają się spotkania młodzieży czy zebrania wiejskie. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach powstał plac zabaw. Mieszkańcy mogli skorzystać także z projektu mającego na celu montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.