Konkurs dla dzieci „Rzecz to dzisiaj niesłychana!…wymyśl imię dla bociana!”

plakat dotyczący konkursu dla dzieci

link do strony : http://podrb.pl/wydarzenia/konkursy/wymysl_imie_dla_bociana