Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Dębowcu do NSP 2021

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Gminy Dębowiec Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.) zwanym dalej „NSP 2021”,

ogłasza się:

w okresie od 17 do 21 czerwca 2021 r.

nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Dębowiec w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 2400

Termin składania ofert na rachmistrzów: do dnia 21 czerwca 2021 r do godz. 15:00.

dokumenty do pobrania:

Ogloszenie o naborze

Formularz do pobrania

Regulamin naboru rachmistrzow