Skip to content

INWESTYCJE

Gmina Dębowiec to gmina, która szybko i dynamicznie się rozwija. Sukcesywnie prowadzi działania zmierzające do poprawy infrastruktury, co zwiększa jej atrakcyjność. To miejsce doskonałe do zamieszkania, spędzania wolnego czasu, jak również inwestowania.

Nasza gmina to nowe perspektywy dla każdego mieszkańca lub potencjalnego przedsiębiorcy. Różnorodne ukształtowanie terenu, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, malowniczy krajobraz oraz bogactwo przyrody powoduje, że jest miejscem, w którym dobrze się mieszka, jak i odwiedza w trakcie wypraw turystycznych.

Gmina Dębowiec skutecznie realizuje swoją strategię. Jest atrakcyjnym partnerem dla firm i przez cały czas dąży do rozwoju. W tym celu wykorzystuje wszystkie możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Wybrane inwestycje z lat 2003 – 2018

 1. Wybudowano salę gimnastyczną w Zarzeczu za ponad 1.300.000 zł (w tym 500 000 zł dofinansowania)
 2. Wybudowano Dom Ludowy w Woli Cieklińskiej z dużym parkingiem.
 3. Wybudowano Wiejski Ośrodek Kultury w Cieklinie z klimatyzacją, parkingiem, mieszczący bibliotekę
  i Izbę Muzealną Narciarstwa
 4. Wybudowano około 60 km sieci kanalizacji sanitarnej. Pod koniec 2018r. rozpocznę się budowa kanalizacji w Majscowej i Łazach Dębowieckich.
 5. Wykonano ponad 60 km sieci wodociągowej oraz  stacje uzdatniania wody.
 6. Wykonano ponad 60 km nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i blisko 40 km nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych przy udziale środków z budżetu gminy.
 7. Wykonano 336 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
 8. Wybudowano nowe chodniki przy drogach gminnych, a także powiatowych i wojewódzkich z udziałem środków gminy (tylko w latach 2014-2018 przekazano ponad 1 mln zł dotacji dla powiatu jasielskiego
  i województwa podkarpackiego na budowę chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich). 
 9. Zakupiono 9 samochodów bojowych dla jednostek OSP w tym 5 nowych oraz specjalistyczny sprzęt
  i umundurowanie.
 10. Wybudowano nową szkołę w Łazach Dębowieckich.
 11. Oddano do użytku aż 19 parkingów a 1 parking obecnie jest jeszcze w realizacji (przy szkole w Zarzeczu)
 12. Wybudowano Wiejski Ośrodek Kultury w Woli Dębowieckiej.
 13. Wyremontowano 4 Domy Ludowe.
 14. Wykonano nową płytę rynku w Dębowcu
 15. We wszystkich szkołach przeprowadzono remonty, termomodernizację, wymianę dachów, okien, drzwi, c.o. wyposażono w pomoce dydaktyczne, place zabaw i pracownie komputerowe (na pomoce i doposażenie szkół w latach 2015-2018 wydatkowano ponad 1,5 mln zł w tym ok. 1.4 mln dofinansowania)
 16. W 2017 roku oddano do użytku nowe przedszkole w Dębowcu (koszt inwestycji to ok. 2 500 000,00 zł)
 17. Wykonano widownię i zaplecze w sali sportowej w Szkole Podstawowej w Dębowcu.
 18. Zrealizowano dwa duże projekty mające na celu montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na domach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej za ok. 6 mln zł  ( prawie 4 mln zł dofinansowania )
 19. W 2018r. zrealizowano projekt pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dębowcu” (wymieniono okna, drzwi, instalację c.o., kotłownię, ocieplono ściany i dach sali gimnastycznej) łączna wartość zadania to ponad 1 371 000,00 zł w tym dofinansowanie ponad 1 140 000,00 zł
 20. Zrealizowano projekt mający na celu budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej (wybudowano 4 siłownie plenerowe, trzy place zabaw, zadaszenie sceniczne z grillem w Duląbce, w Cieklinie ścieżkę edukacyjną) wartość projektu to 494 162,00 zł w tym dofinansowanie 314 435,00 zł

Na te i wiele innych zadań pozyskano ponad 54 mln zł.