Skrócenie czasu pracy urzędu w dniu 31 grudnia 2020 r, dyżur telefoniczny USC