Strategia Rozwoju Ponadlokalnego “Dorzecze Wisłoki”

Szanowni Państwo Zapraszam mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą     STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030.  Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem  https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/ Projekt dokumentu STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030 jest dostępny pod linkiem https://bip.debowiec.pl/325,30556/30556/ oraz w załączniku. Ponadto Strategia w wersji papierowej znajduje się […]