Zawiadomienie dla rolników – wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane są od 1 lutego 2023 r.

Zawiadamia się rolników, że w terminie od l lutego 2023r. do 28 lutego 2023r. można składać wnioski w Urzędzie Gminy w Dębowcu o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od l sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.   Wójt Gminy […]