16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny

https://badaniarolne2023.stat.gov.pl