AKCJA SPRZĄTANIA GMINY DĘBOWIEC

Wójt Gminy Dębowiec wraz z Radnymi, Sołtysami, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Kołami Gospodyń Wiejskich zapraszają do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie Naszej Gminy”, która odbędzie się 30.04.2022 r. (najbliższa sobota).

Punkty spotkań w poszczególnych miejscowościach:

 1. Dębowiec – godz. 1000 przy remizie OSP
 2. Dębowiec-Kopaniny – godz. 1400 przystanek na II Kopaninach
 3. Cieklin – godz. 1000 przy remizie OSP
 4. Cieklin-Józefów – godz. 1000 przy sklepie
 5. Dobrynia – godz. 1000 przy remizie OSP
 6. Duląbka – godz. 900 koło domu Sołtysa
 7. Dzielec – godz. 1600 przy remizie OSP
 8. Folusz – godz. 1000 koło sklepu w centrum
 9. Łazy Dębowieckie – godz. 1600 przy szkole
 10. Majscowa – godz. 900 koło Domu Ludowego
 11. Radość – godz. 900 koło Domu Ludowego
 12. Wola Cieklińska – godz. 1100 koło domu Sołtysa
 13. Zarzecze – godz. 900 koło Domu Ludowego
 14. Pagórek – sprzątanie odbyło się w dniach 31.03.2022 – 01.04.2022
 15. Wola Dębowiecka – data sprzątania będzie ustalona w późniejszym terminie