Aktywizacja pustych przyłączy gazowych

aktywizacja pustych przyłaczy gazowych