ARMIR informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych do dnia 23.11.2022 r.