BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW – Zagłębie Ambitnej Turystyki.