Bezpłatne webinarium „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Webinarium odbędzie się 10 marca 2022 r. od godz. 10:00 do 11.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 798 771 192 lub 798 771 620.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób poniżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, strzyżowskiego, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego, leskiego.

W webinarium weźmie udział:

· Pani Natalia Kuliga-Helnarska – koordynator projektu „Dotacje dla Młodych” z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.

· Koordynator projektu „Przedsiębiorca z POWERem!” z „INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

Sukcesywnie będziemy zapraszać mieszkańców pozostałych powiatów na kolejne spotkania z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Daty webinarów uzależnione są od terminów naborów ogłaszanych przez operatorów z danego terenu.

Program webinarium: 

1.   Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
2.   Omówienie grupy docelowej.
3.   Przedstawienie wysokości dofinansowania.
4.   Proces aplikowania o dofinansowanie.
5.   Zaprezentowanie operatorów wsparcia.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul.Staszica20,  38-400Krosno
tel.:798771192,         798771620
e-mail: lpi.krosno@podkarpackie.pl