Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” Informujemy, że w Urzędzie Gminy Dębowiec uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna. Trzy razy w tygodniu: – poniedziałek w godzinach od 12.00 do 15.30 […]