Gmina Dębowiec otrzymała wsparcie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Gmina Dębowiec otrzymała wsparcie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 261 900 zł.

Programem zostały objęte następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie – 60 000 zł
Szkoła Podstawowa im. prof. dr. Stanisława Pawłowskiego w Dębowcu – 81 900 zł
Szkoła Filialna w Łazach Dębowieckich Szkoły Podstawowej w Dębowcu – 30 000 zł
Szkoła Podstawowa w Dobryni – 30 000 zł
Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej – 30 000 zł
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zarzeczu – 30 000 zł

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki przy współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Głównym założeniem programu jest rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie na zakup wyposażenia technicznego
potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności
samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie
w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać
swoje zainteresowania.