Gmina Dębowiec przystąpiła do programu priorytetowego pn “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”