Gmina Dębowiec przystąpiła do programu priorytetowego pn „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”