Gmina Dębowiec zrealizowała zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec w roku 2023”

Kwota dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie : 

39 195 ,98 zł

 

tablica informująca o realizacji programu usuwającego azbest