Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu wzięła udział w szóstej edycji programu „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu wzięła udział w szóstej edycji programu
„ Kraszewski. Komputery dla bibliotek” realizowanego przez Instytut książki.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych
i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych
na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 13 047,00 zł.
Wkład własny biblioteki wynosił 2 303 zł.

W ramach programu zakupiono:

– 2 urządzenia wielofunkcyjne – 1 dla biblioteki gminnej i jeden dla filii,
– 1 program MS Office,
– 1 program MS Windows 10,
– program antywirusowy dla komputerów w bibliotece głównej i w filii,
– 2 myszy optyczne,
– 2 pendrive 32 GB,
– CDR

O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury.

Zapraszamy do korzystania z oferty biblioteki w tym z bezpłatnego dostępu do internetu.

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębowcu