Gminne ćwiczenia obronne „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”

Zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Województwa Podkarpackiego na 2019 rok oraz własnym Planem Szkolenia Obronnego na 2019 rok, Wójt Gminy Dębowiec wydał Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego nt. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.

Ćwiczenie odbyło się w dniu 30 października 2019 r. w oparciu o Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia opracowaną przez Zespół Autorski.

Ćwiczeniu nadano kryptonim „Dębowiec-2019”

Istotą ćwiczenia było doskonalenie funkcjonowania urzędu, obsady Stałego Dyżuru Wójta i podległych jednostek organizacyjnych podczas wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, doskonalenie funkcjonowania obsady AK AP, a także obiegu informacji o przekazywaniu zadań operacyjnych i sposobie ich realizacji oraz współdziałanie organów administracji ze służbami ratowniczymi.

Ćwiczenia obronne odbyły się w dwóch etapach: część teoretyczna oraz część praktyczna. W ćwiczeniach udział wzięły następujące zespoły: obsada osobowa Stałego Dyżuru, Akcji Kurierskiej oraz jednostki wspomagające tj. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle, Komenda Powiatowej Policji w Jaśle, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz jednostka OSP Dębowiec.

Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek, który pełnił funkcję Kierownika Ćwiczenia. Przedstawiona została istota, cel i założenia przeprowadzanych ćwiczeń oraz zakładana sytuacja społeczno- polityczna kraju, województwa, powiatu i gminy oraz zadania do wykonania przez poszczególne zespoły zadaniowe. Z założeń tych wynikła sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa państwa czasu kryzysu.

Od wczesnych godzin rannych uruchomiony został Stały Dyżur Wójta Gminy. Rozwinięto i przeprowadzono doręczanie kart powołania do żołnierzy rezerwy w ramach Akcji Kurierskiej. W czasie ćwiczenia realizowane były epizody praktyczne związane z ewakuacją pracowników Urzędu Gminy wraz z petentami, w związku z podpaleniem szaf z artykułami biurowymi przez nieznanego sprawcę. Natychmiast zostały uruchomione służby ratownicze. Wójt Gminy zarządził i przeprowadził ewakuację ludzi z budynku. Dwóch pracowników urzędu zabezpieczało wejścia do budynku do czasu przyjazdu straży. Służby, które przybyły na miejsce zdarzenia natychmiast przystąpiły do realizacji swoich zadań. W gaszeniu pożaru wzięła udział jednostka OSP Dębowiec. Na koniec budynek został również oddymiony.

Procedury praktycznego działania służb były niezwykle widowiskowe, a w podjętych czynnościach widać było pełen profesjonalizm. Proces ewakuacji przebiegł bardzo sprawnie. Zostały sprawdzone i co ważniejsze przećwiczone „na żywo” procedury postępowania w sytuacji zagrożenia dla tego typu obiektów.

Ćwiczenia zakończyły się zebraniem wszystkich uczestników w sali widowiskowej Urzędu Gminy, gdzie nastąpiło omówienie przebiegu poszczególnych etapów, uzyskanych efektów i podsumowanie, podczas którego Wójt Gminy podkreślił, że było ono sprawdzeniem dobrej współpracy i wzajemnego współdziałania gminnych struktur organizacyjnych realizujących zadania obronne z jednostkami wspomagającymi.

Wójt Gminy Dębowiec składa podziękowania wszystkim uczestnikom ćwiczenia za ich zaangażowanie i entuzjazm w wykonywaniu powierzonych zadań. Ich działanie zdecydowanie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie.