GOPS w Dębowcu informuje, że od dnia 22 sierpnia 2022 roku będą wydawane wnioski w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów – stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023.